Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Klinikai szituációk elemzése, USMLE Step 1 felkészítő kurzus

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOF-UD1-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  mindkét félévben

Tantárgyfelelős

Dr. Lőrincz Katalin Nóra, PhD hallgató

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 30 fő

Előfeltételek

Tematika

Az Up to Date kurzus célja a preklinikai ismeretekre alapozva kitekintést nyújtani a klinikum felé, a preklinikum során megismert tényeket klinikai szituációkban alkalmazva esetismertetések segítségével.
Az egyetemi oktatás keretében a szervrendszerek ismertetése az alapozó tárgyaktól kezdve a preklinikai tárgyakon át külön tárgyalja az egyes szervrendszerek anatómiáját, patológiáját, kórélettanát, majd a klinikum során az adott betegségek felismerésének kritériumai, terápiája kapnak hangsúlyt. A jelenlegi oktatás keretében kevés lehetőség adódik egy szervrendszer egészében történő ismertetésére a fejlődéstantól a terápiáig.
Az Up to Date kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatók számára egy olyan oktatási rendszerbe, amely során az adott szervrendszer főbb preklinikai vonatkozásai mellett a klinikai elvek ismertetése is megtörténik klinikai szituációk segítségével, illetve egyes még kísérleti stádiumban levő fontosabb gyógyszerek hatásmechanizmusa is említésre kerül az alapkutatások és a klinikum között kapcsolatot teremtve.
A klinikai szituációk során szereplő laborparamérterek, szövettani metszetek, képalkotó diagnosztikai eredmények ismertetése is a kurzus része, eligazítást nyújtva ezzel a diagnózis felállításához és legelőnyösebb terápia megválasztásához szükséges sokrétű ismerethalmaz kezeléséhez.
A kurzus tematikájában 10 szervrendszer szerepel.
Elsőként a Szív-érrendszer majd az Endokrinológia, Gasztrointesztinális szervrendszer, Vérképző szervrendszer és Onkológia, Idegrendszer és érzékszervek, Bőr és kötőszövet, Izom és vázrendszer, A női és férfi reproduktív szervrendszer, Kiválasztó szervrendszer - végül a Légzés szervrendszere kerülnek megtárgyalásra.
A szervrendszerek főbb, klinikumban jelentőséget kapó fejlődéstani rendellenességei, anatómiai, élettani vonatkozásai majd a patológiai, kórélettani és gyógyszertani elvek ismertetése és gyakorlat i - esetek megbeszélése során történő - alkalmazása segíti az elméleti ismeretek klinikumban gyakran előforduló szituációkba helyezését.
Az órák elméleti bevezetővel kezdődnek, ezt követi az adott szervrendszerhez tartozó esetek interaktív feldolgozása a hallgatók aktív részvételével.
A kurzus tematikája a United States Medical Licensing Exam kurrikulumát követi.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Záróteszt: 60 perc - az utolsó óra alkalmával kerül megírásra
Pótteszt írása / javítás egyéni egyeztetés alapján lehetséges.
A teszt felépítése: a teszt kérdései különböző klinikai eseteket írnak le melyek kapcsán a következő legmegfelelőbb terápiás lépés, a betegség hátterében álló patológia, kórélettani mechanizmusok vagy fejlődési rendellenesség megadása szükséges a megadott 4 válaszlehetőség közül. A tesztkérdések egyszerű választásra épülnek, mely során a 4 válaszlehetőség közül a lehető legjobb megoldás kiválasztása fogadható el helyes megoldásként.
A teszt során 40 kérdést kell 60 perc alatt megoldani, a kérdések a kurzus során tárgyalt 10 fő témakörből -1. A szív és érrendszer,2. Endokrin, 3. Gasztrointesztinális szervrendszer, 4. Vérképző szervrendszer és Onkológia, 5. Izom és vázrendszer, 6. Bőr és kötőszöveti rendszer, 7. Idegrendszer és érzékszervek, 8. Kiválasztó szervrendszer, 9. Reproduktív szervrendszer, 10. Légző szervrendszer - kerülnek kiválasztásra, témakörönként 4 k

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Személyes konzultáció

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

First Aid for the USMLE Step 1 2018, 28th Edition [Tao Le, Vikas Bhushan]
UWorld Step 1 kérdésbank - https://www.uworld.com/
Step-Up to USMLE Step 1 2015 Seventh Edition, Michael McInnis
Fundamentals of Pathology - http://www.pathoma.com/

