« Oktatás

A gyógyszertan speciális területei

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Pethő Gábor István (gabor.petho@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-GST-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOK-PH1-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

10 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 10 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A kurzus célja a farmakológia azon területeinek ismertetése, amelyek időhiány miatt egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen szerepelnek a Gyógyszertan-1-2-3 kötelező tantárgyak anyagában. Az érintett témák a következők: a terhesség farmakológiai aspektusai; a farmakogenomika jelentősége a gyógyszeres terápiában és a gyógyszerfejlesztésben; a retinoidok gyógyszertani aspektusai; a bőrgyógyászatban használt egyéb szerek; a meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében; a farmakodinámiai és farmakokinetikai alapparaméterek klinikai jelentősége; az inhalációs gyógyszerbevitel sajátosságai; a kronofarmakológia alapjai; a kontrasztanyagok farmakológiája; gyógyszerek és kiralitás. A kurzus a kötelező gyógyszertan tantárgy kiegészítéseként segítséget kíván nyújtani a racionális klinikai gyógyszeralkalmazás alapelveinek elsajátításához, és anyaga hasznos lehet a gyógyszertanvizsgákra való felkészülés során is.

Előadások

  • 1. A terhesség és a gyógyszerek kapcsolata - Dr. Pethő Gábor István
  • 2. A farmakogenomika jelentősége a terápiában és a gyógyszerfejlesztésben - Dr. Pethő Gábor István
  • 3. Meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében - Dr. Pethő Gábor István
  • 4. Gyógyszerek és kiralitás - Dr. Pethő Gábor István
  • 5. A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján I. - Dr. Pethő Gábor István
  • 6. A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján II. - Dr. Pethő Gábor István
  • 7. A retinoidok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 8. A bőrgyógyászatban használt szerek (a retinoidokon kívül) farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 9. A kontrasztanyagok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor István
  • 10. A kronofarmakológia alapjai - Dr. Pethő Gábor István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga PDF-formátumban elérhető a Neptunban.

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Nincs.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak 12. hetének végéig egy alkalommal. Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak első 2 hete során egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy megszerzésére.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói