« Oktatás

Gyógyszertan 2.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Sánticsné Dr. Pintér Erika (erika.pinter@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOK-PH2-T  |  5 kredit  |  Általános orvos |  Klinikai modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-PH1-T teljesített , OOP-MI2-T teljesített

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 70 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag elsajátítása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása alapján, általános farmakológiai, toxikológiai és receptírási ismeretek megismerését követően. A részletes farmakológia tárgyalásához szükséges alapok ismertetése és megtanulása, építve a hallgatók előzetes tanulmányaira.
A fontosabb témakörök a következők. A központi idegrendszerre ható szerek. A gyomor-bél traktusra ható szerek. A kábító és nem kábító fájdalomcsillapítók. A hormonok farmakológiája. Az élő kórokozók által kiváltott betegségek kemoterápiája. Gyógyszerek okozta mérgezések, a mérgezett beteg kezelése.

Előadások

 • 1. A központi idegrendszer neurotranszmitterei - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. Anxiolítikumok, hipnotikumok I. - Dr. Barthó Loránd
 • 3. Anxiolítikumok, hipnotikumok II. - Dr. Barthó Loránd
 • 4. Antipszichotikumok I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 5. Antipszichotikumok II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 6. Antidepresszánsok I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 7. Antidepresszánsok II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 8. Antiepileptikumok - Dr. Pethő Gábor István
 • 9. Általános érzéstelenítők I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 10. Általános érzéstelenítők II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 11. Opioid fájdalomcsillapítók I. - Dr. Bölcskei Kata
 • 12. Opioid fájdalomcsillapítók II. - Dr. Bölcskei Kata
 • 13. Gyógyszerabúzus I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 14. Gyógyszerabúzus II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 15. Gyógyszerabúzus III. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 16. Kortikoszteroidok I. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 17. Kortikoszteroidok II. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 18. Ösztrogének, antiösztrogének, progesztogének, antiprogesztogének - Dr. Pethő Gábor István
 • 19. A posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Inzulin, inzulin-analógok - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 22. Orális antidiabetikumok. Glukagon - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 23. A csontanyagcserére ható szerek I. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 24. A csontanyagcserére ható szerek II. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 25. Az antimikrobiális kemoterápia alapelvei - Dr. Sándor Zoltán
 • 26. Szulfonamidok, trimethoprim, pyrimethamin. Fluorokinolonok - Dr. Sándor Zoltán
 • 27. Nitroimidazolok, RNS-szintézisgátló antibiotikumok - Dr. Sándor Zoltán
 • 28. A bakteriális sejtfalszintézisre ható antibiotikumok I. - Dr. Bölcskei Kata
 • 29. A bakteriális sejtfalszintézisre ható antibiotikumok II. - Dr. Bölcskei Kata
 • 30. A bakteriális sejtfalszintézisre ható antibiotikumok III. - Dr. Bölcskei Kata
 • 31. A bakteriális fehérjeszintézisre ható antibiotikumok I. - Dr. Borbély Éva
 • 32. A bakteriális fehérjeszintézisre ható antibiotikumokI II. - Dr. Borbély Éva
 • 33. A bakteriális fehérjeszintézisre ható antibiotikumok III. - Dr. Borbély Éva
 • 34. Gombaellenes szerek - Dr. Pozsgai Gábor
 • 35. Vírusellenes szerek I. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 36. Vírusellenes szerek II. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 37. Vírusellenes szerek III. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 38. Gyógyszerinterakciók - Dr. Pethő Gábor István
 • 39. A mérgezett beteg kezelése I. - Dr. Gregus Zoltán
 • 40. A mérgezett beteg kezelése II. - Dr. Gregus Zoltán
 • 41. Gyógyszerek okozta mérgezések I. - Dr. Gregus Zoltán
 • 42. Gyógyszerek okozta mérgezések II. - Dr. Gregus Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A gyomor-bél traktus farmakológiája I.
 • 2. A gyomor-bél traktus farmakológiája II.
 • 3. A gyomor-bél traktus farmakológiája III.
 • 4. A gyomor-bél traktus farmakológiája IV.
 • 5. A gyomor-bél traktus farmakológiája V.
 • 6. Helyi érzéstelenítők
 • 7. Az alkoholok farmakológiája I.
 • 8. Az alkoholok farmakológiája II.
 • 9. A neurodegenaratív betegségekre ható szerek I.
 • 10. A neurodegenaratív betegségekre ható szerek II.
 • 11. Központi idegrendszeri stimulánsok és nootrop szerek
 • 12. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok
 • 13. Diszkusszió: a központi idegrendszerre ható szerek
 • 14. Diszkusszió: gyógyszerabúzus
 • 15. Pajzsmirigy-hormonok, antitireoid szerek
 • 16. A hipotalamusz és a hipofízis hormonjai I.
 • 17. A hipotalamusz és a hipofízis hormonjai II.
 • 18. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek
 • 19. Protozoonellenes szerek I.
 • 20. Protozoonellenes szerek II.
 • 21. Féregellenes szerek
 • 22. Fertőtlenítők
 • 23. Diszkussszió: antibiotikumok
 • 24. Diszkussszió: antibiotikumok
 • 25. Farmakogenetika, farmakogenomika
 • 26. A gyógyszerhatást befolyásoló egyéb tényezők
 • 27. A gyógyszerek káros hatásai I.
 • 28. A gyógyszerek káros hatásai II.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (szerk.): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina Könyvkiadó, 2020.

Saját oktatási anyag

A legtöbb előadás és szeminárium anyaga digitális formában elérhető a Neptunban.

Jegyzet

Általános farmakológia és gyógyszerrendeléstan intézeti jegyzet elektronikus formában

Ajánlott irodalom

Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 8th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2016.
B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 13th edition, Lange Medical Books, McGraw-Hill, 2015.
Formulae Normales (Editio VII.), Melania Könyvkiadó, Budapest, 2003.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően.

Vizsgakérdések

1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás,
koncentráció-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság, kvantális dózis-hatás görbe
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek membrántranszport-mechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek eloszlása
8. A gyógyszerek átalakulása
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapelvei: zéró- és elsőrendű kinetika, plazmafelezési idő, megoszlási
térfogat, clearance, telítő és fenntartó adag, orális biológiai hasznosíthatóság
11. Gyógyszerformák
12. A gyógyszerrendelés szabályai
13. Gyógyszerkutatás és -fejlesztés
14. A gyógyszeres terápia modern lehetőségei
15. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók
16. Muszkarinreceptor-antagonisták
17. Neuromuszkuláris blokkolók
18. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható
szerek
19. Adrenergreceptor-agonisták
20. Adrenergreceptor-antagonisták
21. Protein és peptid mediátorok, a purinerg rendszer és a nitrogén-monoxid gyógyszertani
jelentősége
22. Kalciumcsatorna-blokkolók
23. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
24. Diuretikumok
25. Antiaritmiás szerek
26. A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek
27. Antianginás szerek
28. Antihipertenzív szerek
29. Regionális keringésfokozók. Az obesitas kezelésére használt szerek
30. A folyadékterápia alapjai
31. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek
32. Antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló szerek
33. Fibrinolítikumok, antifibrinolítikumok, vérzéscsillapító szerek
34. A vérképzésre ható szerek
35. Hisztamin és antihisztaminok
36. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája
37. Az eikozanoidok farmakológiája. A simaizomra ható szerek
38. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: aszpirin, paracetamol
39. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek az aszpirin és a paracetamol kivételével. A köszvény
kezelésére használt gyógyszerek
40. Daganatellenes szerek: citotoxikus ágensek
41. Daganatellenes szerek: hormonális ágensek, biológiai tumorterápia
42. Immunszuppresszánsok, immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt
szerek
43. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
44. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek. Köhögéscsillapítók, köptetők és
nyákoldók
45. A peptikus fekély kezelésére használt szerek
46. Hánytatók és hányáscsillapítók. Prokinetikus szerek
47. Hashajtók és obstipáló szerek. Máj- és epehólyagműködésre ható szerek. A gyulladásos
bélbetegségek gyógyszerei
48. Helyi érzéstelenítők
49. Anxiolítikumok, hipnotikumok
50. Az alkoholok farmakológiája és toxikológiája
51. Antipszichotikumok
52. Antidepresszánsok
53. Antiepileptikumok
54. Általános érzéstelenítők
55. A neurodegenaratív betegségekre ható szerek
56. Központi idegrendszeri stimulánsok és nootrop szerek
57. Opioid fájdalomcsillapítók: morfin és kodein
58. Opioid fájdalomcsillapítók: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is)
59. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok
60. Gyógyszerabúzus: általános aspektusok, opioidok, központi idegrendszeri depresszánsok
61. Gyógyszerabúzus: pszichomotoros stimulánsok, pszichedelikus szerek, kannabisz
62. A hipotalamusz és a hipofízis hormonjai
63. Kortikoszteroidok
64. Ösztrogének, antiösztrogének, progesztogének, antiprogesztogének
65. A posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók
66. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének
67. Pajzsmirigy-hormonok, antitireoid szerek
68. Inzulin, orális antidiabetikumok. Glukagon
69. Parathormon, calcitonin és D vitamin, az osteoporosis gyógyszeres kezelése
70. Szulfonamidok, trimetoprim, pirimetamin. Fluorokinolonok
71. Nitroimidazolok. RNS-polimeráz-gátlók
72. Penicillinek, kefalosporinok
73. Karbapenemek, monobaktámok, béta-laktamázgátlók
74. Glikopeptid-antibiotikumok, daptomicin, foszfomicin, bacitracin, polimixinek, gramicidinek
75. Tetraciklinek, aminoglikozidok
76. Makrolid antibiotikumok, klindamicin, kloramfenikol, oxazolidinonok, streptograminok
77. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek
78. Gombaellenes szerek
79. Vírusellenes szerek: herpes- és hepatitisvírusok elleni szerek
80. Vírusellenes szerek: HIV- és influenzavírusok elleni szerek
81. Protozoonellenes szerek
82. Féregellenes szerek
83. Fertőtlenítők
84. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők
85. A gyógyszerek káros hatásai
86. Gyógyszerinterakciók
87. A mérgezett beteg kezelése: dekontaminálás, antidótum adása, a mérgező vegyület
eliminációjának fokozása, támogató kezelés
88. Gyógyszerek okozta mérgezések – mechanizmusok, tünetek, kezelés

A szóbeli vizsga során a hallgatók két vizsgakérdést húznak. A vizsga lényeges részét képezik a 2 kihúzott tételhez nem kapcsolódó témakörökből feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések. Ez utóbbiak során tanúsított nagyfokú tájékozatlanság önmagában elégtelen vizsgaeredményt jelenthet a kihúzott tételektől függetlenül.

Vizsgáztatók

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Borbély Éva
 • Dr. Bölcskei Kata
 • Dr. Csekő Kata
 • Dr. Gasznerné Dr. Kormos Viktória
 • Dr. Horváth Ádám István
 • Dr. Konkoly János
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Dr. Sándor Zoltán