A kéz törései, a korszerű törésellátás alapelvei

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 4 óra

gyakorlat: 4 óra

szeminárium: 4 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KTA-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-NEA-T teljesített , OOK-ORT-T teljesített , OOK-TRA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 8 fő

Tematika

A kurzus célja hogy a traumatológia tantárgyat már teljesítő és a kézsebészet iránt érdeklődő hallgatók számára lehetőséget nyújtsunk a kéztörések ellátásának elsajátítására. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a kézsebészeti alapelvekről, a kézsérülések ellátásának nehézségeiről. A kurzus gyakorlati részében a diákok műtőben kézsebészeti műtéteken vehetnek részt max 2 fős csoportokban elosztva.

Előadások

 • 1. Bevezetés a kézsebészetbe I. - Dr. Szabó Tamás
 • 2. Bevezetés a kézsebészetbe II. - Dr. Szabó Tamás
 • 3. Korszerű kézsebészeti műtéti technika I. - Dr. Máthé Tibor
 • 4. Korszerű kézsebészeti műtéti technika II. - Dr. Máthé Tibor

Gyakorlatok

 • 1. Műtői gyakorlat.
 • 2. Műtői gyakorlat.
 • 3. Műtői gyakorlat.
 • 4. Műtői gyakorlat.

Szemináriumok

 • 1. A kéz csontos anatomiája.
 • 2. A kézsérülések biomechanikája
 • 3. Törésrögzítés alapevei kézen
 • 4. Kézujj és metacarpus töréseik ellátása, szövődmények. A carpus töréseinek ellátása, szövődmények

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Előadások és szemináriumok anyaga.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Green's Operative Hand Surgery
Renner Antal, Sántha Ernő: A Kéz Sebészete

A félév elfogadásának feltételei

Tárgyfelvételhez szükséges a sikeresen letett traumatológia és ortopédia kollokviumok. Interaktív részvétel a szemináriumokon és gyakorlatokon valamint a kurzus végén sikeres írásbeli tesztvizsga teljesítése. 1 óra távolmaradás megengedett, több hiányzás esetén a kurzus megismétlése szükséges, az órák pótlására nincs lehetőség.

Félévközi ellenőrzések

A kurzuson elhangzottakból összeállított 20 kérdés (tesztvizsga).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1 óra távolmaradás megengedett, több hiányzás esetén a kurzus megismétlése szükséges, az órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A kurzuson elhangzottakból összeállított 20 kérdés (tesztvizsga).

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bukovecz Tibor
 • Dr. Kromek Lóránd
 • Dr. Máthé Tibor
 • Dr. Szabó Tamás