Kutatás

Kutatócsoportok

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve /téma: 

Autonóm szaknyelvtanulás: nyelvérzék, nyelvtanulási stratégiák és motiváció

Az egyéni különbségek (pl. nyelvérzék, nyelvtanulási stratégiák és motiváció) vizsgálata az orvosi és egészségügyi szaknyelv tanulás/elsajátítás során,  valamint  az autonóm nyelvtanulásban betöltött szerepük. 

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Internet és Telemedicina az orvos-beteg kommunikációban

 • Kutatócsoport vezető: Dr. Csongor Alexandra

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

Dr. Hambuch Anikó

Dr. Kránicz Rita

Dr. Lőrinc Anita

Halász Renáta

Dr. Fekete Judit

Nagy Renáta

Egyed Csilla

(interdiszciplináris együttműködések) Szinergia projekt, Dr. Varga Péter, Dr. Rinfel József

Priscila Biancovilli (PhD hallgató)

A távkonzultáció jellegzetességei (Szolcsányi János pályázat)

KK Bőrgyógyászati Klinika, Harkányi Zsigmondy Vilmos Kórház, Swetlana Philipp Universitätsklinikum Jena


 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve:21. századi készségek fejlesztése az orvosi szaknyelv és kommunikáció oktatásban, lehetőségek és módszerek az új generációk oktatásában, “4K” kompetenciák,, kooperatív tanulás

 • Kutatócsoport vezető:Dr.Csongor Alexandra

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

        Dr. Németh Timea

        Dr. Hild Gabriella

        Dr Hambuch Anikó

        Eklicsné Dr. Lepenye Katalin


 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve:  Szaknyelvkutatás: szaknyelvi terminológia, görög-latin terminológia

 • Kutatócsoport vezető: Takáts Zsuzsanna

 • Tagok: Gerdei Zsófia Réka

 • Kutatási tevékenység:  Az orvosi latin nyelv terminológiai, grammatikai szempontú elemzése. Anatómiai, gyógyszerészeti, klinikai terminológia jellemzői. Grammatikai sajátosságok: latin-görög praefixumok, suffixumok; elöljárós szerkezetek.

Futó kutatások: Diagnózisok régen és ma - kórbonctani diagnózisok. Gyógyszerkönyvek vizsgálata - terminológiai, grammatikai szempontú elemzések.

 • Interdiszciplináris együttműködés: Anatómiai Intézet, Pathológiai Intézet, Farmakognóziai Intézet

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Orvosi improvizáció - alkalmazott  improvizáció az orvostanhallgatók kommunikációs és nyelvi készségeinek fejlesztésére   ( angol nyelven)

 • Kutatócsoport vezető: Dr Fekete Judit

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Gyógyszerész szaknyelvi kommunikáció a gyógyszerész-beteg interakciókban angol nyelven

 • Kutatócsoport vezető: Nagy Gabriella

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

Dr Hegedűs Anita

Krommer Zoltán

Kutatási témák: Gyógyszerész szaknyelvi műfajok az interperszonális kommunikációban, főbb kommunikációs stratégiák és kompetenciák a gyógyszerész-beteg szóbeli interakció során a beteg terápiás együttműködése érdekében.        

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Orvosi improvizáció - alkalmazott  improvizáció a sürgősségi ellátók, akut ellátásban résztvevők kommunikációs készségeinek fejlesztésére  (magyar nyelven)

 • Kutatócsoport vezetője: Dr Fekete Judit

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

  • Eklicsné Dr Lepenye Katalin

  • Dr Kanizsai Péter

 

Kutatási tevékenység: Jelenleg futó kutatás középpontjában a személyközi kommunikáció, rugalmasság, alkalmazkodási képesség fejlesztése áll az akut ellátásban résztvevők számára        

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Empatikus és asszertív kommunikáció a klinikai gyakorlatban

 • Kutatócsoport vezetője: Szalai-Szolcsányi Judit

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

 • Eklicsné Dr Lepenye Katalin

 • Részletes leírás:

Az orvos-beteg, valamint az orvos-hozzátartozó interakciók alkalmazott nyelvészeti, és pszichológiai elemzése, nyelvi eszközök meghatározása, melyek fejlesztése növeli az orvos együttműködési készségét, empatikus ráhangolódását a betegre, így elősegítve a gyógyulás folyamatát. Az orvos empatikus odafigyelését, és annak érzetét erősítő nyelvi és nem-nyelvi eszközök, az orvos-beteg, valamint az orvos-hozzátartozó interakciók beszélgetésvezetési stratégiái, empátia térkép készítése, elemzése, az asszertív kommunikáció verbális, para-verbális és nem-verbális eszköztára.

