Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Vissza

Önkéntes hallgatói tevékenység

PTE ÁOK hallgatókat keresünk COVID elleni küzdelemmel kapcsolatos önkéntes munkákra.

 

‼️ Klinikai Központ
Egységenként változó
Országos Mentőszolgálat
Évfolyamtól független
‼️ Közintézmények
Kirendelés szerint

 

Az alábbi e-mail címeken tudnak képviselőink, illetve az EHÖK képviselői adekvát válaszokat adni specifikus kérdéseitekre.

 

‼️ A 11/2020. számú rektori utasítás alapján, a hallgatók kirendelésének időtartama két hét, melynek számítása a kirendelési határozatban megjelölt időpontban kezdődik, kivéve ha az egészségügyi szolgáltatóhoz kirendelt hallgató az egészségügyi intézményben tölti gyakorlatát, vagy egyébként hatályos szerződéssel ott munkát végez, mely esetben a kirendelés időtartama két hétnél hosszabb is lehet a gyakorlat vagy szerződés időtartama szerint.

 

Az önkénteskedés feljogosítja a hallgatókat országszerte az ingyenes utazásra. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges egy hallgatói jogviszonyt igazoló igazolvány (diákigazolvány), illetve egy egységvezető által kiállított igazolás. A kijárási korlátozás alól is mentesülhetnek a hallgatók a munkahelyre, illetve hazafelé történő utazás idejére. A mentességhez szükséges, munkáltató által kitöltendő formanyomtatvány az alábbi oldalon érhető el.


Amennyiben valaki tünetet észlel magán vagy pozitív eredményt produkál, annak kötelessége jelezni ezt a következő irányokba.

  • Klinikai Központ esetén:
  • Országos Mentőszolgálat esetén:
  • Közintézményekhez történő kirendelés esetén:

 

Pozitív teszt eredmény után 2 negatív PCR teszttel lehetséges a visszatérés a Klinikai Központban végzett önkéntes feladatokhoz, illetve 1 negatív PCR teszttel az OMSZ és a közintézmények szűrési feladataihoz. A teszt(ek)et térítésmentesen elvégzi a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (FMK) a Nyár utca 8. alatti telephelyén, ehhez csupán az önkéntes megállapodás másolatát és a pozitív eredményről küldött határozatot kell bemutatni.

Amennyiben a hallgató COVID ellátást végző, illetve nem COVID ellátást végző egységek között ingázik különböző önkéntes munkakörei során, úgy a COVID ellátást követően PCR tesztre van szükség a nem COVID egységben történő munkába állás előtt. A tesztet térítésmentesen elvégzi a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (FMK) a Nyár utca 8. alatti telephelyén, ehhez csupán az önkéntes megállapodások másolatát kell bemutatni.

 

A PTE Operatív Stáb egyhangú álláspontja szerint jelen felhívás vonatkozásában a hallgatói önkéntesség a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 46. § (4) bekezdés d) pontja értelmében kimagasló közösségi tevékenységnek minősül, és mint ilyen feljogosítja a hallgatót kedvezményes tanulmányi rend igénybevételére.

A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet a Tanulmányi Hivatalhoz szükséges benyújtani, amelyhez az önkéntességi szerződés másolata csatolandó. Az aláírt önkéntességi szerződés a leadást követően a megbízó fél által aláírva és szkennelve visszaküldésre kerül.


Alapfeltételek

‼️ A hallgató naponta átlagosan legalább 5 hallgató-páciens kontaktussal, kommunikációval, mintavétellel, járványügyi vagy egészségügyi munkával járó tevékenységet kell, hogy elvégezzen.

‼️ A Klinikai Készségek Leckekönyv (KKL) készségei közül hetente átlagban legalább négy készséget kell dokumentáltan teljesíteni, illetve az erről szóló igazolást az önkéntes munka igazolásának másolatával együtt a Tanulmányi Hivatalban leadni, amennyiben azt tárgyba szeretné a hallgató beszámíttatni, a technikai kredit megszerzéséhez erre nincsen szükség.

Dékáni méltányosság

Az önkéntes munkában legalább két hetet részt vevő hallgatók számára a Dékán Úr egy plusz dékáni méltányosságot biztosít, amennyiben kreditként vagy szakmai gyakorlatként azt nem tudják vagy nem kívánják elszámolni.

Beszámítás

‼️ Az önkéntes munkával letöltött óraszámot a kar klinikai szakmai blokkgyakorlatnak megfelelően (őszi és tavaszi szemeszterre egyaránt), a letöltött hetek száma alapján technikai kredit formájában maximum 16,7% “pótolt hiányzás” elszámolásával vagy elektív kredittel elismeri (két hét letöltése 2 elektív - vagy a hallgató választása szerint fakultatív - technikai kreditet jelent). A blokkgyakorlati technikai kredit nem osztható meg, egy hetes periódus nem számolható el.

A negyed- és ötödéves orvostanhallgatók a blokkgyakorlat vagy nyári szakmai gyakorlat formájában nem érvényesített önkéntes munkát a kiállított igazolásban szereplő hetek száma alapján az alábbiaknak megfelelően utólag beszámíttathatják a szigorló évi gyakorlatokba.

‼️ Szigorló évben a hallgató választhat, hogy szabadon választott gyakorlatként (0 kredit), blokkgyakorlatként (két hetente 2 elektív vagy fakultatív kredit) kívánja-e elfogadtatni a letöltött heteket vagy más szigorló évi gyakorlatba kéri a beszámítást:
Belgyógyászat: max. 2 hét (60 óra)
Családorvosi praxisgyakorlat: max. 2 hét (60 óra)
Gyermekgyógyászat: max. 2 hét (60 óra)
Neurológia: max. 1 hét (30 óra)
Pszichiátria: max. 2 hét (60 óra)
Sebészet - Traumatológia: max. 2 hét (60 óra)
Sürgősségi Orvostan: max. 2 hét (60 óra)
Szülészet-Nőgyógyászat: max. 2 hét (60 óra).

‼️ Nyári gyakorlatokba történő beszámítás lehetőségei:
Ápolási ismeretek gyakorlat: max. 1 hét (30 óra)
Belgyógyászat gyakorlat: max. 1 hét (30 óra)
Sebészet gyakorlat: max. 1 hét (30 óra).

 

Egy időszak elszámolása csak egy jogcímen lehetséges (pl. blokkgyakorlatként elszámolt két hét nem számolható el egyidejűleg Sürgősségi Orvostan szigorló gyakorlatként is, de 4 hét munka megosztható, és két hét az egyikbe, két hét a másikba beszámítható).

Szigorlók esetében elfogadható többször két hét teljesítése is, de ilyenkor a letöltött két hetes periódusokat különböző kötelező szakmai gyakorlatba lehet csak beszámítani vagy önkéntes szabadon választható gyakorlatként lehet teljesíteni.

KKL

A hallgatói önkéntes tevékenység során teljesíthető készségek a Klinikai Készségek Leckekönyvéből itt érhetőek el.

‼️ Az önkéntesség vagy a kirendelés kötelékében a hallgató COVID-19 járványügyi feladatának felügyeletét ellátó szakember vagy hivatal jogosultságot kap a Klinikai Készségek Leckekönyv készségei közül a kijelöltek aláírására.