Neurológia 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-NA1-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-NEA-T teljesített , OOP-PA2-T teljesített , OOK-PH2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 160 fő

Tematika

Önálló neurológiai betegvizsgálat és anamnézis felvétel készségének elsajátítása, a neurológiai státusz kóros eltéréseinek biztos felismerése. Leggyakoribb neurológiai betegségek klinikumának alapszintű ismerete.

Előadások

 • 1. Mi a neurológia? (Prof. Janszky József vagy Prof. Komoly Sámuel) - Dr. Janszky József Vladimir
 • 2. Stroke: bevezetés - Dr. Szapáry László
 • 3. Eszméletvesztések. EEG - Dr. Janszky József Vladimir
 • 4. Neurológiai vizsgálat - Dr. Pfund Zoltán
 • 5. Járás- és mozgászavarok - Dr. Kovács Norbert
 • 6. Myasthenia gravis - Dr. Komoly Sámuel
 • 7. Guillain-Barre szindróma. Dysimmun neuropátiák - Dr. Komoly Sámuel
 • 8. Stroke II. - Dr. Szapáry László
 • 9. Sürgősségi szédülések - Dr. Nagy Ferenc
 • 10. Parkinson-kór, - Dr. Kovács Norbert
 • 11. Perifériás neuropátiák - Dr. Pfund Zoltán
 • 12. Idegrendszeri képalkotás: CT, MRI - Dr. Kövér Ferenc
 • 13. Tudatzavarok okai, formái. Kóma - Dr. Bors László
 • 14. Motoneuronbetegségek és myopátiák - Dr. Pál Endre

Gyakorlatok

 • 1. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 2. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 3. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 4. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 5. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 6. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 7. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 8. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 9. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 10. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 11. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 12. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 13. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 14. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 15. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 16. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 17. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 18. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 19. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 20. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 21. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 22. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 23. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 24. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 25. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 26. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 27. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 28. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia,4. átdolgozott bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018,

Saját oktatási anyag

Dr. Komoly Sámuel: Betegvizsgálati videó (elérhető: PotePedia, Neptun Meet Street)

Jegyzet

Dr. Kovács Norbert: Neurológiai fizikális betegvizsgálat https://kovacsnorbert.eu/download/1335/

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Kollokvium tételsor:

"A" tétel Betegvizsgálat

1. A koponya, a gerinc fizikális és a meningeális izgalmi jelek vizsgálata
2. A szaglás és látás (n. I és II) tájékozódó vizsgálata
3. A szemmozgások vizsgálata (n. III, IV és VI).
4. A nervus trigeminus vizsgálata
5. A nervus facialis vizsgálata. Faciális paresisek típusai
6. Fizikális vizsgálat szédülések során (n. VIII vizsgálata, centrális vs. perifériás léziók elkülönítése)
7. Dix-Hallpike és Halmágyi-manőver, az alternáló takarási teszt és az Epley - repozíciós manőver kivitelezése
8. N. IX, X, XI és XII vizsgálata
9. A mélyreflexek vizsgálata.
10. Piramis-jelek vizsgálata
11. Izomerő és izomtónus vizsgálata
12. Parkinsonismus vizsgálata (izomtónus, hypo- és bradykinesia, gyors alternáló mozgások, járás, testtartási instabilitás)
13. Cerebelláris tünetek vizsgálata
14. Érzészavarok vizsgálata
15. Végtag- és törzsataxia vizsgálata
16. Beszéd tájékozódó vizsgálata és a beszédzavarok főbb kategóriái
17. Tartósan eszméletlen beteg vizsgálata
18. Átmeneti eszméletvesztés utáni betegvizsgálata
19. A demens beteg vizsgálata
20. A zavart beteg vizsgálata
21. Szédülős beteg vizsgálata
22. Fejfájós beteg vizsgálata

”B" tétel Betegvizsgálathoz tartozó elméleti tételek

23. Perifériás és centrális eredetű paresis tünetei és jellegzetességei
24. Anterior keringésterületi stroke jellegzetes tünetei
25. Hátsó keringésterületi stroke jellegzetes tünetei
26. Agytörzsi alternáló szindrómák jellegzetességei (Weber és Wallenberg szindrómák ismeret)
27. Disszociatív érzészavarok jellegzetességei
28. Látótérdefektusok típusai és jellegzetességei
29. Tekintésbénulások típusai: nukleáris és szupranukleásis tekintésbénulások, internukleáris opftalmoplégia
30. Perifériás és centrális faciális parézis elkülönítése
31. Harmonikus és diszharmonikus vesztibuláris tünetegyüttes jellegzetességei
32. Piramis tünetek és értékelésük
33. Kóros izomtónus formák típusai és jellegzetességei
34. Patológiás tremorfajták tünetei és vizsgálata
35. Járászavarok típusai és jellegzetességei
36. Afáziák típusai és jellegzetességei
37. Neglekt szindrómák
38. Parkinsonismus tünetegyüttes jellegzetességei
39. Cerebelláris károsodás tünetei
40. Horner szindróma
41. Gerincvelő károsodás jellegzetességei (harántlézió, hátsó kötél pályák károsodása, spinális anterior szindróma)
42. Conus és cauda szindróma jellegzetességei
43. Plexus károsodások jellegzetességei
44. Cervicobrachialis gyöki károsodások tünetei
45. Lumbosacralis gyöki károsodások tünetei
46. Nervus ulnaris károsodás tünetei és jellegzetes alagútszindrómája
47. Nervus medianus károsodás tünetei és jellegzetes alagútszindrómája
48. Nervus radialis károsodásának tünetei és jellegzetes alagútszindrómája
49. Nervus peroneus károsodásának tünetei és jellegzetes alagútszindrómája
50. Polineuropátia jellegzetes tünetei
51. Temporalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
52. Frontalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
53. Parietalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
54. Occipitalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint)
55. Tudat éberségének vizsgálata. Tudatzavarok
56. Koponyaűri nyomásfokozódás általános tünetei, fontosabb intracraniális herniációk
57. A Glasgow Kóma Skála és helyes értékelése

"C" tétel Előadásokhoz kapcsolódó elméleti tételek

58. Akut stroke tünetei
59. Akut stroke diagnosztikája
60. Akut stroke ellátása
61. TIA kivizsgálása és jelentősége
62. Primer és szekunder prevenció stroke-ban
63. Eszméletvesztések differenciáldiagnózisa
64. Convulsiv syncope jellegzetességei
65. GM rohamok jellegzetes tünetei
66. Status epilepticus és kezelése
67. Szédülések differenciáldiagnózisa
68. Perifériás szédülések főbb jellegzetességei
69. Centrális szédülések főbb jellegzetességei
70. Parkinson kór diagnózisa és differenciál-diagnosztikája
71. Parkinson-kór kezelése
72. Főbb disztónia típusok és kezelésük
73. Szklerózis multiplex differenciál-diagnosztikája és kivizsgálása
74. Polineuropátiák kivizsgálása
75. Specifikus polineuropátiák és kezelésük
76. Guillain-Barre szindróma

Vizsgáztatók

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Janszky József Vladimir
 • Dr. Komoly Sámuel
 • Dr. Kovács Norbert
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pfund Zoltán
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Szapáry László
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita
 • Trischlerné Dr. Gyimesi Csilla

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bors László
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Harmat Márk
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Juhász Annamária
 • Dr. Karádi Zsófia Nozomi
 • Dr. Pfund Zoltán
 • Dr. Rozgonyi Renáta
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita
 • Trischlerné Dr. Gyimesi Csilla