Oktatás

1. Graduális oktatás

A Radiológiai Klinika az általános orvos és fogorvos képzésben magyar, angol és német nyelven végez radiológia tárgyban egyetemi szintű graduális képzést tantermi előadások, szemináriumok és kreditpontos kurzusok formájában. Emellett részt vesz az egyetem Egészségtudományi Karának képzéseiben is.

2. Postgraduális képzés

A PTE KK Radiológiai Klinika teljes képzési akkreditációval bír a radiológus szakorvosképzésben. A legutóbbi szakképzési akkreditáción a PTE KK Radiológiai Klinikáján folytatott radiológiai szakképzés kiváló minősítést kapott.

A regionális radiológiai rezidensképzésért felelős klinikaként rendszeresen megrendezi a képzéshez szükséges országos kötelező tanfolyamokat. A helyi és környékbeli rezidensek részére rendszeres gyakorisággal elméleti továbbképzést szervez, mely felöleli a radiológia csaknem egészét.

Az egyetemek orvostudományi karainak hatáskörébe kerültek a szakorvos továbbképzések, ennek keretében a korábban országosan szervezett területi radiológus továbbképzéseket  is a régióban a PTE KK Radiológiai Klinika szervezi. Nyolc kiemelt témában, rendszeresen félévente két, esetenként több alkalommal rendez kreditpont szerzési lehetőséget biztosító továbbképzéseket a radiológusok részére.