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Kardiológia -embriológiai anatómiai élettani vonatkozások. Az elméleti bevezetőben a fetális keringés, a szív pitvar és kamrai tagolódása, a billentyűk fejlődése, a szív anatómiája: vérellátás variációi, pericardium felépítése, élettani vonatkozások: ECG, Autoreguláció, Myocardiális és Pacemaker potenciál, Cardiac output változók, Stahrling görbe, Nyomás-térfogat görbék, A szív auscultációja és szívzörejek, Baro-és chemorceptorok működésének ismertetése szerepe
 • 2. Kardiológia-patológiai vonatkozások, esetmegbeszélés Patológiai elméleti ismertetés: Congenitális fejlődési rendellensségek, Hypertonia, Atherosclerosis, Aorta aneurysma, dissectio, ISZB manifesztációi, Acut myocardiális infarctus, Szívelégteleség, Esetmegbeszélés
 • 3. Kardiológia-gyógyszertani alapok-esetelemzés Elméleti bevezetés: Hypertonia kezelése, Antianginás terápia, Antiarrhytmiás szerek Esetlemzés
 • 4. Endokrinológia-embriológiai, anatómiai, élettani háttér Embriológia:pajzsmirigy feljődése Anatómia: A mellékvesekéreg és velő felépítése, A hipofízis felépítése, Endocrin pancreas Élettan: A vércukorszint szabályozása, A pajzsmirigy hormonok szerepe az anyagcserében, A hypothalamus-hypopysis rendszer ismeretetése
 • 5. Endokrinológia-patológiai gyógyszertani vonatkozások-esetelemzéssel Hypadrenia, Cushing szindróma differenciáldiagnózisa, Hyperaldoszteronizmus, Pheochromocytoma, Hyper-hypothyreosis, Diabetes mellitus terápiája Esetelemzés
 • 6. Gasztroenterológia-embriológiai és anatómiai háttér Elméleti össuefoglaló: Tracheoesophagealis fistula, Pylorus stenosis, Pancreas annulare, intestinal atresia, Portosystemás söntök, Külső és belső aranyeres csomók, direkt, indirekt és femorális sérv anatómiája, Esetelemzés
 • 7. Gasztroenterológia-kórélettani és patológiai vonatkozások esetelemzéssel A bilirubin metabolizmus renedellenességei, Icterus differenciáldiagnózisa, Hasnyálmirigy gyulladás, Alcohol okozta májbetegségek, Non-alcohololic fatty liver, Cirrhosis kórélettani vonatkozásai, Gasztroenterológia-patológiai és gyógyszertani vonatkozások Reflux esophagitis, Peptikus fekély, Esophagus carcinoma, Gastritisek, Gyulladásos bélbetegségek, Cholecytsitis, Epekövek fajtái, Reflux terápiája, Laxatívumok, hányáscsillapítók, - Esetelemzés
 • 8. Hematológia és onkológia-anatómiai, élettani vonatkozások Elméleti összefogalaló: A koagulációs kaszkád komponensei, Thrombogenezis-, Hb elektroforézis, Vércsoportok, Fetális Hb tulajdonságai Esetelemzés Hematológia, onkológia-patológiai vonatkozások-esetelemzéssel Mikrocyter, normocyter és makrocyter anemiák patológiája Leukémiák (Acut lymphoblastic leukemia, Acut myelogen leukemia, Chronikus myelogen leukemia), lymphomák-(Hodkin lymphoma, Burkitt lymphoma, Follicularis lymphoma, ) és krónikus myeloproliferatív betegségek patológiája- Esetelemzés, Hematológia-onkológia-gyógyszertani összefoglalás, Heparin és Warfarin hatásmechanizmusa, Trombolitikumok alkalmazása, Trombocyta aggaregáció gátló kezelés lehetóségei, A tumorellenes szerek sejtciklus specificitása, alkalmazása, mellékhatásai, Tumor lysis syndroma Esetelemzés
 • 9. Neurológia:anatómiai és élettani háttér, esetelemzés A gerincvelői pályák anatómiája és funkciója, Az agyidegek anatómiai és funkcionális vonatkozásai, Circle of Willis anatómiája, Motoros és szenzoros homunculus, Thalamus, Cerebellum felépítése és funkciója-Esetlemezés
 • 10. Neurológia-gyógyszertani összefoglaló esetelemzéssel. Epilepszia kezelési lehetőségei, Neurodegeneratív betegségek gyógyszeres terápiája, Glaukóma terápiája
 • 11. Reumatológiai és Bőrgyógyászati bevezető, esetelemzés Basalsejtes carcinoma, Laphámrák, Melanoma, Atópiás dermatitis, Psoriasis, Systemas lupus erythematosus, Esetelemzés
 • 12. Pszichiátria-gyógyszertani összefogalalás esetelemzéssel Antidepresszánsok és antipszichotikumok alkalmazása-esetelemzés
 • 13. Reproduktív szervrendszer anatómiai és élettani vonatkozásai-estelemzéssel Spermatogenezis és oogenezis, menstruációs ciklus élettana, terhesség, menopausa élettani változásai Esetelemzés
 • 14. A női reproduktív szervrendszer patológiai és gyógyszertani vonatkozásai Cervix carcinoma, Ovarium tumorok, Endometriosis, Ektópiás terhesség Fogamzásgátlás és posztmenopauzális hormonterápia alkalmazása-esetelemzés
 • 15. Férfi reproduktív szervrendszer patológiai és gyógyszertani vonatkozásai Benignus prostata hyperplasia, Prostata tumor, Heretumorok, Cryptorchidizmus, Antiandrogének és PDE5 inhibitorok alkalmazása-esetelemzés
 • 16. A vese anatómiai és élettani vonatkozásai -esetelemzéssel Patkó vese és Potter szekvencia, Az ureter lefutása, A glomerulációs filtrációs barrier, nephron működése, Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer funkciói Esetelemzés
 • 17. A vese patológiai vonatkozásai Nephrozis és nephritis, Vesekőképződés, Vese és húgyuti tumorok, Veseelégtelenség tárgyalása
 • 18. A kiválasztó szervrendszer gyógyszertana esetelemzéssel Diuretikumok alkalmazása szívelégtelenség, glaukóma, hypertónia, nephrogén diabetes insipidus, proteinuria, diabeteses nephropathia, hyperaldosteronizmus esetén
 • 19. A pulmonológia anatómiai és kórélettani alapjai A tüdő anatómiai kapcsolatai, Az oxygen-Hb disszociációs görbe változásai, Pulmonáris keringés Az obstruktív és restriktív tüdőbetegségek légzésfunkciós paraméterei
 • 20. A légző rendszer patológiai háttere Pneumonia, Tüdőtályog, Superior vena cava syndroma, Tumorok, PTX, Esetelemzés
 • 21. A pulmonológia gyógyszertani vonatkozásai-esetelemzéssel Az asthma és a pulmonáris hypertenzió és pulmonális embólia terápiás lehetőségei Esetelemzés
 • 22. Neurológia-patológia-esetelemzés 1 Stroke, Neurodegeneratív betegségek: Parkinson, Huntington, Alzheimer-kór, Frontotemporális, Lewy body, Vascular dementia, Koponyaűri vérzések -Esetelemzés
 • 23. Neurológia-patológia esetelemzés-2 Herniációs szindrómák, Legygakoribb agyi tumorok gyermekek és felnőttek esetén, Sclerosis multiplex, Hydrocephalus fajtái, osmotikus demyelinizációs szindróma Esetelemzés
 • 24. Az izom és vázrendszer patológiai vonatkozásai Rheumatoid arthritis, Köszvény, Osteoporosis, Septikus arthritis, Polymyalgia rheumatica, Polyomyositis, Esetelemzés

