Dokumentumok

Űrlapok 3

  • humán klinikai vizsgálat: gyógyszertári nyilatkozat
    A humán klinikai vizsgálatok dokumentációja csak a gyógyszertári nyilatkozattal teljes. Ezenkívül ritka, méltánylást érdemlő esetekben előfordulhat, hogy szükség van a vizsgálati készítmény közvetlen klinikai vizsgálóhelyre szállítására. A gyógyszertári nyilatkozat nyomtatványa innen letölthető.
  • humán klinikai vizsgálatok adatlapja
    A humán klinikai vizsgálatok rendjét a a 235/2009 (X. 20) Korm. rendelet, valamint a 35/2005 (VIII. 26.) EüM rendelet szabályozza. A vizsgálati készítmények nyilvántartása (a klinikákon alkalmazott gyógyszerekkel megegyező módon) a Klinikai Központi Gyógyszertár feladata. Az innen letölthető nyomtatvány kitöltésével a klinikai vizsgálóhelyek a jogszabályban meghatározott minimális adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíthetik.
  • gyógyszeradomány: gyógyszertári befogadó nyilatkozat
    A gyógyszeradományok nyilvántartási kötelezettségét a 3/2009 (II. 25.) EüM. rendelet, valamint a Gyógyszertörvény (2005. XCV. tv.) szabályozza. A karitatív célra térítésmentesen átadott gyógyszerek dokumentálása, intézeti gyógyszertári nyilvántartás számára történő átadása a gyógyszer gyártójának kötelezettsége. Az itt elérhető nyomtatvány kitöltése és a Klinikai Központi Gyógyszertárba való eljuttatása a gyógyszertári adminisztráció szükséges része.