Neurológiai differenciáldiagnosztika, ritka neurológia betegségek, neurogenetika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-NEG-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzust IV-VI. éves hallgatóknak ajánljuk. A kurzus során érdekes esetek kapcsán tekintjük át egyes neurológiai betegségek diagnosztikáját, a tünetekből kiindulva a vizsgálati eredmények értékeléséig.
Az egyes tünetcsoportok hátterében álló lehetséges betegségekre koncentrálunk (pl. ataxiák, mentális retardáció, izomgyengeség, izomfogyás, epilepszia, dementia). Külön kiemeljük, mikor kell ritka/genetikai betegségre gondolni, és milyen diagnosztikus protokollt érdemes követni.
Az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti ismeretek rövid összefoglalása után interaktív módon beszélünk meg eseteket és jutunk el közösen a diagnózisig. Önálló esetfeldolgozás, egyes esetekben klinikai esetbemutatás egészíti ki a megbeszélt anyagot.

Előadások

 • 1. Ataxiák differenciáldiagnosztikája - Dr. Sebők Ágnes
 • 2. Ataxiák differenciáldiagnosztikája 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 3. Mentális retardáció és demencia differenciáldiagnosztikája - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 4. Demencia differenciáldiagnosztikája - Dr. Sebők Ágnes
 • 5. Spasticitiással járó kórképek 1. - Dr. Sebők Ágnes
 • 6. Spasticitiással járó kórképek 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 7. Epilepszia - metabolikus és öröklődő okok 1. - Dr. Sebők Ágnes
 • 8. Epilepszia - metabolikus vagy öröklődő okok 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 9. Tudatzavarok, neurometabolikus betegségek 1. - Dr. Sebők Ágnes
 • 10. Tudatzavarok, neurometabolikus betegségek 2. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 11. Írásbeli vizsga (Esetek feldolgozása) - Dr. Sebők Ágnes
 • 12. Írásbeli vizsga kérdéseinek megbeszélése - Dr. Hadzsiev Kinga

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadásokat feltöltjük, rendelkezésre bocsátjuk.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Szabályzat alapján

Félévközi ellenőrzések

Aktív részvételt várunk az esetek megvitatásában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás pótlása: önálló esetfeldolgozás írásban.

Vizsgakérdések

1. Ataxiák (differenciáldiagnosztika, gyermek- és felnőttkori kezdetű formák)
2. Mentális retardáció és demencia (differenciáldiagnosztika, herediter és metabolikus okok)
3. Spasticitiással járó kórképek (gyermek- és felnőttkori kezdetű formák, herediter és metabolikus okok)
4. Epilepszia - metabolikus vagy öröklődő okok
5. Tudatzavarok, neurometabolikus betegségek (gyermek- és felnőttkori kezdetű formák, herediter és metabolikus okok)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hadzsiev Kinga
 • Dr. Sebők Ágnes