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések témái:
A vizsgakérdések az adott kurzus során is megbeszélt esetekből készülnek:

1.Szív és érrendszer:
Ventrikuláris septalis defektus
Acut myocardiális infarctus
Atherosclerosis
Hypertonia

2.Endokrinológia:
Hyperthyreoisis
Cushing szindróma
Diabetes mellitus
Hypadrenia

3.Gasztrointesztinális rendszer:
Pylorus stenosis
Reflux esophagitis
Peptikus fekély
Hasnyálmirigy​ ​gyulladás

4.Hematológia és onkológia:
Fetalis hemoglobin
Anemia differenciáldiagnózisa
Follikuláris lymphoma
Polycytemia

5.Idegrendszer és érzékszervek:
Stroke
Alzheimer-kór
Glioblastoma multiforme
Glaukóma

6.Reumatológia és Bőrgyógyászat:
Basal sejtes carcinoma
Atópiás dermatitisz
Rheumathoid arthritis
Systemas lupus erythematosus

7.Izom és vázrendszer:
Karpalis alagút szindróma
Unhappy triad
Osteoporosis
Osteosarcoma

8.Reproduktív szervrendszer:
Fetális alkohol szindróma
Dermoid cysta
Human Papilloma Virus
Benignus Prostata Hyperlasia

9.Kiválasztó szervrendszer:
Patkóvese
Krónikus veseelégtelenség
Vesekő
Diuretikumok

10.Légző rendszer:
Neonatális Respiratorikus Szindróma
Pulmonális embólia
Tüdő Adenocarcinoma
Asthma

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lőrincz Katalin Nóra