Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Szukits Sándor

Dr. Szukits Sándor

radiológus szakorvos

Orvosi Képalkotó Klinika

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Kékkői László

Társtémavezető: Dr. Szukits Sándor

A Radiológiai klinikán a CT vizsgálati protokollokat módosítottuk  az ALARA ( As Low As Reasonably Achievable) elv figyelembevételével. A pácienseket ért sugárterhelés jelentős csökkenését várjuk a fenti változtatásoktól. A kutatás során a pácienseket ért sugárdózist leíró valamint azt meghatározó faktorokat elemezzük.

Felmérjük, hogy a diagnosztikus pontosságban történt –e változás a korábbi protokollokhoz képest valamint, hogy az átlagos dózisterhelés milyen mértékben változott. Az eredményektől függően a CT protokollok további optimalizálását tervezzük.

Témavezető: Dr. Szukits Sándor

Társtémavezető: Dr. Várady Edit

A Klinikán elvégzett szív CT vizsgálatok egy részében retrospektív EKG kapuzással történik mérés, melyet követően a rendelkezésre álló adathalmazból, morfológiai analízis során lehetőség nyílik a bal kamra funkció megítélésére.  A téma felöleli a szív CT vizsgálatok során alkalmazott EKG alapú vezérlés lehetőségeit, csakúgy, mint az egyes, bal kamra funkciót rontó szívbetegségek CT morfológiai megjelenésének bemutatását, akár az egyes betegségcsoportokra lebontva.

Témavezető: Dr. Szukits Sándor

Társtémavezető: Dr. Várady Edit

A Klinikán elvégzett szív CT vizsgálatok egy részében retrospektív EKG kapuzással történik mérés, melyet követően a rendelkezésre álló adathalmazból, morfológiai analízis során lehetőség nyílik egyes billentyűk morfológiai és részben funkcionális megítélésére.  A téma felöleli a szív CT vizsgálatok során alkalmazott EKG alapú vezérlés lehetőségeit, csakúgy, mint az egyes billentyűbetegségek CT morfológiai megjelenésének bemutatását, akár az egyes betegségcsoportokra lebontva.

Témavezető: Dr. Szukits Sándor

Társtémavezető: Dr. Várady Edit

A storke képalkotó diagnosztikájában napjainkban elengedhetetlen a natív  koponya CT és CT angiográfiás vizsgálat a gyors terápiás döntések meghozatalához.
A betegség etiólógiájának felderítése során ha cardialis emboliaforrás felmerül jelenleg transthoracalis és tarnsoesophagealis echocardiografia elvégzése tekinthető rutinszerűnek.
Azonban e vizsgálómódszer nehézkes elérhetősége és időigényessége miatt klinikai gyakorlatunkban általában nem végezhetők el a betegellátás megkezdésekor, habár a tovább terápia szempontjából hasznos információkhoz juthatnánk.
Irodalmi adatok alapján a szív CT vizsgálata megfelelő módszernek tekinthető a cardialis embóliaforrások megítélésében. 

Egy prospektív és egy retrospektív klinikai vizsgálatot tervezünk.
Tervünk, hogy az időablakos stroke diagnosztikájában az ellátó intézmények közötti konszenzus alapján már elfogadott protokoll alapján végzett többfázisú CT angiográfiás méréseket követően a vizsgálatot - további intravénás kontrasztanyag adása nélkül - a szív régiójáról készített alacsony sugárdózisú prospektív triggerelésű EKG kapuzott vénás fázisú CT méréssel egészítsük ki az esetleges embóliaforrások (például pitvari és kamrai thrombusok) és/vagy hajlamosító anatómiai eltérések felderítése céljából.
További retrospektív adatgyűjtést is tervezünk a PTE Radiológiai Klinikájának beteganyagában, melynek célja hogy akut stroke miatt CT vizsgálaton, és azt megelőzően vagy azt követően szív CT vizsgálaton is átesett betegek képi adatait a stroke esetleges cardiális eredetének kimutatása szempontjából is megítéljük.

Témavezető: Dr. Várady Edit

Társtémavezető: Dr. Szukits Sándor

A szív CT vizsgálatok során több olyan információt, adatot nyerhetünk, ami módosíthatja a beteg cardiovasculáris rizikó besorolását. A témán belül lehetőség nyílik e paraméterek megismerésére, mérésére, társklinikákkal együtt működve bizonyos betegcsoportokon belüli szerepük feldolgozására.

Témavezető: Dr. Szukits Sándor

Társtémavezető: Dr. Várady Edit

TAVI (trans aortic valve implantation) beavatkozások megtervezésében az egyik és sok tekintetben leginformatívabb vizsgálati eredményt a CT angiográfiás vizsgálat szolgáltatja. A témában áttekintésre kerülnek a CT angiográfiás vizsgálatok vizsgálati technikái. Lehetőség nyílik a TAVI tervezéshez szükséges rekonstrukciók megismerésére és mérések végzésére.

Témavezető: Dr. Kovács András

Társtémavezető: Dr. Szukits Sándor

A téma célja a Radiológiai Klinikán történő korai tüdőrák diagnosztika céljából végzett low-dose mellkas CT vizsgálatok eredményeinek statisztikai értékelése. Az itt gyűjtött tapasztalatok hasznosíthatóak lehetnek a program további javításában és a közeljövőben bevezetendő, országos low-dose szűrőprogram kidolgozása során.
További célunk a tüdőrák rizikóbecslés pontosítása, új releváns faktorok azonosítása, különös tekintettel a nem dohányzó populációban.

Témavezető: Dr. Várady Edit

Társtémavezető: Dr. Szukits Sándor

A témán belül a Klinika képi és leletanyagában vizsgáljuk a coronariák eredési, lefutási anomáliák egyes fajtáinak gyakoriságát és jelentőségét. Lehetőség van az egyes, kiválasztott csoportokon belüli további képi analízis végzésére, esetleges következményes morfológiai vagy funkcionális eltérések felfedésére.