COVID-19 elleni küzdelem

Egészségügyi hallgatókat (ÁOK, ETK, GYTK) keresünk járvány elleni küzdelemmel kapcsolatos munkákra.

 

Klinikai Központ
PTE ÁOK HÖK szervezés
Országos Mentőszolgálat
PTE ETK HÖK szervezés
Kirendelések
Kormányhivatali szervezés

 

Az alábbi e-mail címeken tudnak a részönkormányzati képviselők, illetve az EHÖK képviselői adekvát válaszokat adni specifikus kérdéseitekre.

 

Bérezések

 • Klinikai központ esetén:
  • egységesen 2000 Ft/óra (március 15-től nem elérhető)
 • Országos Mentőszolgálat esetén:
  • 2020. november 22-ig: 2000 Ft/óra
  • 2020. november 23. és december 20. között: hétköznap 5000 Ft/nap, hétvégén 7500 Ft/nap
  • 2020. december 21-től: hétköznap 15000 Ft/nap, hétvégén 17500 Ft/nap (március 15-től nem elérhető)
 • Kirendelés szűrési tevékenységre:
  • Első kirendelési hullám: hétköznap 5000 Ft/nap, hétvégén 7500 Ft/nap
  • Második kirendelési hullám: hétköznap 10000 Ft/nap, hétvégén 15000 Ft/nap
 • Kirendelés kórházi munkavégzésre:
  • Első kirendelési hullám: hétköznap 7500 Ft/nap, hétvégén 11250 Ft/nap
  • Második kirendelési hullám: hétköznap 10000 Ft/nap, hétvégén 15000 Ft/nap

Passzív hallgatók

A passzív hallgatók ugyanúgy jogosultak a fent olvasható juttatásokra, azonban az ő kifizetésüknek eltérő metódusa miatt bérezésük várhatóan későbbi időpontban érkezik meg az aktív státuszú hallgatókéhoz képest.

Neptun anomáliák

Ha a Neptun rendszerében nem jelenik meg az esedékes kifizetés, ellenőrizzétek a bankszámlátok pénzmozgásait mielőtt a fent megadott e-mail címen érdeklődnétek.

 


Amennyiben valaki tünetet észlel magán vagy pozitív eredményt produkál, annak kötelessége jelezni ezt a következő irányokba, illetve részt vennie PCR szűrésen.
Pozitív teszt eredmény után 2 negatív PCR teszttel lehetséges a visszatérés a Klinikai Központban végzett feladatokhoz, illetve 1 negatív PCR teszttel az OMSZ és a közintézmények szűrési feladataihoz. A teszt(ek)et térítésmentesen elvégzi a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (FMK) a Nyár utca 8. alatti telephelyén, ehhez csupán az önkéntes megállapodás vagy kirendelési határozat másolatát és a pozitív eredményről küldött határozatot kell bemutatni.

Amennyiben a hallgató COVID ellátást végző, illetve nem COVID ellátást végző egységek között ingázik különböző önkéntes munkakörei során, úgy a COVID ellátást követően PCR tesztre van szükség a nem COVID egységben történő munkába állás előtt. A tesztet térítésmentesen elvégzi a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (FMK) a Nyár utca 8. alatti telephelyén, ehhez csupán az önkéntes megállapodás vagy kirendelési határozat másolatát kell bemutatni.

 

A járvány elleni küzdelem feljogosítja a hallgatókat országszerte az ingyenes utazásra. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges egy hallgatói jogviszonyt igazoló igazolvány (diákigazolvány), illetve egy, az alábbi lenyíló fülön megjelölt személy vagy szervezet által kiállított igazolás. A hallgatók továbbá mentesülhetnek a kijárási korlátozás szabálya alól a munkahelyre, illetve hazafelé történő utazás idejére. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges egy, az alábbi lenyíló fülön megjelölt személy vagy szervezet által kiállított munkavégzésről szóló igazolás.


Klinikai Központ

Igazolás díjmentes utazáshoz: Dr. Szőkéné Dr. Rausch Nóra.

Munkavégzésről szóló igazolás: Dr. Szőkéné Dr. Rausch Nóra.

Amennyiben egy adott klinikai egységből többen is igényelnének igazolásokat, úgy azokat az adminisztráció könnyítése érdekében együtt tegyék meg az érintett hallgatók.

Kirendelés szűrési tevékenységre

Igazolás díjmentes utazáshoz: a kirendelés során eljáró kormányhivatal.

Munkavégzésről szóló igazolás: nem igényelhető.

Kirendelés kórházi munkavégzésre

Igazolás díjmentes utazáshoz: az adott kórház adminisztratív osztálya.

Munkavégzésről szóló igazolás: az adott kórház adminisztratív osztálya.

