Megalakulás

Elnökválasztás

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által kiírt választási felhívásra bármely a karon aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató leadhatja pályázatát. Ezt követően a pályázóknak az ajánlási időszakban az adott kari hallgatói létszám legalább 5%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlást kell szereznie. A jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani. Ezután következik a választás, amely legalább 3 munkanapig tart, illetve amíg az adott kar nappali képzésében résztvevő, aktív hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt nem vesz. A szavazás zárását követően a többségi szavazati számmal rendelkező pályázó nyeri el a 2 évre szóló mandátumot.

Csapat összeállítása

A megválasztott elnöknek lehetősége van megbízási, illetve pályázati alapon összeválogatni a csapattagokat. Jelen ciklusban az elnökhelyettes és a bizottsági elnökök megbízáson keresztül kerültek be a csapatba, míg a referensek és a bizottsági tagok nyilvános pályázati rendszerben kerültek kiválasztásra.

Felügyelet

A pályázat és a szavazás menetét, illetve a megalakulás szabályosságát ciklusról ciklusra az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Felügyelő Bizottsága ellenőrzi, mely a kari részönkormányzatoktól független bizottság, ennélfogva több induló esetén is objektív és pártatlan felügyelő szerv.

A megalakult Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlésének szabályos működését, így teljes szervezetünk döntéshozatali menetét szintén a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, hibás működést észlelve szükség szerint pedig közbeavatkozik.