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Orvosi és klinikai terminológia - a kódváltás sajátosságai

 • Kutatócsoport vezetője: Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

           Berta Anikó

           Nagy Renáta


 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve: Színésszel támogatott szimulációs szaknyelvi és klinikai kommunikációs készségfejlesztés (angol nyelven)

 • Kutatócsoport vezetője:  Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

                  Dr. Fekete Judit Diána

                  Dr. Laczy Boglárka ( II.sz. Belgyógyászati Klinika)

                  Dr. Kittka Bálint (Szívgyógyászati Klinika)

                  Dr. Bancsok Tamás (Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika) 

 

Kutatási tevékenység: A kutatás fókuszában az orvos-beteg kommunikáció, a klinikai képességek közül az anamnézisfelvétel fejlesztése áll.

 

 1. Kutatócsoport

 

 • Kutatócsoport neve: Az interkulturális kompetenciák szerepe az egészségügyi kommunikációs gyakorlatban

 

Az interkulturális kompetenciák vizsgálata az egészségügyi kommunikációs gyakorlatban a kulturálisan kompetens egészségügyi ellátórendszerek kialakítása érdekében.

 

 • Kutatócsoport vezetője:  Dr. Németh Timea

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

 

Berta Anikó

Dávidovics Anna

Dr. Hild Gabriella

Szántóné Dr. Csongor Alexandra

 

Más intézetek:

Prof. Füzesi Zsuzsanna

Dr. Marek Erika

Dr. Faubl Nóra

Dr. Sándor György


 

 1. Kutatócsoport

 

 • Kutatócsoport neve: Az orvostanhallgatói tanulási és oktatási környezet vizsgálata

 

Magyarországon tanuló magyar és külföldi orvos- és fogorvostanhallgatók tanulási és oktatási környezetének, percepcióinak és attitűdjének a vizsgálata, és ezek eredményei alapján fejlesztések, javaslatok, módszertanok megfogalmazása elsősorban a szaknyelvoktatás vonatkozásában.

 

 • Kutatócsoport vezetője:  Dr. Németh Timea

 • Tagok (interdiszciplináris együttműködések):

 

Dávidovics Anna

 

Más intézetek:

Prof. Füzesi Zsuzsanna

Dr. Csaba Gergely

Dr. Varga Zsuzsanna

Dr. Barabás Katalin - SZTE

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve /téma: Szaknyelvkutatás: szaknyelvtesztelés

 

A szaknyelvhasználat mérési módszetanának fejlesztése, hagyományos és online szaknyelvi vizsgáztatás, valamint szaknyelvi vizsgára történő felkészítés.

 • Kutatócsoport vezető: dr. Warta Vilmos

 • Tagok:

 • Dr. Hambuch Anikó

 • Dr. Hegedűs Anita

 • Dr. Hild Gabriella

 • Dr. Kránicz Rita

 • Dr. Rébék-Nagy Gábor

 • Meiszter Erika

 • Nagy Renáta

Más intézetek:

 

Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet

Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet - ETK

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar,

Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport

Cambridge Nyelviskola

PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

PTE ÁJK Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Kar

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve /téma: Szaknyelvkutatás: szövegnyelvészet

 Az orvostudományi kommunikációban használt műfajok nyelvészeti szempontú elemzése.

 • Kutatócsoport vezető: dr. Rébék-Nagy Gábor

 • Tagok:

o   Dr. Csongor Alexandra

o   Dr. Hegedűs Anita

o   Dr. Warta Vilmos

 

 1. Kutatócsoport

 • Kutatócsoport neve /téma: Interdiszciplináris kutatások az egészségügyi-orvosi kommunikáció kutatásában és eredményeik gyakorlati alkalmazása 

15.1. A nyelvészeti konverzációelemzés és pragmatika módszertanának alkalmazása a különböző orvosi-egészségügyi  konzultációk párbeszédeinek elemzésére és alkalmazásuk a szimulációra épülő szaknyelvi és kommunikáció-oktatásban

 • Kutatócsoport vezető: dr. Hambuch Anikó

 • Tagok:

 • dr. Csongor Alexandra

 • Egyed Csilla

 • Halász Renáta

 • Dr. Kránicz Rita

 • dr. Lőrinc Anita

Interdiszciplináris együttműködések

        Alapellátási Intézet

        Magatartástudományi Intézet

Pszichiátriai Klinika

I.sz. Belgyógyászati Klinika

Szakmai együttműködések

        SE Szaknyelvi Intézet

        Prof. dr. Wolfgang Imo, Hamburg

        dr. Viktoria Fedorjovskaja, Moszkva

        dr. Heike Knerich, Bielefeld

dr. Swetlana Phillip, Jena

Linn Hempel, Halle

Renate Strohmer, Mannheim-Heidelberg