Neurológia 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-NE2-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-NA1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 130 fő

Tematika

Rövid tematika:
A klinikai gyakorlat szempontjából fontos neurológiai betegségek tünettanának, diagnosztikájának és terápiás alapelveinek megismerése.
A szemesztert teljesítő legyen képes a neurológiai fizikális betegvizsgálat értékelése mellett, a diagnosztikus lépések megtervezésére a neurológiai vizsgálóeljárások értékelésére. A szemeszterben megismert betegségek kezelési elveinek elsajátítása.

Előadások

 • 1. Epilepszia diagnózisa - Dr. Janszky József Vladimir
 • 2. Epilepsia terápiája - Dr. Janszky József Vladimir
 • 3. Sclerosis Multiplex - Dr. Illés Zsolt
 • 4. Neuroinfekciók - Dr. Bors László
 • 5. Liquor és vizsgálata - Dr. Bors László
 • 6. Paraneoplasiák. Neuromyelitis optica - Dr. Komoly Sámuel
 • 7. Alvásbetegségek - Dr. Faludi Béla
 • 8. Krónikus fájdalom - Dr. Komoly Sámuel
 • 9. Stroke II - Dr. Szapáry László
 • 10. Subarachnoidális vérzés - Dr. Büki András
 • 11. Idegrendszeri tumorok - Dr. Büki András
 • 12. Fejfájások - Dr. Trauninger Anita
 • 13. Idegrendszeri traumák - Dr. Büki András
 • 14. Neurourológia - Dr. Komoly Sámuel

Gyakorlatok

 • 1. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 2. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 3. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 4. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 5. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 6. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 7. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 8. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 9. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 10. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 11. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 12. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 13. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 14. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 15. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 16. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 17. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 18. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 19. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 20. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 21. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 22. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 23. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 24. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 25. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 26. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 27. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében
 • 28. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia 4. átdolgozott bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 2018.

Saját oktatási anyag

A tantermi előadások PowerPoint prezentációi megtalálhatók a klinika honlapján.
Dr. Komoly Sámuel: Betegvizsgálati videó (elérhető: PotePedia, Neptun Meet Street)

Jegyzet

Dr. Kovács Norbert: Neurológiai fizikális betegvizsgálat https://kovacsnorbert.eu/download/1335/

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

Kollokvium szóbeli vizsga TÉTELEI:

"A" tétel Betegvizsgálat:

1. A koponya, a gerinc fizikális és a meningeális izgalmi jelek vizsgálata
2. A szaglás és látás (n. I és II) tájékozódó vizsgálata
3. A szemmozgások vizsgálata (n. III, IV és VI).
4. A nervus trigeminus vizsgálata
5. A nervus facialis vizsgálata. Faciális paresisek típusai
6. Fizikális vizsgálat szédülések során (n. VIII vizsgálata, centrális vs. perifériás léziók elkülönítése)
7. Dix-Hallpike és Halmágyi-manőver, az alternáló takarási teszt és az Epley - repozíciós manőver kivitelezése
8. N. IX, X, XI és XII vizsgálata
9. A mélyreflexek vizsgálata.
10. Piramis-jelek vizsgálata
11. Izomerő és izomtónus vizsgálata
12. Parkinsonismus vizsgálata (izomtónus, hypo- és bradykinesia, gyors alternáló mozgások, járás, testtartási instabilitás)
13. Cerebelláris tünetek vizsgálata
14. Érzészavarok vizsgálata
15. Végtag- és törzsataxia vizsgálata
16. Beszéd tájékozódó vizsgálata és a beszédzavarok főbb kategóriái
17. Eszméletlen beteg vizsgálata
18. Átmeneti eszméletvesztés utáni betegvizsgálata
19. A demens beteg vizsgálata
20. A zavart beteg vizsgálata
21. Szédülős beteg vizsgálata
22. Fejfájós beteg vizsgálata

"B" tételek:

1. Gyakori myopathiák és myositisek
Alkalmi (provokált) epilepsziás rosszullétek
2. Benignus positionális paroxismális vertigo
Transiens ischaemiás attack
3. Tremorok differenciáldiagnosztikája
Akut strokellátás alapelvei
4. Myasthenia gravis
Convulsiv syncope
5. Polyneuropathiák
Subarachnoidális vérzés
6. Idegrendszeri képalkotás
Guillain-Barré szindróma
7. Carpális alagút-szindróma
Másodlagos fejfájások
8. Gliomák.
Parkinson kór
9. Peripheriás arcidegbénulás (Bell-paresis)
Intracranialis sinusok thrombosisa
10. Heveny meningitisek
Intracerebrális vérzések
11. Epilepsziák formái
Potenciálisan reverzibilis demenciák
12. Encephalitis
Stroke primer prevenciója
13. Ischias szindróma és cervicobrachialgia (tünetek, figyelmeztető jelek, neurológiai tünetek, amelyek műtétet indikálhatnak)
A sclerosis multiplex klinikai tünetei
14. Motoneuron betegségek.
A sclerosis multiplex diagnózisa
15. Trigeminus neuralgia
Neuromyelitis optica (Devic-betegség)
16. Carotis és vertebralis rendszer ellátási területén kialakuló keringés-zavarok jellegzetes klinikai tünetei
Rövid idejű eszméletvesztések differenciál-dian
17. Tudatzavarok okai, formái. Kóma.
Status epilepticus
18. Migraine és egyéb elsődleges fejfájások
Húgyhólyag-innervaciós zavarok formái
19. Traumás agysérülések
Herpes fertőzések, postherpeses neuralgia
20. Traumás gerincvelő-sérülések
Alzheimer betegség.
21. Meningeomák
Az alkoholizmus idegrendszeri szövődményei
22. Hydrocephalusok
Stroke szekunder prevenciója
23. Lumbago és krónikus fájdalom.
Idegrendszeri metastasisok
24 Paraneoplasiás idegrendszeri betegségek
Koponyaűri nyomásfokozódás tünettana
25. Focalis dystoniák
Creutzfeldt-Jakob kór
26. Veretebrobasilaris területi keringészavarok tünetei és prognosisa
Gerincvelő szubakut kombinált degenerációja (funicularis myelosis)
27. Isémiás stroke
Wilson-kór
28. Alvási apnoe szindróma
Choreák, Huntigton-chorea
29. Nyugtalan lábak szindróma
Converziós zavarok

Vizsgáztatók

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Janszky József Vladimir
 • Dr. Komoly Sámuel
 • Dr. Kovács Norbert
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pfund Zoltán
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Szapáry László
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita
 • Trischlerné Dr. Gyimesi Csilla

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Ács Péter
 • Dr. Aschermann Zsuzsanna
 • Dr. Bóné Beáta
 • Dr. Bors László
 • Dr. Bosnyák Edit
 • Dr. Deli Gabriella
 • Dr. Faludi Béla
 • Dr. Harmat Márk
 • Dr. Horváth Réka
 • Dr. Juhász Annamária
 • Dr. Karádi Zsófia Nozomi
 • Dr. Kovács Norbert
 • Dr. Pál Endre
 • Dr. Pfund Zoltán
 • Dr. Rozgonyi Renáta
 • Dr. Sebők Ágnes
 • Dr. Tóth Márton Tamás
 • Dr. Trauninger Anita
 • Trischlerné Dr. Gyimesi Csilla