Primer immunhiányos állapotok. Amire az esetek tanítanak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PIH-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-GY2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja esetbemutatások segítségével a klinikai vonatkozással bíró lényeges immunológiai mechanizmusok ismertetése; néhány a gyakorlatban gyakran felmerülő immunológiai probléma bemutatása és magyarázata; valamint annak illusztrálása, hogy a genetikailag determinált immundefektusok kórélettanának ismerete miként nyújt lehetőséget célzott intervenciókra.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. X-hez kötött agammaglobulinaemia (XLA)
 • 2. CD40 ligand deficiencia
 • 3. Közönséges variabilis immundeficiencia (CVID)
 • 4. X-hez kötött súlyos kombinált immundeficiencia (X-SCID)
 • 5. Omenn syndroma
 • 6. MHC II deficiencia
 • 7. X-hez kötött lymphoproliferatív syndroma (XLP)
 • 8. Haemophagocytas lymphohistiocytosis
 • 9. DiGeorge syndroma
 • 10. Autoimmun polyendocrinopathia candidiasis ectodermalis dystrophia
 • 11. Immundysregulatio polyendocrinopathia enteropatha, X-hez kötött
 • 12. Autoimmun lymphoproliferatív syndroma
 • 13. Hyper IgE syndroma
 • 14. Interferon-y receptor deficiencia
 • 15. Súlyos kombinált neutropenia
 • 16. Krónikus granulomatosis
 • 17. Dock8 mutáció
 • 18. Candida fertőzés hajlam
 • 19. Channelopathiák
 • 20. Herediter periodikus láz szindromák
 • 21. SoJIA
 • 22. JIA
 • 23. Coeliakia
 • 24. Tesztírás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Geha R, Notarangelo L. Case Studies in Immunology. A clinical companion. 7th edition, Garland Science, New York and London, 2016.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Interaktív részvétel a szemináriumokon, valamint a kurzus végén sikeres írásbeli tesztvizsga teljesítése. 25% hiányzás megengedett

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

X-hez kötött agammaglobulinaemia (XLA)
CD40 ligand deficiencia
Közönséges variabilis immundeficiencia (CVID)
X-hez kötött súlyos kombinált immundeficiencia (X-SCID)
Omenn syndroma
MHC I és MHC II deficiencia
Hyper IgE syndroma
X-hez kötött lymphoproliferatív syndroma (XLP)
Haemophagocytas lymphohistiocytosis
DiGeorge syndroma
Wiskott-Aldrich syndroma
Chediak-Higashi syndroma
Autoimmun polyendocrinopathia candidiasis ectodermalis dystrophia
Immundysregulatio polyendocrinopathia enteropathia, X-hez kötött
Autoimmun lymphoproliferatív syndroma
Herediter periodikus láz szindromák

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Mátis Vivien
 • Dr. Nyul Zoltán