Kortikális Neuronhálózatok Kutatócsoport

(vezető: Dr. Varga Csaba)

A kutatócsoport érdeklődési területe a temporális lebeny hálózati felépítésének pontos megismerése mind egészséges mind kóros (pl. epilepszia) állatmodellekben. Vizsgálataink során in vivo éber állaton és in vitro túlélő agyszeleteken végzünk elektrofiziológiai méréseket, kombinálva un. optogenetikai vizsgálatokkal, amely során fény-vezérléssel moduláljuk különböző neurontípusok aktivitását ill. ezen sejtek hálózati hatásait. Metodikáink közé tartozik még a kombinált fény- és elektronmikroszkópia, immunhisztokémia, multifoton- és szuperrezolúciós mikroszkópia, in vivo Ca2+ mérés szabadon mozgó állatokban.

 

Dr. Barabás Klaudia Dr. Henn-Mike Nóra
Dr. Szőcs Szilárd
Agócs-Laboda Ágnes