Tanulás Biológiai és Mesterséges Rendszerekben Kutatócsoport

(vezető: Dr. Péczely László Zoltán)

Csoportunk célja a biológiai és mesterséges rendszerek tanulási folyamatainak vizsgálata, összehasonlítása. A tanulás elengedhetetlen feltétele a biológiai rendszerek megfelelő környezeti adaptációjának, ugyanakkor az emberi megismerés egyik fő oszlopa is. A mesterséges rendszerek tanulása, az úgynevezett „gépi tanulás” ma a reneszánszát éli, a technikai fejlődést, a különböző kutatási területek eredményeinek feldolgozását, értelmezését nagyban elősegítheti.   Kísérleteinkben a biológiai rendszerek tanulási folyamatait hagyományos magatartási paradikmákban, valamint elektrofiziológiai eszközök segítségével vizsgáljuk, míg a mesterséges rendszerek vizsgálata számítógépes környezetben történik. A biológiai rendszerek vizsgálata során nyert adatokat a felsőbb matematika, statisztika eszközeivel dolgozzuk fel, s a kapott eredmények segítségével matematikai modelleket alakítunk ki, melyek számítógépes környezetben implementálva maguk is mesterséges tanulási algoritmust valósíthatnak meg. Fontosnak tartjuk, hogy a biológiai és a mesterséges rendszerek vizsgálata során tett megfigyelések, a feltárt összefüggések kölcsönösen elősegíthetik e két terület fejlődését.

 

Dr. Berta Beáta
Dr. Kállai Veronika
Dr. Kertes Erika
Dr. Ollmann Tamás
Dr. Dusa Daniella Anna