Felépítés

×

Felépítés

Vezetőség


Elnökség

Az elnök és az elnökhelyettesek feladata a teljes csapat koordinálása, az új projektek előkészítése, illetve a futó munkafolyamatok felügyelete és ellenőrzése. A hallgatói megkeresésekre történő minél gyorsabb reagálás érdekében szoros kapcsolatot ápol a különböző egyetemi, illetve kari irodákkal és szervezetekkel. A Szenátus és a Dékáni Tanács állandó tagjaként pedig a hallgatói érdekeket is állandóan reprezentálja, mellyel nagy hatással van a Kar, illetve az Egyetem életének alakulására.

Vezetőségi referensek


Elnöki referens

Szorosan együttműködik mind az elnökséggel, mind a szervezet referenseivel és bizottságaival. Segíti azok munkáját adott projektek felügyeletével és vezetésével, illetve a napi teendőkben való részvétellel. Felel a kari Küldöttgyűlés adminisztrációjáért és jegyzőkönyveket készít mind ezekről, mind az Önkormányzat belső gyűléseiről.

Külügyi referens

Feladatkörei közé tartozik a nemzetközi, illetve a magyar hallgatók közti kommunikáció és kapcsolat fejlesztése közös programok szervezésével. Karunk teljes hallgatóságát képviseljük, ehhez pedig elengedhetetlen a szoros kapcsolat és kooperáció fenntartása az EGSC-vel, hogy minél mélyrehatóbban megérthessük és feltérképezhessük hallgatótársaink problémáit.

Titkár

Kezeli és nyomon követi a hallgatói munkákat a relenváns kari irodákkal kapcsolatot tartva. Tájékoztatást nyújt a hallgatók számára a munkákkal kapcsolatban. Szorosan együttműködik az elnöki referenssel, segíti munkáját a mindennapos adminisztrációs tevékenységek során.

Oktatási Divízió


Tanulmányi referens

Feladata a tanulmányi ügyek intézése, a hallgatók informálása különböző szervezeti szabályokkal kapcsolatban és a szabályokban való elakadás esetén a segítségnyújtás. Jártas a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ), illetve a Térítési és Jutattási Szabályzatban (TJSZ). A hallgatói érdekeket képviseli a Tanulmányi Bizottság, a Kreditátviteli Bizottság és az OMHV Bizottság ülésein is.

Oktatásfejlesztési és Támogató Bizottság

Monitorozza a tantárgyak felépítését, tematikáját és számonkéréseit. Szisztematikus szempontrendszer alapján javaslatcsomagokat állít össze az egyes tantárgyakhoz, melyet a hallgatói kérdőívek eredményeivel együtt prezentál a Kar vezetősége felé. A bizottság munkája az alapozó modultól a szigorló tárgyakig terjed. Ezen felül gyorstalpalókat szervez mind gólyáknak, mind pedig felsőbbéves hallgatóknak, ahol saját tapasztalatok alapján tanácsokkal nyújt segítséget a tanulás terén. Képviseli a hallgatók érdekeit a kurrikulumot érintő módosítások ügyeiben a Kurrikulum Bizottság keretein belül.

PR Divízió


Kommunikációs Bizottság

Ezen bizottság felelős a hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat közötti állandó kapcsolatért. Ezt a kétirányú kommunikációt biztosítja a közösségi média felületek koordinálása, a különböző platformokon beérkező üzenetek napi szintű ellenőrzése és megválaszolása. A változó igényekhez igazodva tartja naprakészen a szervezet kommunikációs stratégiáját.

Média Bizottság

Felelős az Önkormányzat, illetve a Confabula kari honlapján megjelenő tartalmak minőségéért és időtállóságáért. Segítséget nyújt informatikai jellegű problémák megoldásában, részt vesz a hallgatói kiadványok elkészítésében és kezeli az eseményeken készülő fotó, illetve videóanyagokat. Pályázatokkal kapcsolatos információt biztosít a hallgatók számára.

Marketing Referens

Feladata az arculati elemek bővítése, a marketing stratégia meghatározása, illetve támogatók felkutatása mind folyamatosan elérhető hallgatói kedvezmények, mind a nagyobb események szponzorizációjának érdekében.

Rendezvényszervezési Divízió


Rendezvényszervezési Bizottság

A közösségépítés és a színes mindennapok megteremtése érdekében különböző hallgatói programokat biztosítunk, legyen szó akár szórakoztató programokról, kikapcsolódásról, workshopokról, tudományos és kulturális elfoglaltságokról vagy művészeti pályázatokról.

Sport referens

Kapcsolatot tart a kari Mozgástani Intézettel, illetve az egyetemi Sportirodával. A Rendezvényszervezési Bizottsággal való szoros együttműködés lehetőséget nyújt sportesemények létrehozására, népszerűsítésére, illetve azok színvonalasabbá tételére.

Fogorvos Szak Bizottság

Felelőssége a fogorvos közösség összetartása, szakmai fejlődésének segítése, mind az oktatást érintő problémák megoldásában, mind az extrakurrikuláris témájú események létrehozásában. Kiemelt jelentőségű feladata a minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő Pécsi Fogorvos Szaknapok szervezése és koordinálása.

Iroda


Irodavezető

Elősegíti szervezési feladatainkat, illetve asszisztenciát nyújt számunkra az adminisztrációt igénylő ügyekben. Emellett készséggel ad választ a Diákirodába betérők kérdéseire a napi aktualitásokat érintő témákban.