Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Kutatás

Grastyán Endre Magatartásélettani Kutatórészleg

Motiváció és Tanulás Kutatócsoport (vezető: Prof. Dr. Lénárd László)

A vizsgálatok célja a központi idegrendszeri limbikus struktúrákban monoaminok és neuropeptidek szerepének tanulmányozása az éhség és jóllakottság mechanizmusaiban, valamint a tanulási-megerősítési és memória folyamatok szabályozásában. Különböző magatartási paradigmákban (open field, aktív és passzív elhárító teszt, emelt keresztpalló teszt, helypreferencia teszt, Morris úsztatási térbeli navigációs teszt, pedálnyomásos operáns kondicionálás) vizsgáljuk orexigén és anorexigén peptidek (orexinek, RF-amid és bombezin peptid család), valamint a megerősítésben szerepet játszó neuropeptidek (substance P, neurotenzin, oxitocin) hatását. Tanulmányozzuk dopamin, noradrenalin, szerotonin és neuropeptid interakciók hatásait is. A kísérletek eredményei hozzájárulhatnak az éhség motiválta és az addiktív magatartás, valamint a memória kialakulás és a memória konszolidáció folyamatainak jobb megértéséhez.Homeosztatikus Szabályozás Kutatócsoport (vezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán)

A kutatási program a táplálkozás, a testtömeg és az anyagcsere szabályozásában alapvető glukóz-monitorozó (GM) neuronhálózat működési sajátosságainak jellemzését célzó sokrétű idegélettani kísérleteket foglal magában. Extracelluláris egysejtelvezetéses, neurokémiai-biokémiai és magatartási vizsgálatokat folytatunk laboratóriumi patkányban, valamint az emberhez filogenetikailag közel álló rhesus majomban. A kísérletek célterületei a limbikus előagyi struktúrák, amelyekben a GM neuronok homeosztatikus jelentőségét kívánjuk megvilágítani. A program sikeres megvalósítása a táplálkozás és anyagcsere központi szabályozásának, s az e működések kóros megváltozása nyomán fellépő, ma már társadalmi méretű gondot okozó megbetegedések (elhízás, diabetesz mellitusz, stb.) eddigieknél jobb megértését szolgálja.

 

 

MTA Molekularis Neuroendokrinologiai Kutatocsoport (vezető: Prof. Dr. Ábrahám István)

http://mn.aok.pte.hu/

Az ováriumból szekretálódó ösztrogén képes az idegsejtek alapvető funkcióinak befolyásolására. Az Alzheimer kórban fokozott degenerációt mutató kolinerg neuronokat az ösztrogén védi a káros hatásokkal szemben, melyek fontos szerepet játszhatnak ezen idegsejtek túlélésében. Az ösztrogén visszacsatolás révén szabályozza a fertilitás központi idegrendszeri `processzor sejtjeit´, a gonadotropin releasing hormone (GnRH) neuronokat. Az utóbbi évtizedben nyilvánvalóvá vált, hogy az ösztrogénnek van egy gyors nem-klasszikus hatása, amivel képes a sejtek intracelluláris jelátvivő hálózatának gyors `áthangolására´. Kísérleteinkben arra keressük a választ, hogy mi a mechanizmusa és szerepe az ösztrogén indukálta nem-klasszikus hatásoknak a kolinerg és a GnRH neuronokban.

 

Humán Elektrofiziológiai Kutatócsoport (vezető: Dr. Jandó Gábor)

A labor legfontosabb érdeklődési területe a látás, ezen belül is a binokuláris látás. Pszichofizikai, kiváltott potenciál és funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eljárással szeretnénk feltárni a binokularitás kérgi mechanizmusait, valamint annak fejlődését felnőttekben illetve csecsemőkben. A klinikumhoz kapcsolódó kutatásaink között szerepel a binokularitás fejlődésének zavara (amblyopia) és annak aktív, szűréssel történő megelőzése.


 

Látásélettani Kutatócsoport (vezető: Dr. Buzás Péter)

Látásunk a világról olyan képet közvetít, melyben a tárgyak térbeli helye, mozgása, alakja, színe és más kvalitásai természetes módon ötvöződnek egységes érzékletté. A fotoreceptorokra vetülő kép különböző aspektusait azonban a látórendszer párhuzamosan, funkcionálisan és anatómiailag elkülöníthető csatornákon dolgozza fel. Kutatásaink jelenlegi fő iránya a színlátásban és a sztereopszisban részt vevő idegpályák felépítésének, működésének és evolúciós eredetének megismerése, amelyhez anatómiai (pályajelölés , immuncitokémia), elektrofiziológiai és funkcionális képalkotó (optical imaging) módszereket használunk.

 

Kérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport (vezető: Dr. Varga Csaba)

A kutatócsoport érdeklődési területe a temporális lebeny hálózati felépítésének pontos megismerése mind egészséges mind kóros (pl. epilepszia) állatmodellekben. Vizsgálataink során in vivo éber állaton és in vitro túlélő agyszeleteken végzünk elektrofiziológiai méréseket, kombinálva un. optogenetikai vizsgálatokkal, amely során fény-vezérléssel moduláljuk különböző neurontípusok aktivitását ill. ezen sejtek hálózati hatásait. Metodikáink közé tartozik még a kombinált fény- és elektronmikroszkópia, immunhisztokémia, multifoton- és szuperrezolúciós mikroszkópia, in vivo Ca2+ mérés szabadon mozgó állatokban.

 

Közlemények

 

Prof. Dr. Lénárd László

Prof. Dr. Karádi Zoltán

Dr. Ábrahám István

Dr. Jandó Gábor

Dr. Buzás Péter

Dr. Varga Csaba