Vizsgaidőszak

Tájékoztatás a 2022/2023 ŐSZI félév előrehozott vizsgaidőszakáról (2022. augusztus)

SZABÁLYZATOK:

ŰRLAPOK:

Kollokviumi jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv szigorlóknak

Kérelem vizsgáztató kijelölésére