Gyakorlati alvásmedicína

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-AMG-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-KN2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 5 fő

Tematika

Az alvásmedicína az alvászavarokkal foglalkozó új szakirány. 2018-óta a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában (BNO, ICD11) önálló főcsoportot képvisel (7. főcsoport, Alvás és ébrenléti zavarok).
A tárgykörébe tartozó közel 90 betegség speciális diagnosztikai hátteret, alváslaboratóriumokat, különféle alvásvizsgáló eljárásokat igényel.
A kurzus az alváslaboratóriumok működését mutatja be. Gyakorlatorientált. Bepillantást enged az alvásvizsgálatok kivitelezésébe, ill. a regisztrátumok kiértékelésébe.
Tömbösített formában kerül megvalósításra.
A jelen kurzuson azok vehetnek részt, akik teljesítették a korábbi alvásmedicína kurzust (MEM-EALM-E). Az ott elhangzott elméleti háttér feltétlenül szükséges az alváslaboratórium gyakorlati munkájához.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Az alváslaboratórium felépítése, műszerei, működése.
 • 2. Alvásvizsgáló eljárások
 • 3. Poliszomnográfia. Poliszomnográfiás abnormítások.
 • 4. Alvásstádium meghatározás a gyakorlatban.
 • 5. Alvásfüggő légzészavarok típusai, meghatározása.
 • 6. Alvásfüggő mozgászavarok típusai, meghatározása.
 • 7. Poligráfiás alvásvizsgálat felhasználása, információtartalma.
 • 8. Poligráfiás regisztrátumok értékelése.
 • 9. Kontrollvizsgálati lehetőségek (pulzoxometria, AutoCPAP).
 • 10. Többszörös alváslatencia teszt (MSLT) gyakorlata.
 • 11. Többszörös ébrenmaradási teszt (MWT) gyakorlata.
 • 12. Aktigráfia.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szakács Z. - Köves P.: Az alvásmedicína kézikönyve. Springmed, 2017.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Gyakorlati vizsga az utolsó foglalkozáson.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Előzetes egyeztetés alapján az alváslaboratóriumban.

Vizsgakérdések

Poliszomnográfiás és poligráfiás regisztrátum kiértékelése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Faludi Béla