Problemsolving Pharmacy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 21 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 21 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OPG-PMG-T
 • 2 kredit
 • Pharmacy
 • Pharm. theoretical module and practical skills modul
 • autumn
Előfeltétel:

OPG-GH2-T completed , OPG-GS3-T parallel

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 40 fő

Tematika

Training for the practical aspects of the pharmacist praxis. Discussions of the case reports.

Előadások

 • 1. Drug therapy problems of cardiovascular diseases, (palpitations, chest pain, edema, dizziness, weakness, headache) - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 2. Drug therapy problems of cardiovascular diseases, (palpitations, chest pain, edema, dizziness, weakness, headache) - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 3. Tasks of the pharmacist in the treatment of diabetes - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 4. Drug treatment of gastrointestinal disorders (anorexia, vomiting, diarrhea, constipation, abdominal pain, bloody stools) - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 5. Drug treatment of gastrointestinal disorders (anorexia, vomiting, diarrhea, constipation, abdominal pain, bloody stools) - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 6. Pharmacotherapeutic problems of respiratory diseases (cough, runny nose, shortness of breath, wheezing, chest pain) - Dr. Zsidó Balázs Zoltán
 • 7. Pharmaceutical problems of coagulation disorders (warfarin, heparin therapy, interactions, bleeding) - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 8. Neurological diseases pharmacotherapy problems: (dizziness, headache, tinnitus, loss of consciousness, pain, paralysis) - Dr. Kriszta Gábor
 • 9. Neurological diseases pharmacotherapy problems: (dizziness, headache, tinnitus, loss of consciousness, pain, paralysis) - Dr. Kriszta Gábor
 • 10. The specific pharmacological problems of pediatrics 1 - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 11. The specific pharmacological problems of pediatrics 2 - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 12. Inflammatory, allergic diseases - Dr. Mohos Violetta Karolin
 • 13. Anxiety, depression, drug abuse - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 14. Support of the antidepressant therapy by the pharmacist - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 15. Pharmacological problems of pain management 1 - Dr. Horváth Ádám
 • 16. Pharmacological problems of pain management 2 - Dr. Horváth Ádám
 • 17. Problem solving in the current scope of antimicrobial therapy 1 - Dr. Vida Róbert György
 • 18. Problem solving in the current scope of antimicrobial therapy 2 - Dr. Vida Róbert György
 • 19. Medication problems during pregnancy and lactation - Dr. Fittler András Tamás
 • 20. Contraception, therapeutic use of drugs for treatment of genitals - Dr. Fittler András Tamás
 • 21. Drugs used for treatment of sensory organs - Dr. Fittler András Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Lecture notes made available on Neptun.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

None

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

None

Vizsgakérdések

Written exam based on the lectures.

1. Drug therapy problems of cardiovascular diseases, (palpitations, chest pain, edema, dizziness, weakness, headache)
2. Medical treatment of gastrointestinal disorders (anorexia, vomiting, diarrhea, constipation, abdominal pain, bloody stools)
3. Pharmacotherapeutic problems of respiratory disease (cough, runny nose, shortness of breath, wheezing, chest pain)
4. Pharmaceutical problems affecting coagulation disorders (warfarin, heparin therapy, interactions, bleeding)
5. Neurological diseases pharmacotherapy problems: (dizziness, headache, tinnitus, loss of consciousness, pain, paralysis)
6. The specific pharmacological problems of pediatrics
7. Inflammatory, allergic diseases
9. Anxiety, depression, drug abuse
10. Problems of pharmacological pain management
11. Problem solving in the current scope of antimicrobial therapy
12. Applications of dermatological preparations (rash, itching, peeling, dermatitis, wound care, dry skin)
13. Arising medication problems during pregnancy and lactation. Contraception, therapeutic use of drugs for treatment of genitals.
14. Drugs used for treatment of sensory organs.

Vizsgáztatók

 • Dr. Börzsei Rita Judit
 • Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói