Szaknyelvoktatás

A bolognai folyamathoz való csatlakozás után kreditkurzusok keretében folyik a szaknyelvoktatás. A korábbi kötelező nyelvoktatással ellentétben a német és angol szaknyelvi kurzusok mindegyike elektív vagy szabadon választható.  A hagyományos értelemben vett nyelvoktatást szakmai-kommunikációs kurzusok váltották fel. Ezek olyan képességek megszerzésére irányulnak, melyek a hivatás gyakorlásának nélkülözhetetlen feltételei.