Mert segíteni jó – Tiszteletbeli Peer Program Ösztöndíj a 2023/24-as tanévre

2023. november 8.

A PTE Orvostudományi Karán fontosnak tartjuk, hogy az első és felsőbb éves hallgatóink tudják és érezhessék, hogy kérdéseikkel és kihívásaikkal van kihez fordulni, van kitől segítséget kérni. Ezért hoztuk létre a Peer Programot 2019-ben.

A program elsődleges célja, hogy megkönnyítsük hallgatóink számára a probléma megoldásához szükséges út elérését. 2019-ben 16 segítővel indultunk, s azóta már több, mint 25-en dolgozunk együtt. A Peer-ek között vannak magyar, angol és német programos orvostanhallgatók, valamint Fogorvos és Gyógyszerész szakos hallgatók is.

Mivel keresheted fel a Peereket? Bármivel! Ha úgy érzed, hogy nincs kihez fordulni a problémáddal, válassz ki egy szimpatikus Peer-t nyelvre és nemzetiségre való tekintet nélkül, akivel együtt biztosan hamar megoldást találtok bármilyen kérdésben, legyen szó tanulmányi vagy akár életvezetési kihívásokról!

Újabb pályázati periódusához érkezett a pécsi orvoskaron és gyógyszerészkaron immáron negyedik éve futó Peer Program, mely során hallgatók segítik hallgatótársaikat az egyetemi élet minden területén. A már tapasztalt, „Tiszteletbeli” Peer mentorok jelentkezését november 10-ig várják, a jelentkezés ezen túl a teljes tanévre szól és a felvételt nyert Tiszteletbeli Peer mentorok hallgatótársaikért végzett munkáját hét hónapon át ösztöndíjjal honorálják.

A Peer Program indulásakor 16 főt számlált, 2021 őszén viszont már 44 fős, 2023 őszi szemeszterében 25 fő Peer mentorok és 5 fő Tiszteletbeli Peer mentorok csapata segíti a leendő orvosok, fogorvosok, biotechnológusok és gyógyszerészek életét. A Tiszteletbeli Peer mentorok a „junior” és „senior” Peer-ek munkáját is segítik tapasztalataikkal.

November 10-ig várják a Tiszteletbeli Peer mentorok jelentkezését

A „Tiszteletbeli Peer Program Ösztöndíj”, azon korábban már Peer Program-ban részt vett, tiszteletbeli Peer tagsággal rendelkező mentoroknak, lett létrehozva, akik továbbra is részt kívánnak venni a programban. Tagságuk

mellett támogatják, tapasztalataikat megosztva a programba újonnan bekerülő mentorokat, valamint segítik a programba való beilleszkedést.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei

Az ösztöndíjra azon hallgató nyújthat be pályázatot, aki:

 • aktív hallgatói jogviszonnyal és ”Tiszteletbeli Peer” tagsággal rendelkezik a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi vagy Gyógyszerésztudományi Karon, bármely szakon, vagy
 • a fent megnevezett karok egyikén szerzett diplomát és jelenleg nappali vagy levelező tagozatos PhD-hallgató a PTE ÁOK/GYTK-n működő valamely doktori iskolában,
 • Az alábbi bírálati szempontoknak megfelel: o aktív angol nyelvtudással rendelkezik szóban és írásban
  • megfelelően tájékozott az egyetemi szabályzatokban és gyakorlati kérdésekben
  • jó kommunikációs készségekkel rendelkezik, segítőkész
  • empatikus személyiség
  • magabiztos fellépés, problémamegoldó képesség
 • vállalja, hogy sikeres pályázat esetén az 1.sz. melléklet szerint ösztöndíjszerződést köt, és az abban foglaltakat betartja,
 • nyilatkozatával hozzájárul az adatkezelési és adatvédelmi szabályokhoz,
 • vállalja az új mentorok betanítását, a program lényegét ismerteti, támogatja beilleszkedésüket, fejlődésüket.

A Tiszteletbeli Peer-jelöltek online adhatják le jelentkezésüket, melyek benyújtási határideje 2023. november 10. 23:59. A pályázati űrlap itt érhető el.

A pályázatokról az általános, diákjóléti és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes által vezetett szakmai bizottság dönt. A pályamunkák elbírálási határideje 2023. november 15. A kiválasztási folyamat részeként az esélyes jelöltek szóban is meghallgatásra kerülnek.

A sikeres jelentkezők elnyerik a Tiszteletbeli Peer Program Ösztöndíjat, melynek összege egy szemeszterre 75 ezer forint, kifizetése hét hónapon át, havi 21.430 ezer forint utalásával történik a tárgyhónapot követő hónap 15-ig.

A Peer Programról további információk a program közösségimédia-oldalain érhetők el:

Amennyiben a hallgatóknak olyan jellegű segítségnyújtásra van szükségük, amikor leginkább tanáraik mentorálására szeretnének támaszkodni, ez esetben az alábbi programot ajánljuk figyelmükbe:

PTE Mentorklub

ÁOK hallgatóknak

GYTK hallgatóknak

Dokumentum(ok)