 

A PTE Operatív Stáb egyhangú álláspontja szerint jelen felhívás vonatkozásában a hallgatói önkéntesség, illetve a kirendelés a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 46. § (4) bekezdés d) pontja értelmében kimagasló közösségi tevékenységnek minősül, és mint ilyen feljogosítja a hallgatót kedvezményes tanulmányi rend igénybevételére.

Alapfeltételek

A hallgató naponta átlagosan legalább öt hallgató-páciens kontaktussal, kommunikációval, mintavétellel, járványügyi vagy egészségügyi munkával járó tevékenységet kell, hogy elvégezzen.

A Klinikai Készségek Leckekönyv (KKL) készségei közül hetente átlagban legalább négy készséget kell dokumentáltan teljesíteni.

KKL

A hallgatói önkéntes tevékenység vagy kirendelés során teljesíthető készségek a Klinikai Készségek Leckekönyvéből itt érhetőek el.

Az önkéntesség vagy a kirendelés kötelékében a hallgató COVID-19 járványügyi feladatának felügyeletét ellátó szakember vagy hivatal jogosultságot kap a Klinikai Készségek Leckekönyv készségei közül a kijelöltek aláírására.

Amennyiben adott tárgy minden készsége aláírásra került (pl. belgyógyászatból minden aláírásra megvan, de a hallgató továbbra is belgyógyászati osztályon végzi a gyakorlatot), akkor a további teljesített készségeket egy külön dokumentumba kell gyűjteni.

Beszámítás

Az önkéntes vagy kirendelt munka beszámítása a letöltött hetek száma alapján történik az aktuális szemeszterben vagy a későbbiekben.

A klinikumban történő beszámítás két módon történhet:

 • Klinikai szakmai blokkgyakorlatként el lehet fogadtatni tantárgyi vagy technikai kredittel, két hét szabályos letöltése 2 elektív - vagy a hallgató választása szerint fakultatív - kreditet jelent.
 • Klinikai szakmai blokkgyakorlat technikai kredit formájában max. 16,7% "pótolt hiányzás" elszámolásával az elmulasztott tanórák pótolhatóak. Ennek bővebb kifejtése alább olvasható.

Nyári gyakorlatokba történő beszámítás lehetőségei:
Ápolási ismeretek gyakorlat: max. 1 hét (30 óra)
Belgyógyászat gyakorlat: max. 1 hét (30 óra)
Sebészet gyakorlat: max. 1 hét (30 óra).

A negyed- és ötödéves orvostanhallgatók blokkgyakorlat vagy nyári szakmai gyakorlat formájában nem érvényesített önkéntes/kirendelt munkát a kiállított igazolásban szereplő hetek száma alapján utólag beszámíttathatják a szigorló évi gyakorlatokba.

Szigorló évben a hallgató választhat, hogy blokkgyakorlatként (két hetente 2 elektív vagy fakultatív kredit) kívánja-e elfogadtatni a letöltött heteket vagy más szigorló évi gyakorlatba kéri a beszámítást:
Belgyógyászat: max. 2 hét (60 óra)
Családorvosi praxisgyakorlat: max. 2 hét (60 óra)
Gyermekgyógyászat: max. 2 hét (60 óra)
Neurológia: max. 1 hét (30 óra)
Pszichiátria: max. 2 hét (60 óra)
Sebészet - Traumatológia: max. 2 hét (60 óra)
Sürgősségi Orvostan: max. 2 hét (60 óra)
Szülészet-Nőgyógyászat: max. 2 hét (60 óra).

 

Nyári és szigorló éves gyakorlatba történő beszámítás a Tanulmányi Hivatallal egyeztetve, a Neptun rendszerén keresztül kerül adminisztrálásra. Az elvégzett munkálatokról szóló igazolásokat a teljesítési igazolások mellé kell feltölteni, ahol a tantárgyfelelős által ellenőrzésre kerülnek. A teljesítés igazolásokon a gyakorlat teljes időtartamát szükséges feltüntetni, az önkéntes/kirendelt munka időtartamának levonása nélkül.

A blokkgyakorlati technikai kredit nem osztható meg, egy hetes periódus nem számolható el.

Egy időszak elszámolása csak egy jogcímen lehetséges (pl. blokkgyakorlatként elszámolt két hét nem számolható el egyidejűleg Sürgősségi Orvostan szigorló gyakorlatként is, de 4 hét munka megosztható, és két hét az egyikbe, két hét a másikba beszámítható).

Szigorlók esetében elfogadható többször két hét teljesítése is, de ilyenkor a letöltött két hetes periódusokat különböző kötelező szakmai gyakorlatba lehet csak beszámítani vagy önkéntes szabadon választható gyakorlatként lehet teljesíteni.