A betegágy mögött, avagy gyakorlati pszicho-onkológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GPO-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja: 1-1 beteg kórtörténetének elemzése, a beteg/hozzátartozó kikérdezése kapcsán a legfontosabb orvos szerepköri kérdések végigbeszélése, illetve az orvos-beteg kommunikáció fejlesztése. Helyünk orvosként a külvilágban.
6 alkalom/félév, kb. másfél óra hosszban, egy pszichológus vagy segítő személy közreműködésével.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Az életmód, és a káros szokások szerepe a betegségek kialakulásában. Hozzáállás a gyógyításhoz, megküzdési stratégiák (mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Az orvos szerepe az egészségnevelésben.
 • 2. Az életmód, és a káros szokások szerepe a betegségek kialakulásában. Hozzáállás a gyógyításhoz, megküzdési stratégiák (mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Az orvos szerepe az egészségnevelésben.
 • 3. A súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Halál-közeli élmények, és az elmúlás kultusza. Kommunikáció a halálos ágy mellett a beteggel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi személyzettel. A gyógyíthatatlan gyermek vagy nagyon fiatal beteg elvesztésének a megélése, feldolgozása.
 • 4. A súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Halál-közeli élmények, és az elmúlás kultusza. Kommunikáció a halálos ágy mellett a beteggel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi személyzettel. A gyógyíthatatlan gyermek vagy nagyon fiatal beteg elvesztésének a megélése, feldolgozása.
 • 5. A gyógyítás, illetve az egészségügy a beteg szemszögéből. Kommunikáció és hitelesség. A külvilág, a média és az internet szerepe. Az alternatív medicina helye.
 • 6. A gyógyítás, illetve az egészségügy a beteg szemszögéből. Kommunikáció és hitelesség. A külvilág, a média és az internet szerepe. Az alternatív medicina helye.
 • 7. A szociális környezet, a család szerepe. Kommunikáció a családtagokkal. Párkapcsolati, családi működés a kezelés alatt (ismét csak, mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Orvosként helyünk és elvárásaink ebben a szociális miliőben.
 • 8. A szociális környezet, a család szerepe. Kommunikáció a családtagokkal. Párkapcsolati, családi működés a kezelés alatt (ismét csak, mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Orvosként helyünk és elvárásaink ebben a szociális miliőben.
 • 9. Empátia és agresszió, avagy a gyógyítás alapkövei. Önagresszió, viszont-agresszió és ennek az elfogadtatása. Mikor teszünk jót, ha mindig gyógyítunk, mindent intézünk, vagy ha a háttérben maradunk. A hippokratészi eskü értelmezése a mindennapos orvoslásban.
 • 10. Empátia és agresszió, avagy a gyógyítás alapkövei. Önagresszió, viszont-agresszió és ennek az elfogadtatása. Mikor teszünk jót, ha mindig gyógyítunk, mindent intézünk, vagy ha a háttérben maradunk. A hippokratészi eskü értelmezése a mindennapos orvoslásban.
 • 11. Összegzés, beszélgetés.
 • 12. Összegzés, beszélgetés.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Horti-Riskó: Onkopszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2006

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli kikérdezés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Mangel László Csaba