Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Bemutatkozás

Az intézmény működésének általános bemutatása

A korábbi pécsi évszázados történetű „idegklinikából” vált külön a jelenlegi Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. Ez az intézmény felel Pécs város és környéke mintegy háromszázezer lakosának pszichiátriai hospitalizációs, szakambuláns és részben gondozási igényeinek kielégítéséért, valamint a területen kívüli progresszív és tancélos betegellátási feladatok elvégzéséért. A további, kiterjedt konzíliáriusi feladatokon túl a jelenlegi rendszer szerint működő klinika két részlegének (Rét utcai, Rákóczi úti) munkatársai jelentős kutatási, graduális és posztgraduális oktatási (magyar, angol, német nyelveken) és oktatásfejlesztési, valamint szakmai közéleti tevékenységet folytatnak.

Klinikai, gyógyító tevékenység

A jelenlegi Rét utcai és Rákóczi úti telephelyeken négy akut - rövid, intenzív ellátást nyújtó - fekvőbeteg osztály, általános, sürgősségi ambulancia és különböző szakambulanciák működnek, a Rét utcai újonnan felépített telephelyen mentálhigiénés ambuláns gondozóközpont látja el a pácienseket. Pszichiáter szakorvosok, pszichológusok, rezidens- és klinikai orvosok, szakápolók, adminisztrátorok, szociális munkások (összesen több tucat munkatárs) látják el  a régió mintegy háromszázezer lakosát a mentális zavarok kezelését illetően, illetve konzultálnak a régió több megyéjében. Függőségek (alkohol, drog), depressziós állapotok, krízisek, pszichózisok, illetve személyiségzavar, valamint az időskori mentális zavarok képezik a fő ellátási irányokat, a társadalomban észlelhető nagy (egyre növekvő számú, a médiában is megjelenő) betegségproblémáknak és zavaroknak megfelelően. Fő terápiás formák a gyógyszeres kezelés, a pszichoterápiák és a szocioterápiák, ezen túlmenően minden korszerű ellátási forma elérhető. A diagnosztika széles skálája a pszichológiai tesztektől a modern képalkotó vizsgálatokig terjed.

A Rét utcai klinikai részleg 68 akut fekvőbeteg ággyal rendelkezik, melyek négy, gyógyítási profil szempontjából elkülöníthető osztályra tagolódnak. Az "A" osztályon, organikus pszichiátriai, addiktológiai, valamint akut pszichotikus és krízisállapotok kerülnek felvételre és gyógykezelésre. A kezelésben első helyen a korszerű pszichofarmakológia kerül alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a veszélyeztető állapotú betegek is ezen az osztályon kerülnek kezelésre, az osztály szükség esetén zárt jelleggel is működhet. A "B" osztály a "nagy" pszichiátriai kórképek, a szkizofréniák, a bipoláris zavarok, a major depressziók, valamint a súlyosabb személyiségzavarok gyógyításával foglalkozik. A korszerű farmakoterápia mellett itt a rendszeres egyéni és csoportos pszichoterápia (szupportív terápiák, művészetterápiák) is része a komplex kezelésnek. A "C" osztály főként pszichoterápiás profilú osztály, mely elsősorban a szorongásos és affektív betegségek, a lélektani krízisek, a pszichoszomatikus és evészavarok, illetve a személyiségzavarok gyógyításával foglalkozik a különböző pszichoterápiák és gyógyszeres kezelések kombinációjával. A "D" osztály korszerű gerontopszichiátriai ellátást nyújt az időskori mentális zavarok gyógyításában. 

A régióban alacsony ágylétszámú fekvőbeteg ellátást intenzív ambuláns tevékenységek egészítik ki. A klinika ambuláns részlegén az általános pszichiátriai ambulancia mellett pszichoterápiás, valamint szorongás-depressziós, pszichózis és gerontopszichiátriai szakambulanciák is működnek, regionális feladatokat is ellátva.

A korábbi évek egyetemi-városi kórházi integrációi nyomán a klinika fontos ambuláns ellátó-gondozó központtá is vált, a Mentálhigiénés centrum hangsúlyosan regionális pszichoterápiás és gondozói feladatkörrel is rendelkezik.

Munkatársaink zöme több szakvizsgával rendelkezik, képzett mind a korszerű, bevezetésre kerülő pszichofarmakoterápiák területén, mind pedig a pszichoterápia különböző ágaiban. Szociális munkásaink és felsőfokú végzettségű ápolóink ugyancsak a korszerű betegellátás biztosítékául szolgálnak.

A fő oktatási tevékenységek

A klinika oktatási tevékenységének fő rendeltetése a graduális (három nyelven), a posztgraduális és fenntartó- illetve továbbképzések keretében folyó oktatómunka teendőinek ellátása, s kiemelt helyen szerepel az európai elvárásoknak megfelelő, az oktatói és hallgatói mobilitást nagymértékben elősegítő, ezáltal egységes európai szintű tudás formálódásához hozzájáruló oktatási rendszer kialakításában való részvétel. Oktatásunkban a pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológia, családorvos, s egyéb képzésekben az adott pszichiátriai problémakör korszerű kutatási eredményeit kívánjuk megjelentetni. Kollaborációban részt veszünk a művészetterapeuta- és a pszichológusképzésben, valamint az egészségügyi szakdolgozók graduális képzésében is. Az oktatásfejlesztés korszerű metodikáit és rendszereinek bevezetését folyamatosan végezzük, ehhez feltételeink egészében javulóak, illetve az egyetemi és regionális, pszichiátriai-szakmai oktatásfejlesztési rendszerhez kapcsolódunk a rezidensképzésben és a folyamatos szakorvos továbbképzésben (CME). A pszichiátriai, pszichoterápiás és addiktológiai szakorvosképzésre intézetünk 2008-ban akkreditációt nyert.

Fentieken túlmenően a tudományos diákköri, valamint a doktori iskolai rendszerben látunk el aktív szerepet, a régió fiatal szakorvosainak elméleti és gyakorlati képzését szintén aktívan koordináljuk és a gyakorlatban is kivitelezzük.

Elsősorban és lehetőségek szerint kiscsoportos oktatási formákat alkalmazunk, a közvetlen betegkapcsolat mellett korszerű multimédiás képzési anyagok, oktatási programcsomagok összeállításával és felhasználásával. Az oktatásfejlesztés pályázati forrásból videó-demonstrációkkal szakmai szkill-ek oktatását, interaktív esettanulmányok további készítését, a tesztbankunk továbbépítését is jelenti.

Szakorvosképzési programunkat 1995-től kezdve és fejlesztve az egyetemhez tartozó régió, részben ezen kívüli kórházakból érkező szakorvosjelöltek számára is folytatjuk. Közvetlen betegkapcsolat, illetve videoarchívum használatával betegmegfigyelésre, terápiás követésére is lehetőség van. A munkatársak által készített, készítendő távoktatási, illetve önálló képződést lehetővé tevő számítógépes oktatási anyagok és tesztbank használatát (szakvizsga-battéria, távoktatás, webinar) is előtérbe helyezzük. Hangsúlyt fektetünk az önálló szakirodalom-követés, az on-line folyóiratok használata, a szakmai web oldalak megismertetése révén a korszerű önképzési formák elterjesztéséhez, a klinikai website továbbfejlesztésére, a szakmai linkek megjelentetésére. E programjaink mellé szervezzük a CME (szakorvosok folyamatos továbbképzése) képzéseket, illetve szintentartó rendezvényeket.

A PTE Művészeti Karával közösen kialakított, akkreditált Művészetterápia” szakirányú továbbképzési program indult 2004 februárjában, mely 60 fős létszámú évfolyamokkal jelenleg is, folyamatosan zajlik. A képzés gyakorlati bázisát klinikánk biztosítja a több évtizedes művészetterápiás hagyományaira alapozva.

Tudományos kutatási tevékenységek

A klinikán több önálló kutatócsoport működik.

Régóta kialakult és eredményesen dolgozik a pszichózisok, elsősorban a szkizofréniák kóreredetét (minor fizikális anomáliák, képalkotó eljárások), pszichopatológiáját és neurokognitív, szociális kognitív sajátosságait kutató munkacsoport. Kutatások folynak a stressz és a pszichotraumák jelentőségével kapcsolatosan is az affektív zavarok és a személyiségzavarok vonatkozásában. Az alkalmazott kutatások részeként klinikai gyógyszervizsgálatok is történnek a klinikán (affektív zavarok, szkizofrénia, demencia).

Egy másik kutatási terület az öngyilkosság és depresszió (uni- és bipoláris) epidemiológiai és személyiséglélektani kutatása. Az öngyilkosságok kialakulásában a pszichológiai, kulturális (médiakutatás) és társadalmi modellek hatását vizsgáló munkacsoport kutatási területét kiterjesztette az öngyilkosságok biológiai-genetikai aspektusainak vizsgálatára is.

Régi hagyomány a kifejezéspatológia kutatása és az alkotások gyűjtése intézetünkben, amely kutatások révén számos közlemény, kiadvány és kiállítás jelent meg és került megszervezésre.

Célunk összességében a tudományos teljesítmény megőrzése és további javítása, mely eddig is a nemzetközi és hazai publikációk számát és minőségét tekintve szakmánkban kiemelkedőnek mondható. További céljaink a hazai és nemzetközi kollaborációk erősítése, a nemzetközi projektekben való további aktív részvétel.

Szakmai közéleti tevékenység

Törekszünk arra, hogy a régióban a klinika köré társadalmi szerveződések is álljanak, kapcsolatokat építsen és ápoljon, kutatásokat kezdeményezzen, monitorozó és értékelő feladatot valósítson meg, centruma legyen a korszerű pszichiátriai módszerek terjesztésének, s gyakorlat megújításának, közösségi szociális ellátó szervezetekkel való szorosabb kapcsolattártasnak. Kiemelt jelentőségűek a civil szervezeti együttműködések, a közösségi ellátókkal (közösségi pszichiátria szolgálat, Bázis addiktológiai szolgálat, stb.), az önsegítő szervezetekkel. A klinikán zajló igazságügyi pszichiátriai szakértői tevékenység sajátos határterület, emellett alapítványunk tevékenysége szintén tágítja a hatókörünket.

2023-tól a Klinika a European Psychiatric Association ECPC Gaining Experience Programme befogadó intézménye lett.

Hírek

2024. július 17.

Gyászhír – elhunyt dr. Ozsváth Károly

2024. június 4.

A szkizofréniáról a Kossuth Rádióban

2024. május 16.

Megjelent a "Gyakorlati pszichiátria" című kötet

2024. március 25.

PTE Tehetségesték - a mentális egészségünkről és jóllétünkről

2024. március 22.

PsychArt24 vándorkiállítás

Összes hír

Galéria

2019. december 17.

EGSC adomány a Pszichiátriai Klinikának

2019. március 25.

Würzburg - Pécs Pszichiátriai Szimpózium

2019. március 22.

A Környey Társaság tudományos emlékülése

Összes galéria

Videók

Összes videó