« Oktatás

Fájdalom és fájdalomcsillapítás

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pethő Gábor István (gabor.petho@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGE-FAJ-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OGG-GH1-T teljesített

Óraszámok / félév

10 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 10 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus célja a fájdalom élettani, kórélettani és gyógyszertani vonatkozásainak integratív tárgyalása. Ennek keretén belül a fájdalom perifériás és centrális mechanizmusainak ismertetése (fájdalompályák és leszálló gátlópályák, ezek neurotranszmitterei és receptorai, hiperalgézia és allodynia kialakulása), a konvencionális analgetikumok (ópioidok és cikloxigenáz-gátlók) valamint az adjuváns analgetikumok farmakodinámiájának és farmakokinetikájának mélyebb ismertetése, ezek klinikai felhasználásának elméleti alapjai, új típusú potenciális analgetikumok fejlesztésének elméleti kiindulópontjai.

Előadások

  • 1. Alapfogalmak a fájdalommal és a nociceptorokkal kapcsolatban - Dr. Pethő Gábor István
  • 2. A kapszaicinérzékeny nociceptorok sajátosságai - Dr. Pethő Gábor István
  • 3. A hiperalgézia perifériás mechanizmusai - Dr. Pethő Gábor István
  • 4. A hiperalgézia és allodynia centrális mechanizmusai - Dr. Pethő Gábor István
  • 5. A neuropátiás fájdalom jellegzetességei - Dr. Pethő Gábor István
  • 6. Az opioid analgetikumok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 7. A nem-szteroid gyulladásgátló analgetikumok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 8. Az adjuváns analgetikumok - Dr. Pethő Gábor István
  • 9. Új típusú analgetikumok kifejlesztésének alapjai I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 10. Új típusú analgetikumok kifejlesztésének alapjai II. - Dr. Pethő Gábor István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga PDF-formátumban elérhető a Neptunban.

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Nincs.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak 12. hetének végéig egy alkalommal. Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak első 2 hete során egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy megszerzésére.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói