Átsorolás

 

Az átsorolás

 • Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses, valamint magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma közötti átsorolásról a döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően kell meghozni.
 • A döntések meghozatalára tanévenként egy alkalommal kerülhet sor, a tanév végén, a tavaszi félév lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni az átsorolási határozatokat (kivéve: támogatási idő túllépése: átsorolás időpontja: félévente, a félév lezárását követően, de az őszi félévet követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb szeptember 30-ig kell meghozni az átsorolási döntéseket)
 • Amennyiben március 1., illetve szeptember 30. napját követően jut az átsorolásról szóló határozat meghozatalára jogosult személy tudomására az átsorolást szükségessé tevő információ, az átsorolási határozatot március 1., illetve szeptember 30. napját követően is meg lehet hozni
 • Az átsorolásról szóló határozatot a kari Tanulmányi Osztály vezetője hozza meg
 • Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket az átsorolási döntés során figyelembe kell venni.

Az átsorolás formái

állami ösztöndíjasról önköltségesre:

 • átsorolás önköltségesre kreditek miatt (50%)
 • átsorolás önköltségesre súlyozott tanulmányi átlag miatt (2,00)
  átsorolás költségtérítésesre támogatási idő kimerítése miatt
 • átsorolás önköltségesre támogatási idő kimerítése miatt
  átsorolás önköltségesre a képzési területre előírt kreditszám VAGY az előírt tanulmányi átlag el nem érése miatt

önköltségesről állami ösztöndíjasra:

 • átsorolás állami ösztöndíjasra pályázat alapján
  átsorolás államilag támogatottra pályázat alapján