Felügyelet

Hallgatói képviselő választás

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által karspecifikusan kiírt választási felhívásra sikeres pályázatot leadók lesznek megválaszthatóak. Legfeljebb 3 általános orvos szakos, 1 fogorvos szakos, illetve 1 Biotechnológia MSc szakos mandátum osztható ki. A választás legalább 3 munkanapig tart, illetve amíg az adott kar nappali képzésében résztvevő, aktív hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt nem vesz. A szavazás zárását követően a többségi szavazati számmal rendelkező pályázók nyerik el az 1 évre szóló mandátumot.

A jelenleg megválasztott hallgatói képviselők:

  • Gábor Kata Borbála (FOSZ)
  • Kovács Orsolya (ÁOSZ)
  • Kőházy Anna (FOSZ)
  • Martić Ivana (ÁOSZ)
  • Rozmán Barnabás (ÁOSZ)
  • Takáts Balázs (ÁOSZ)

Felügyelet

A Küldöttgyűlés a Hallgatói Önkormányzat jóváhagyó testülete. Feladata a szervezet működésének felügyelete, illetve a személyes ügyekben történő döntéshozás. Az üléseken a választott hallgatói képviselők, az elnök és az elnökhelyettes rendelkeznek szavazati joggal.

Az EHÖK Felügyelő Bizottsága egy ellenőrző testület, mely felelős a Küldöttgyűlés és a szervezet jogszerű működésének - megfelelő adminisztráció, határidők betartása, kellő tájékoztatás és szavazások titkosságának biztosítása - ellenőrzéséért.

A Hallgatói Önkormányzat minden pénzügye az EHÖK Gazdasági Osztályán, illetve a Kancellárián fut keresztül, ezáltal biztosított egy mindvégig ellenőrzött folyamat.

Ülések

A kari Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, így a Kar bármely hallgatója részt vehet rajta, amennyiben legkésőbb 2 nappal az ülést megelőzően e-mailben jelzi megjelenési szándékát a Küldöttgyűlés titkáránál.

A nyilvánosság nem sérthet személyiségi jogokat, ezáltal zárt ülés rendelhető el, amennyiben valamely ügy nyilvános tárgyalása a személyiségi jogok sérelmével járna, illetve ha az különösen méltányolandó gazdasági érdeket sértene.

A következő nyilvános ülés várható időpontja:
A közeljövőben nincs esedékes nyilvános ülés.