Szakfordító-Tolmács Képzés

A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi képzésben vagy egyéb egészségtudományi szakterület alap vagy mester szakain végzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. Olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – képesek a szakmájukban magas szinten ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország egészségügyi, társadalmi és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

A részvétel feltétele felvételhez szükséges előképzettség:

Az egészségügyi felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, valamint államilag elismert írásbeli és szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, legalább B2 szintű (középfokú) angol nyelvismeret

Az oktatandó főbb tanulmányi területek és ezek arányai:

- Alapozó tárgyak:                                         25 %     20 kredit

- Szaktárgyak:                                               75 %     90 kredit

 

- Elméleti képzés:                                           25%      19 kredit

- Gyakorlati képzés:                                       75%      91 kredit

 

A legkisebb teljesítmény összóraszámban, illetve kreditben:

560 kontaktóra, 120 kredit

 

A képzés térítési díjai

Az egészségtudományi szakfordító képzés költségtérítéses szakirányú továbbképzési szak.

A költségtérítés díja a 2019/2020-es tanévben 150.000,- Ft/félév

 

A szakirányú képzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

 

A szak tanterve óraszám és kreditek formájában

 

1. félév órabeosztása heti bontásban

Tantárgyak

Óraszám/hét

Számonkérés

Kredit

Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

4 gyakorlat

szigorlat/PROFEX C1

12

Kontrasztív országismeret

1 előadás

gyakorlati jegy

2

A fordítás nyelvhelyességi kérdései

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

Bevezetés a fordításelméletbe

1 előadás

kollokvium

5

Bevezetés a fordítás gyakorlatába

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

Bevezetés a tolmácsolásba

1 előadás

gyakorlati jegy

2

Konszekutív tolmácsolás

1 előadás

gyakorlati jegy

2

 

2. félév órabeosztása heti bontásban

Tantárgyak

Óraszám/hét

Számonkérés

Kredit

Kontrasztív országismeret

1 előadás

gyakorlati jegy

2

Egészségtudományi terminológia

2 előadás

kollokvium

7

A fordítás nyelvhelyességi kérdései

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

Számítógéppel támogatott fordítás

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

Regiszterek az egészségtudományban

1 előadás

gyakorlati jegy

2

Egészségtudományi szakfordítás angolról magyarra

1 előadás

kollokvium

5

Egészségtudományi szakfordítás magyarról angolra

1 előadás

kollokvium

5

Konszekutív tolmácsolás

1 előadás

kollokvium

5

Tárgyalási tolmácsolás

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

 

3. félév órabeosztása heti bontásban

Tantárgyak

Óraszám/hét

Számonkérés

Kredit

EU-tanulmányok

1 előadás

gyakorlati jegy

2

Egészségtudományi terminológia

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

Számítógéppel támogatott fordítás

1 gyakorlat

gyakorlati jegy

2

Regiszterek az egészségtudományban

1 gyakorlat

kollokvium

5

Egészségtudományi szakfordítás angolról magyarra

1 előadás

1 gyakorlat

szigorlat

8

Egészségtudományi szakfordítás magyarról angolra

1 előadás

gyakorlati jegy

2

Konszekutív tolmácsolás

2 gyakorlat

szigorlat

8

Tárgyalási tolmácsolás

1 előadás

gyakorlati jegy

2

Fordítók és tolmácsok szakmai fórumai

1 előadás

gyakorlati jegy

2