Alvásmedicína

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-ALD-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK GYTK TTK

Tematika

Az alvásmedicína egy új diszciplína, mely felöleli a különféle klasszikus tantárgyak (neurológia, belgyógyászat, pulmonológia, pszichiátria, stb.) alvásélettannal és patofiziológiával kapcsolatos tudnivalóit, vizsgálati módszereit, terápiáit.
Az alvászavarok megismerésének létjogosultságát aláhúzza az a tény is, mely szerint számos kórkép (pl. alvásfüggő légzészavarok) fontos kardio- és cerebrovasculáris következménnyel bír. Hasonlóan, kiemelt jelentőséggel bír a mindennapi gyakorlatban az alvászavarok másnapi teljesítőképességre gyakorolt hatásainak megismerése (pl. aluszékonyság, vagy a kialvatlanság és a munkahelyi, s közlekedési balesetek kapcsolata).
A kurzus során áttekintjük az alvás élettanát, az alvászavarok legfontosabb vizsgálóeljárásait, valamint a főbb alvászavarokat (köztük az alvás során jelentkező légzészavarokat, mozgászavarokat, inszomniákat). Tekintettel a gyakorlati jelentőségére, érintjük továbbá a noninvazív lélegeztetés lehetőségeit, valamint a különféle alvászavarok foglalkozásegészségügyi és igazságügyi vonzatait is.

Előadások

 • 1. Az alvásmedicína tárgya, jelentősége, története - Dr. Faludi Béla
 • 2. Az alvás élettana – klinikai szempontok - Dr. Faludi Béla
 • 3. Alvásvizsgáló eljárások - Dr. Faludi Béla
 • 4. Poliszomnográfia - Dr. Rozgonyi Renáta
 • 5. Inszomnia I.: Eredet, típusok. - Dr. Faludi Béla
 • 6. Inszomnia II.: Vizsgálati lehetőségek, terápiák - Dr. Faludi Béla
 • 7. Aluszékonyság, tudatzavarok: okok, jelentőség - Dr. Faludi Béla
 • 8. Az alvásfüggő légzészavarok jellegzetességei, diagnosztikája. - Dr. Faludi Béla
 • 9. Az alvásfüggő légzészavarok kardio- és cerebrovaszkuláris következményei - Dr. Kunos László
 • 10. Az alvásfüggő légzészavarok terápiás lehetőségei - Dr. Kunos László
 • 11. Narkolepszia és egyéb centrális hiperszomniák - Dr. Szakács Zoltán
 • 12. Alvásfüggő mozgászavarok: A nyugtalan láb szindróma és periodikus végtagmozgászavar betegség - Dr. Szakács Zoltán
 • 13. Paraszomniák - Dr. Faludi Béla
 • 14. Kronobiológia - Dr. Rozgonyi Renáta
 • 15. Cirkadián alvászavarok - Dr. Faludi Béla
 • 16. Időzóna váltás és egészségügyi következményei - Dr. Faludi Béla
 • 17. Alvászavarok neurológiai határterületei I.: Parkinson-kór és demenciák - Dr. Kovács Norbert
 • 18. Alvászavarok neurológiai határterületei II.: Epilepsziák - Dr. Janszky József Vladimir
 • 19. Alvászavarok kognitív következményei - Dr. Faludi Béla
 • 20. Alvászavarok onkológiai, immunológiai és szemészeti vonatkozásai - Dr. Gaál Veronika
 • 21. Gyermekkori alvászavarok - Dr. Gaál Veronika
 • 22. Alvászavarok és korosodás. A női alvászavarok speciális jellemzői - Dr. Gaál Veronika
 • 23. Az alvászavarok foglalkozás-egészségügyi és igazságügyi orvostani vonatkozásai - Dr. Rozgonyi Renáta
 • 24. A nem-invazív lélegeztetés helye és jelentősége az alvásmedicínában - Dr. Kunos László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Alvásmedicína, jegyzet, Magyar Alvástársaság, 2008

Ajánlott irodalom

Szakács Z., Köves P.: Az alvásmedicína kézikönyve, Spring Med kiadó, 2017.
Faludi B., Szakács Z.: Az alvásvizsgálatok kézikönyve. Springmed Kiadó, 2022.,
Köves P. (szerk.): Az obstruktív alvási apnoe szindróma, Springer, 1998
Köves P. (szerk.): A nyugtalan láb szindróma és a periodikus végtagmozgászavar betegség, Bookmaker Kiadó, 2007
neurology.pote.hu
www.alvascentrum.hu
www.alvas-medicina.hu

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Teszt az utolsó előadáson.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A pótlásra előzetes megbeszélés alapján, az alváslaborban van lehetőség.

Vizsgakérdések

http://neurology.pote.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói