Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Kutatás

TDK témáink

A Capgras szindróma

A DBS alkalmazási lehetőségei a pszichiátriában és a neurológiában

A Ganser szindróma

Társtémavezető: Dr. Vörös Viktor

A kognitív játékok szerepe a mentális hanyatlás korai felismerésében és kezelésében

A konverziós zavarok neurobiológiai háttere

A minor congenitalis anomáliák pszichiátriai betegségekben

A művészetterápia lehetőségei a pszichózis kezelésében

A pszichiátria története - paradigmák és korszakok

A pszichodinamikus   pszichiátria   szemléletének   változása   a   legújabb   csecsemő megfigyelés-vizsgálatok tükrében

A pszilocibin helye a pszichiátriai betegségek kezelésében

A szimptómás pszichózisok klinikuma

A szkizofrénia korszerű terápiája - irodalmi áttekintés

Társtémavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor

A szuicid viselkedés neuro-biológiai háttere (a HPA-tengely szerepe, stb.)

Társtémavezető: Dr. Osváth Péter

A szuicid viselkedés transz-kulturális elemzése (lengyel – magyar összehasonlító vizsgálatok)

A truman show téveszme

A zenei élmények és a katarzis pszicho-fiziológiai vizsgálata

Az Ekbom-szindróma

Társtémavezető: Dr. Vörös Viktor

Az öngyilkos viselkedés és a mentális zavarok komplex összefüggésrendszere - a genetikától a kultúráig. Epidemiológiai, pszichobiológiai és klinikai vizsgálata  

Társtémavezető: Dr. Osváth Péter

Az öngyilkos viselkedés szocio-kulturális háttere (nemzeti szövegek, himnuszok tartalomelemzése)

Társtémavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor

Az öngyilkos viselkedéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata (nemzetközi összehasonlító elemzések)

Endofenotípus markerek vizsgálata bipoláris affektív zavarral élő páciensek elsőfokú hozzátartozói körében.

Csáth Géza élete, munkássága és betegsége

Társtémavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Depresszió, pszichózis és öngyilkosság - pszichopathológia a filmmûvészetben és
zenében

ECT érvek és gyakorlat  pro – és kontra.

Életciklusok megjelenése a művészetekben.

Társtémavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor

Evészavarok és szuicidium.

Társtémavezető: Dr. Herold Róbert

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Georg Trakl - alkotáslélektani és befogadáslélektani vizsgálat

Gyermekkori bántalmazás szerepe felnőttkori pszichiátriai kórképekben

A hallgató a szkizofrénia kóreredetében szerepet játszó immunológiai mechanizmusokat tanulmányozza. Szkizofrén betegek vérmintáiból gyulladásos markerek azonosítása történik. A hallgató részt vesz a klinikai diagnosztikai munkában, a minták gyűjtésében és elemzésében, az eredmények kiértékelésében és interpretálásában.

Kapcsolat és kommunikáció szkizofrén betegekkel - a KOMP módszer

A kiégés jelenségének vizsgálata egészségügyi dolgozók (orvosok, egészségügyi szakdolgozók) körében. Prevenció, kezelés lehetőségei.

Kiégés, és segitõ syndroma különbözõ segitõ foglalkozásuaknál – elválasztható/elválsztandó - e a professzionális és a privát személyes identitás

Magatartási fenotípusok mentális retardációban

Mentalizáció és pszichopathológia

Mentalizációs zavar és nyelvpragmatikai teljesítmény borderline személyiségzavarban

Nietzsche és a pszichoanalízis

Nyelv és pszichózis

Társtémavezető: Dr. Herold Róbert

Nyelv és pszichózis

Társtémavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Pszichiátria és művészet

Társtémavezető: Dr. Osváth Péter

Pszichiátriai zavarok megjelenése és szűrése (az alapellátásban, bőrgyógyászati betegségekben, stb.)

Pszichotikus művészek

Pszichotikusok költészete - befogadáslélektani vizsgálatok

Személyiségjellemzők és testkép vizsgálata bőrgyógyászati betegeknél.

Szkizofrénia és erőszakos magatartás-empirikus vizsgálat és irodalmi áttekintés

Társtémavezető: Dr. Simon Mária

Szuicid viselkedés és korai traumatizáció (abúzus és neglekt)

Testkép vizsgálata emlődaganat után rekonstrukciós műtéten átesett nőknél.

Testkép vizsgálata várandósság alatt.

Társtémavezető: Dr. Osváth Péter

Tömegkommunikáció, pszichiátria és szuicidium - auto és heteroagressziv viselkedési zavarok megjelenítése az irott és elektronikus mediaban, közösségi oldalakon. Attitudok-, transzkulturális vizsgálatok. 

Társtémavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás

Transz-kulturális pszichiátria, ritka szindrómák (Capgras, Cotard stb.)

Társtémavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor

Zene és szuicidium (összefüggések, terápiás lehetőségek)