« Oktatás

Gyógyszertan fogorvostanhallgatóknak 1.

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pozsgai Gábor (gabor.pozsgai@aok.pte.hu), egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFP-FF1-T  |  3 kredit  |  Fogorvos |  Pre-klinikai modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OFP-KT2-T egyidejű felvétel , OFP-PO2-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 80 fő

Tematika

A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag elsajátítása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása alapján, általános farmakológiai, és receptírási ismeretek elsajátítását követően. A fontosabb témakörök a következők: A gyógyszerek hatásmechanizmusának, a szervezetbe történő felszívódásának, elosztásának, metabolizmusának és kiürülésének általános jellemzői. A vegetatív idegrendszerre és neurotranszmissziós folyamatokra ható gyógyszerek. A kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek. Gyógyszerrendelés szabályai.

Előadások

 • 1. Bevezetés a farmakológiába - Dr. Hunyady Ágnes
 • 2. Gyógyszerfejlesztés - Dr. Bölcskei Kata
 • 3. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai. Az agonista-receptor kölcsönhatás jellemzése I - Dr. Bátai István Zoárd
 • 4. Az agonista-receptor kölcsönhatás jellemzése II. - Dr. Bátai István Zoárd
 • 5. Jelátviteli folyamatok. Tachyphylaxia és tolerancia - Dr. Bátai István Zoárd
 • 6. Antagonizmus - Dr. Bátai István Zoárd
 • 7. Felszívódás és megoszlás - Dr. Csekő Kata
 • 8. Biotranszformáció és kiválasztás - Dr. Csekő Kata
 • 9. Farmakokinetikai paraméterek I. - Dr. Csekő Kata
 • 10. Farmakokinetikai paraméterek II. - Dr. Csekő Kata
 • 11. Kolinerg agonisták - Dr. Pozsgai Gábor
 • 12. Kolinészteráz gátlók - Dr. Pozsgai Gábor
 • 13. Muszkarin-receptor antagonisták - Dr. Pozsgai Gábor
 • 14. Perifériás izomrelaxánsok - Dr. Pozsgai Gábor
 • 15. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 16. Adrenerg-receptor agonisták - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 17. Adrenerg-receptor antagonisták - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 18. Helyi érzéstelenítők I. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 19. Helyi érzéstelenítők II. - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 20. Kalcium-csatorna gátlók - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 21. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek - Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 22. Diuretikumok - Dr. Bölcskei Kata
 • 23. A pangásos szívelégtelenség kezelése - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 24. Antianginás szerek - Dr. Pozsgai Gábor
 • 25. A magas vérnyomás kezelése - Dr. Horváth Ádám István
 • 26. Antiarritmiás szerek - Dr. Horváth Ádám István
 • 27. Hisztamin és hisztamin-receptor antagonisták - Dr. Bátai István Zoárd
 • 28. Szerotonin, 5-HT-receptor agonisták és antagonisták I. - Dr. Bölcskei Kata
 • 29. Szerotonin, 5-HT-receptor agonisták és antagonisták II. - Dr. Bölcskei Kata
 • 30. Eikozanoidok - Dr. Horváth Ádám István
 • 31. Simaizomra ható szerek - Dr. Horváth Ádám István
 • 32. Hiperlipoproteinémiákra ható szerek - Dr. Bölcskei Kata
 • 33. A véralvadásra ható szerek I. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 34. A véralvadásra ható szerek II. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 35. A véralvadásra ható szerek III. - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 36. A vérképzésre ható szerek - Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna
 • 37. A légzőrendszerre ható szerek I. - Dr. Hunyady Ágnes
 • 38. A légzőrendszerre ható szerek II. - Dr. Hunyady Ágnes
 • 39. Vényírás I. - Dr. Csekő Kata
 • 40. Vényírás II. - Dr. Horváth Ádám István
 • 41. Vényírás III. - Dr. Hunyady Ágnes
 • 42. Vényírás IV. - Dr. Hunyady Ágnes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gyires Klára és Fürst Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2011.

Saját oktatási anyag

Intranet. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet. Oktatási anyagok.
Neptun Meet Street.

Jegyzet

Általános farmakológia és gyógyszerrendeléstan, intézeti jegyzet, Pécs, 2003.

Ajánlott irodalom

Gyógyszerkompendium 2004, Medimedia, Budapest
Rang, Dale, Ritter, Moore: Pharmacology, 8th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2015.
Formulae Normales (Editio VII.) Melania Könyvkiadó, 2003.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltétele, hogy a hallgató legfeljebb 9 előadásról hiányozzon.

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Gyógyszerfejlesztés
2. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
3. Az agonista-receptor kölcsönhatás jellemzése
4. Jelátviteli folyamatok
5. Tachyphylaxia és tolerancia. Antagonizmus
6. Felszívódás
7. Megoszlás
8. Biotranszformáció
9. Kiválasztás
10. Farmakokinetikai paraméterek
11. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz gátlók
12. Muszkarin-receptor antagonisták
13. Perifériás izomrelaxánsok
14. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek
15. Adrenerg-receptor agonisták
16. Adrenerg-receptor antagonisták
17. Hisztamin és hisztamin-receptor antagonisták
18. Szerotonin, 5-HT-receptor agonisták és antagonisták
19. Eikozanoidok
20. Simaizomra ható szerek
21. Helyi érzéstelenítők
22. Kalcium-csatorna gátlók
23. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
24. Diuretikumok
25. A pangásos szívelégtelenség kezelése
26. Antianginás szerek
27. A magas vérnyomás kezelése
28. Antiarritmiás szerek
29. Hiperlipoproteinémiákra ható szerek
30. A véralvadásra ható szerek
31. A vérképzésre ható szerek
32. Bronchiális asztma kezelése
33. Köhögéscsillapítók, köptetők, allergiás rinitisz kezelése

A vizsga teljesítésének feltétele a receptírás rész legalább elégséges teljesítése.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bölcskei Kata
 • Dr. Pozsgai Gábor
 • Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói