Előzetes tájékoztatás a tanév rendjéről és költségcsökkentésre vonatkozó kari intézkedésekről

2022. október 14.

Tisztelt Hallgatók!

Előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy az Általános Orvostudományi Karon rektori engedéllyel a szorgalmi időszakra tervezett oktatás 2022. december 9. napjáig tart, a vizsgaidőszak pedig a tanév rendje szerint 2022. december 12. - 2023. január 27. napja között kerül megtartásra.

A 2022/2023. őszi szemeszterének további időszakára vonatkozó dékáni utasítás a jövő hét folyamán elérhető lesz a Tanulmányi Hivatal honlapján.

Ahogy arról már Önök is értesültek a napokban, a Pécsi Tudományegyetem is számos költségcsökkentési intézkedésről döntött annak érdekében, hogy a megnövekedett energiaárak mellett is hatékonyan el tudja látni a tevékenységét. Az erről született általános döntéseket a 2/2022. számú rektori-kancellári-KK elnöki utasítás tartalmazza. Az utasítás értelmében a karok rektori engedéllyel az abban foglaltaktól eltérhetnek, hogy biztosítani tudják az oktatási, kutatási és egyéb tevékenységük megfelelő ellátását.

Az Általános Orvostudományi Kar haladéktalanul kérte a rektori engedélyt annak érdekében is, hogy a hallgatói tanulmányi előrehaladáshoz a stabil és kiszámítható feltételeket fenn tudja tartani.

A Kar elkötelezett a hallgatók tanulmányi előrehaladásának zavartalan biztosítása mellett, de ugyanakkor kötelezettsége az Egyetem költségcsökkentési célkitűzéseiben való szerepvállalás is. Így kérjük a hallgatók megértését és közreműködését abban, hogy egy ésszerű intézménygazdálkodással sikerüljön az energiahatékony működést hosszabbtávon is biztosítani. Ennek megfelelőn a Kar épületeiben az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:

  • a hőmérséklet a folyosókon 18°C-ra, a termekben és irodákban 20 °C-ra kerül szabályozásra,
  • az épületekben kiegészítő fűtőberendezés (pl. hősugárzó) használata tilos,
  • energiahatékony izzók, valamint mozgásérzékelős lámpák beszerzése,
  • a sportcsarnok és az uszoda bezárásra kerül várhatóan 2023. március 10-ig,
  • a vizsgaidőszak alatt az épületek 0.00-7.00 között nem látogathatóak.

 

Tisztelettel:

Tanulmányi Hivatal