Neuropathológiai, Neuromorfológiai Kutatócsoport

(vezető: Dr. Pál József)

A kutatócsoport az idegrendszer patológiás elváltozásait vizsgálja. Kutatásaik jelenlegi fő iránya az idegsejtek károsodásának, a neuronális kompakció-regeneráció folyamatának jobb megismerése. Továbbá külső tényezők - mint a hipoxia, hiperoxia és a mechanikus trauma - hatására az idegsejtekben bekövetkező strukturális és funkcionális változások megértése, illetve annak vizsgálata, hogy az idegsejtek milyen folyamatokon keresztül dolgozzák fel az őket ért káros hatásokat. A kutatásnak közvetlen klinikai haszna is lehet az idegsejteket megvédő stratégia kidolgozásában, illetve a sejtkárosodás mértékének monitorozásában.

 

Hencz Alexandra
Filotás Nóra
Helt Réka