Bemutatkozás

Az 1923-ban alapított Élettani Intézet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egyik legnagyobb és legrégebben működő elméleti intézete.

Kutatás

Az Intézet kutatócsoportjai a PTE Idegtudományi Centrumának tagjaként elsősorban agykutatással foglalkoznak, mely felöleli, a táplálkozási magatartás, a vizuális információfeldolgozás, a memória folyamatok, a térbeli tájékozódás és a neuroendokrinológiai szabályozás kutatását a molekuláris szinttől egészen a klinikai alkalmazásokig.

Oktatás

A graduális képzésben az Intézet munkatársai oktatják az orvosi Élettant az általános orvos, a fogorvos és a gyógyszerészhallgatóknak, valamint az orvosi biotechnológus hallgatóknak magyar, angol és német nyelven. A posztgraduális képzés (PhD) keretében az Intézet az Elméleti Orvostudományok  Doktori Iskolában és Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában vesz részt.

Megközelítés

Az Intézet jelenleg a PTE Általános Orvostudományi Karán két helyszínen (Honvéd utca 3. és Szigeti út 12.) funkcionál, és további két kutatócsoportja a Szentágothai János Kutatóközpontban működik.

2020 nyarától az Intézet az Általános Orvostudományi Kar új, modern elméleti tömbjébe költözik át.

Együttműködések

Az Élettani Intézet munkatársai kutatási és oktatási feladataik mellett részt vesznek a PTE Idegtudományi Centrum irányításában, és egy szuperrezolúciós mikroszkópos kutatási eszközpark a Nano-Bio-Imaging Core facility feladatainak koordinálásában ill. működtetésében is. A kutatócsoportok szoros kollaborációban dolgoznak az Egyetem Anatómiai Intézetével, a Farmakológia Intézettel, a Természettudományi Karral, a Klinikai Központtal azon belül az Idegsebészeti Klinikával és a Neurológiai Klinikával.

Számos külső kollaborátora van az intézetben folyó kutatásoknak mind országosan mind nemzetközileg is.

Történet

További információk az „Élettani Intézet rövid történetében” illetve az Intézet honlapján  olvashatók.