Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Janszky József Vladimir (janszky.jozsef@pte.hu), egyetemi tanár

Neurológiai Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOK-NE2-T  |  3 kredit  |  Általános orvos |  Klinikai modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-NE1-T teljesített

Vizsgakurzus: Nem

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 130 fő

Tematika

Rövid tematika:
A klinikai gyakorlat szempontjából fontos neurológiai betegségek tünettanának, diagnosztikájának és terápiás alapelveinek megismerése.
A szemesztert teljesítő legyen képes a neurológiai fizikális betegvizsgálat értékelése mellett, a diagnosztikus lépések megtervezésére a neurológiai vizsgálóeljárások értékelésére. A szemeszterben megismert betegségek kezelési elveinek elsajátítása.

Előadások

 • 1. Epilepszia diagnózisa - Dr. Janszky József Vladimir
 • 2. Epilepsia terápiája - Dr. Janszky József Vladimir
 • 3. Sclerosis Multiplex - Dr. Illés Zsolt
 • 4. Neuroinfekciók - Dr. Bors László
 • 5. Liquor és vizsgálata - Dr. Bors László
 • 6. Paraneoplasiák. Neuromyelitis optica - Dr. Komoly Sámuel
 • 7. Alvásbetegségek - Dr. Faludi Béla
 • 8. Krónikus fájdalom - Dr. Komoly Sámuel
 • 9. Stroke II - Dr. Szapáry László
 • 10. Subarachnoidális vérzés - Dr. Büki András
 • 11. Idegrendszeri tumorok - Dr. Büki András
 • 12. Fejfájások - Dr. Trauninger Anita
 • 13. Idegrendszeri traumák - Dr. Büki András
 • 14. Neurourológia - Dr. Komoly Sámuel

Gyakorlatok

 • 1. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 2. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 3. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 4. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 5. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 6. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 7. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 8. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 9. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 10. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 11. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 12. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 13. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 14. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 15. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 16. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 17. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 18. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 19. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 20. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 21. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 22. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 23. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 24. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 25. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 26. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 27. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 28. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia 3. átdolgozott bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 2015. ISBN 978 963 226 302 1

Saját oktatási anyag

A tantermi előadások PowerPoint prezentációi megtalálhatók a klinika honlapján.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

A vizsga beugró jellegű tesztvizsgával kezdődik, mely többszörös választásos tesztkérdésekből áll. A kérdésekre a válaszok kiadásra kerülnek, illetve azok a Komoly Sámuel - Palkovics Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia c. könyvben megtalálhatók. Az írásbeli vizsga elfogadása a kérdésekre adott válaszok minimum 80%-nak helyes megválaszolása. A kollokvium szóbeli részére csak eredményes írásbeli vizsga birtokában kerülhet sor.
A kollokvium második fele szóbeli vizsga, ennek során a hallgatók neurológiai betegséggel kapcsolatos elméleti ismereteit kérjük számon. Elvárjuk a betegség korrekt definiálását, epidemiológiai adatainak, patomechanismusának, klinikai tüneteinek és terápiájának alapvető ismeretét.

Kollokvium szóbeli vizsga TÉTELEI:

1. Gyakori myopathiák és myositisek
Alkalmi (provokált) epilepsziás rosszullétek
2. Benignus positionális paroxismális vertigo
Transiens ischaemiás attack
3. Tremorok differenciáldiagnosztikája
Akut strokellátás alapelvei
4. Myasthenia gravis
Convulsiv syncope
5. Polyneuropathiák
Subarachnoidális vérzés
6. Idegrendszeri képalkotás
Guillain-Barré szindróma
7. Carpális alagút-szindróma
Másodlagos fejfájások
8. Gliomák.
Parkinson kór
9. Peripheriás arcidegbénulás (Bell-paresis)
Intracranialis sinusok thrombosisa
10. Heveny meningitisek
Intracerebrális vérzések
11. Epilepsziák formái
Potenciálisan reverzibilis demenciák

12. Encephalitis
Stroke primer prevenciója
13. Ischias szindróma és cervicobrachialgia (tünetek, figyelmeztető jelek, neurológiai tünetek, amelyek műtétet indikálhatnak)
A sclerosis multiplex klinikai tünetei
14. Motoneuron betegségek.
A sclerosis multiplex diagnózisa
15. Trigeminus neuralgia
Neuromyelitis optica (Devic-betegség)
16. Carotis és vertebralis rendszer ellátási területén kialakuló keringés-zavarok jellegzetes klinikai tünetei
Rövid idejű eszméletvesztések differenciál-dian
17. Tudatzavarok okai, formái. Kóma.
Status epilepticus
18. Migraine és egyéb elsődleges fejfájások
Húgyhólyag-innervaciós zavarok formái
19. Traumás agysérülések
Herpes fertőzések, postherpeses neuralgia
20. Traumás gerincvelő-sérülések
Alzheimer betegség.
21. Meningeomák
Az alkoholizmus idegrendszeri szövődményei
22. Hydrocephalusok
Stroke szekunder prevenciója
23. Lumbago és krónikus fájdalom.
Idegrendszeri metastasisok
24 Paraneoplasiás idegrendszeri betegségek
Koponyaűri nyomásfokozódás tünettana
25. Focalis dystoniák
Creutzfeldt-Jakob kór
26. Veretebrobasilaris területi keringészavarok tünetei és prognosisa
Gerincvelő szubakut kombinált degenerációja (funicularis myelosis)
27. Isémiás stroke
Wilson-kór
28. Alvási apnoe szindróma
Choreák, Huntigton-chorea
29. Nyugtalan lábak szindróma
Converziós zavarok

Vizsgáztatók

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Csécsei Péter
 • Dr. Cseh Tamás
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Juhász Annamária
 • Dr. Kuperczkó Diána
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pusch Gabriella
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Csécsei Péter
 • Dr. Cseh Tamás
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Juhász Annamária
 • Dr. Kovács Norbert
 • Dr. Kuperczkó Diána
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pusch Gabriella
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita