Szisztematikus szakirodalomkeresés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-SSK-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ETK

Tematika

Egy jól képzett orvos elkötelezett a tudományos elvek és a bizonyítékokon (evidenciákon) alapuló orvoslás iránt. A gyakorló orvosi munka során körültekintően gyűjti össze a szakmai érveket, bizonyítékokat és a tudományos bizonyítékok figyelembevételével hoz szakmai döntéseket.
A kurzuson részt vevő hallgatók megszerzik azokat a háttérismereteket, amik szükségesek a hatékony egészségügyi információszerzéshez későbbi gyakorló orvosi munkájuk során. Elsajátítják a beteg-orientált kérdések megfogalmazásához szükséges készségeket és megtanulják a feltett kérdések megválaszolásához szükséges orvosi szakirodalmat összegyűjteni. Segítséget kapnak ahhoz, hogy egy kutatómunka tervezése során hogyan lehet az adott kérdésben már elvégzett klinikai vizsgálatokat egy szigorú módszertant követve összegyűjteni, illetve olyan területeket azonosítani, ahol még nem áll rendelkezésre kellő mennyiségben szakirodalom.

Előadások

 • 1. A tudományos szakirodalom szerepe az orvosi munkában. Az egészségügyi információszerzés forrásai - Dr. Decsi Tamás
 • 2. Hogyan keressünk célzottan és hatékonyan szakirodalmat? - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 3. A klinikai kérdésfelvetés művészete - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 4. Szisztematikus áttekintő közlemények fogalma, jelentősége - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 5. A klinikai kérdés átváltoztatása keresési stratégiává - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 6. Alapvető tudnivalók a MEDLINE adatbázisról - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 7. Szisztematikus szakirodalomkeresés a MEDLINE adatbázisban (a Pubmed felületén keresztül) - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 8. Szisztematikus szakirodalomkeresés a MEDLINE adatbázisban (az Ovid Medline felületén keresztül) - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 9. Alapvető tudnivalók a Cochrane Library adatbázisról. Szisztematikus szakirodalomkeresés a Cochrane Library adatbázisban - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 10. Szisztematikus szakirodalomkeresés egyéb adatbázisokban. Keresés a vizsgálati regiszterekben (clinicaltrials.gov, EU EU Clinical Trials Register) - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 11. A szisztematikus keresés lépéseinek dokumentálása. PRISMA folyamatábra készítése - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 12. Szisztematikus irodalomkeresést támogató szoftverek gyakorlati alkalmazása - Dr. Lohner Szimonetta Ivett

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az órák anyaga handout formájában.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Lefebvre C, Manheimer E, Glanville J. Chapter 6: Searching for studies. In: Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.handbook.cochrane.org.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók tudása és készségei a kurzus folyamán folyamatosan felmérésre kerülnek.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Maximum 3 óra pótlására otthoni egyéni munkával van lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések az órákon elhangzottakon alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói