Pain and Analgesics

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 10 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAE-FAJ-T
 • 1 kredit
 • General Medicine
 • Elective modul
 • spring
Előfeltétel:

OAK-PH1-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

The aim of the course is to give an integrative overview on the physiological, pathophysiological and pharmacological aspects of pain. Major tasks are to (i) provide information on peripheral and central mechanisms of pain and hyperalgesia; (ii) describe the major features of existing analgesics including opioids, non-steroidal antiinflammatory agents and adjuvant analgesics; (iii) outline novel targets for development of analgesic drugs. The course will also help students prepare for the exams in Pharmacology 2 and 3.

Előadások

 • 1. Basic terms related to pain and nociceptors - Dr. Pethő Gábor István
 • 2. Features of capsaicin-sensitive nociceptors - Dr. Pethő Gábor István
 • 3. Peripheral mechanisms of hyperalgesia - Dr. Pethő Gábor István
 • 4. Central mechanisms of hyperalgesia and allodynia - Dr. Pethő Gábor István
 • 5. Features of neuropathic pain - Dr. Pethő Gábor István
 • 6. Pharmacology of opioid analgesics - Dr. Pethő Gábor István
 • 7. Pharmacology of non-steroidal antiinflammatory analgesic drugs - Dr. Pethő Gábor István
 • 8. Adjuvant analgesics - Dr. Pethő Gábor István
 • 9. New targets for development of analgesics I - Dr. Pethő Gábor István
 • 10. New targets for development of analgesics II - Dr. Pethő Gábor István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

None.

Saját oktatási anyag

The material of the lectures is available in PDF format in the Neptun.

Jegyzet

None.

Ajánlott irodalom

None.

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

After the last lecture of the course, a written test is taken in the instruction period to obtain a mid-semester grade. Those who fail or do not write this test have a second chance until end of Week 12 of the instruction period to improve in form of an oral conversation. Upon failing or missing there is one more oral chance to obtain a mid-semester grade during the first two weeks of the exam period.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There is no way to make up for missed lectures.

Vizsgakérdések

No exam questions are given. The essay questions of the written exam are based on the material presented.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói