A tudományos tevékenység módszerei és jelentősége a modern orvostudományban (klinikusi szemszögből)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-TTJ-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-MET-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kutatási eredmények naprakész ismerete és azok megfelelő interpretálása a gyakorló orvoslás nélkülözhetetlen része. Az aktív kutatói tevékenység a saját felfedezések szépségének élménye mellett jelentős szerepet tölthet be az orvos karrierútjában és egyre több munkahelyen elvárás is. Csak az orvostudomány területén évente több, mint 1 millió közlemény születik, amelyek a közel 30 ezer folyóirat valamelyikében jelenik meg. Megfelelő ismeretek nélkül könnyű elveszni a „tudomány tudományában”, ezt a tudást pedig érdemes minél hamarabb megszerezni. Ebben segíthet ez a kurzus, amelyen a releváns nemzetközi szakirodalom segítségével tekintjük át a tudományos tevékenység alapjait és buktatóit (amelyet az oktató maga is megtapasztalt nem is egyszer, így a hallgatóknak már nem kell majd).

Előadások

 • 1. Bevezetés, evidence-based medicine és medicine-based evidence napjainkban - Dr. Tárkányi Gábor
 • 2. Miért jó kutatni, mitől jó egy kutatás, ki a jó kutató? - Dr. Tárkányi Gábor
 • 3. A klinikai kutatások taxonómiája, az evidenciák értékelése - Dr. Tárkányi Gábor
 • 4. Hogyan legyenek jó ötleteink és hogyan valósítsuk is meg azokat? – vizsgálattervezés - Dr. Tárkányi Gábor
 • 5. Kutatási terv, etikai engedély, protokoll és minden, ami „papírmunka” - Dr. Tárkányi Gábor
 • 6. Statisztikai alapok és buktatók - Dr. Tárkányi Gábor
 • 7. Hogyan írjunk cikket? – cím, absztrakt, bevezetés, módszerek, ábrák - Dr. Tárkányi Gábor
 • 8. Hogyan írjunk cikket? – eredmények, megbeszélés, konklúzió, hivatkozások, a szerzőség kérdése - Dr. Tárkányi Gábor
 • 9. Hol publikáljunk? – a tudományos folyóiratok fajtájai - Dr. Tárkányi Gábor
 • 10. Hogyan publikáljunk? – a kézirat beküldése és az azutáni folyamatok - Dr. Tárkányi Gábor
 • 11. Scientometriai alapok és gyakori félreértések - Dr. Tárkányi Gábor
 • 12. A tudományos kutatás jövője, a klinikus orvos szerepe - Dr. Tárkányi Gábor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

- Dashun Wang, Barabási-Albert László: A tudomány tudománya (Libri Könyvkiadó Budapest, 2020)
- Gábor L. Lövei: Writing and Publishing Scientific Papers - A Primer for the Non-English Speaker (Open Book Pulbishers, Cambridge, United Kingdom, 2021)
- R. Brian Haynes: Clinical Epidemiology - How to Do Clinical Practice Research (3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia, USA ,2006)
- Janet L. Peacock, Phil J. Peacock: Oxford Handbook of Medical Statistics (2nd edition, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2020)
- David Spiegelhalter: The Art of Statistics – Learning from Data (Pelican, United Kingdom, 2018)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Esszéírás

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói