Munkatársak

Prof. Dr. Botz Lajos

Prof. Dr. Botz Lajos

egyetemi tanár , intézetigazgató

tel: 36287

Gyógyszerészeti Intézet

Prof. Dr. Szabó László Gyula

Prof. Dr. Szabó László Gyula

egyetemi tanár, emeritus

Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

címzetes egyetemi docens

Dr. Dobson Szabolcs

Dr. Dobson Szabolcs

címzetes egyetemi docens

Dr. Higyisán Ilona

Dr. Higyisán Ilona

címzetes egyetemi docens

tel: 31098

Dr. Télessy István

Dr. Télessy István

címzetes egyetemi docens

tel: 31098

Dr. Várszegi László

Dr. Várszegi László

címzetes egyetemi docens

tel: 31098

Dr. Fittler András

Dr. Fittler András

egyetemi docens

tel: 28840

intézeti TDK felelős

Dr. Vida Róbert György

Dr. Vida Róbert György

egyetemi adjunktus

tel: 28840

Dr. Zemplényi Antal

Dr. Zemplényi Antal

egyetemi adjunktus , tanszékvezető

tel: 33185

Farmakoökonómia nem önálló Intézeti Tanszék

Dr. Pitter János

tudományos munkatárs

tel: 31098

Farmakoökonómia nem önálló Intézeti Tanszék részmunkaidős pályázati státusz

Dr. Balázs Orsolya

központi gyakornok

tel: 22992

egyetemi oktatói utánpótlás

Berki Ágnes

ügyvivő szakértő

tel: 28841

Lovász Andrea

Lovász Andrea

ügyvivő szakértő

tel: 62110; 31098

Közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító szaktevékenységet ellátó egység

Dr. Szabadiné Benedek Erzsébet

szakgyógyszerész

Parragi Ildikó

szakasszisztens

tel: 32117, 32118, 535-817, 535-818

Víghné Borbás Krisztina

szakasszisztens

tel: 32117, 32118, 535-817, 535-818

Klinikai Központi Gyógyszertár

Dr. Krucsóné dr. Hornyák Judit

Dr. Krucsóné dr. Hornyák Judit

szakgyógyszerész

Dr. Mayer Anna

Dr. Mayer Anna

szakgyógyszerész

tel: 35018, 35004

Dr. Molnár Béla

Dr. Molnár Béla

szakgyógyszerész

tel: 31097

Dr. Nyaka Bernadett

Dr. Nyaka Bernadett

szakgyógyszerész

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

Szabóné Dr. Schirm Szilvia

szakgyógyszerész

tel: 32885, 32886

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Dr. Ábrahám Eszter

Dr. Ábrahám Eszter

szakgyógyszerész

Dr. Halász Ágnes

szakgyógyszerész

Dr. Czinner Valéria

szakgyógyszerész

Dr. Szeghy Klára

Dr. Szeghy Klára

szakgyógyszerész

tel: 36286

Dr. Harmat-Vincze Patricia Anna

Dr. Harmat-Vincze Patricia Anna

szakgyógyszerész

tel: 35021

tartósan távol

Dr. Somogyi-Végh Anna

Dr. Somogyi-Végh Anna

szakgyógyszerész

tel: 30110

Dr. Kocsis Máté

Dr. Kocsis Máté

szakgyógyszerész

tel: 35021

Dr. Kiss Dániel Benedek

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

Dr. Elek Zsófia Noémi

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 35018

Dr. Nagy Réka

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 35015

Dr. Varga Mátyás

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 35015

Dr. Krucsó Mariann

Dr. Krucsó Mariann

szakgyógyszerész

Dr. Bodrogi Zsolt

Dr. Bodrogi Zsolt

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

Dr. Mayer Dorottya

Dr. Mayer Dorottya

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 32897

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Dr. Rumi Nóra

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 35021

Dr. Vajda Péter

Dr. Vajda Péter

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 35015

PTE GYTK vezető oktatómentor

Dr. Faisal Anna Zelma

Dr. Faisal Anna Zelma

kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidens

tel: 35018, 35015

Guoth-Molnár Kata

szakasszisztens

tel: 36284

Titkárság

Orbán Zsuzsanna

igazgatási ügyintéző

tel: 36326

Titkárság

Bárdosné Pankrát Diána

Bárdosné Pankrát Diána

szakasszisztens

tel: 32886

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Karászi Krisztina

szakasszisztens

tel: 35004

Marthyné Sebeny Mónika

Marthyné Sebeny Mónika

szakasszisztens

tel: 32886

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Nagy Andrea

szakasszisztens

tel: 35005

vezető szakasszisztens

Pokornyné Molnár Katalin

szakasszisztens

Póla Sándorné

Póla Sándorné

szakasszisztens

Rapp Henrietta

szakasszisztens

Schaadt Nóra

szakasszisztens

tel: 36956

Akác utcai telephely

Szerletics Gabriella

Szerletics Gabriella

szakasszisztens

tel: 35004

Tóth Fatima

szakasszisztens

tel: 35005

Varga Tímea

Varga Tímea

szakasszisztens

tel: 33111; 61170

Rákóczi úti telephely

Bogdán Dominika

vegyésztechnikus

Bender Mária

asszisztens

tel: 32886

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Bánovics Regina

asszisztens

Hartung Laura

asszisztens

Magyariné Pesti Karolina

asszisztens

Táncsics Izabella

asszisztens

Szemes Dalma

asszisztens

tel: 36286, 35005

Pálfi Adrienn

asszisztens

tel: 36286, 35005

Mesterné Fajnár Magdolna

asszisztens

tel: 32886

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Szabó-Németh Rita

asszisztens

tel: 35004

tartósan távol

Bagi Istvánné

kisegítő

tel: 35004

Eismann Gyuláné

kisegítő

tel: 32885

Citosztatikus keverékinfúzió előállító laboratórium

Dulányi Márta

kisegítő

Kocsis Márta Zita

kisegítő

tel: 35004

Mátrainé Sztojka Hajnalka

kisegítő

tel: 35004

Kiss László

kisegítő

tel: 35006

Krizsán Attila

raktáros

Farkas Norbert

raktáros

Gábor László

raktáros

tel: 35005

Kiss András

raktáros

tel: 35005

Vajda Zoltán

raktáros

tel: 35005

Dallos Zoltán

gépkocsivezető

tel: 61174

Ónody Tamás

gépkocsivezető

Nagy Péter Iván

gépkocsivezető

tel: 61171

Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központja

Dr. Hilbert Helga

Dr. Hilbert Helga

ügyvivő szakértő

Dr. Kresz Sára

Dr. Kresz Sára

ügyvivő szakértő

tel: 35015

Dr. Tóth Judit

Dr. Tóth Judit

ügyvivő szakértő

tel: 35003

Szalontay Csilla

koordinátor

Schäffer G. Edina

koordinátor

Kovácsné Gregor Györgyi

koordinátor