Clinical Pharmacology

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 15 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 15 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OPG-KFA-T > OPG-KLF-T
 • 1 kredit
 • Pharmacy
 • Pharm. theoretical module and practical skills modul
 • autumn
Előfeltétel:

OPG-HT3-T p > OPG-GS3-T p parallel , OPO-KL2-T parallel

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 40 fő

Tematika

In the frame of this one semester subject (15 lectures) students get acquainted with the next clinical pharmacological terms and sections: history of the drug research, rational drug design, preclinical development, safety pharmacology, clinical studies (Phase I-II-III-IV), Good Clinical Practice. Documentation of clinical trials. Practical aspects of clinical studies. Evidence-based medicine.

Előadások

 • 1. History of drugs - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. History of drugs - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 3. The process of modern drug development - Dr. Hetényi Csaba
 • 4. Drug discovery - Dr. Hetényi Csaba
 • 5. Drug discovery - Dr. Hetényi Csaba
 • 6. Drug discovery - Dr. Hetényi Csaba
 • 7. Preclinical testing - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 8. Preclinical testing - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 9. Preclinical testing - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 10. Design and conduct of clinical trials - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 11. Design and conduct of clinical trials - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 12. Design and conduct of clinical trials - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 13. GMP, GLP, GCP - Dr. Horváth Ádám
 • 14. GMP, GLP, GCP - Dr. Horváth Ádám
 • 15. Documentation of the clinical studies - Dr. Börzsei Rita Judit

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

None

Saját oktatási anyag

Lectures made available on Neptun.

Jegyzet

None

Ajánlott irodalom

None

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

None

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

None

Vizsgakérdések

Written exam based on the lectures

Vizsgáztatók

 • Dr. Börzsei Rita Judit
 • Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói