Önköltségesről állami ösztöndíjasra

 

 

Cél: Minden hallgató, aki még nem merítette ki a rendelkezésére álló támogatási időt, támogatottként folytassa a tanulmányait amennyiben a tanulmányi eredménye ezt lehetővé teszi.

Megüresedett helyek betöltése:

Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére ugyanazon a szakon költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet.  Az átsorolt hallgató az átsorolás következtében – a támogatási időre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – annyi ideig folytathatja tanulmányait államilag támogatott formában, ahány államilag támogatott félévvel a vonatkozó jogszabályok szerint még rendelkezik. Az állami támogatott helyre történő átsorolás nem zárja ki a későbbiekben a tanulmányi vagy egyéb okból történő költségtértéses képzésre történő ismételt átsorolást. 

  • Megürült államilag támogatott helyre az sorolható át, aki:
    1. az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
    2. az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített                korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe

További információ a Magyar állami ösztöndíj feltételeivel kapcsolatban:

https://kti.pte.hu/hu/magyar-allami-osztondij-tajekoztato valamint az Oktatási Hivatal honlapján és  tájékoztató anyagában.

 

Stipendium Hungaricum Programban részt vevő hallgatók átsorolása

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók valamennyien önköltséges formában folytatnak tanulmányokat, így ők nem érintettek az önköltséges képzésre tanulmányi okból történő átsorolásban.