Klinikai kórélettan 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KK1-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-KN1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A kórélettani ismeretek alkalmazása a mindennapos klinikai gyakorlatban. Keringés, légzés, hematológia, vese működésével kapcsolatos klinikai változások, ill. kórélettani hátterük elemzése.

Előadások

 • 1. Szisztémás gyulladás a klinikumban - Dr. Garami András
 • 2. Krónikus szívelégtelenség, terápiás elvek - Dr. Halmosi Róbert
 • 3. Az EKG klinikai értelmezése - Dr. Czopf László József
 • 4. Angina pectoris, terápiás elvek - Dr. Czopf László József
 • 5. Endothel, renin-angiotensin, vérnyomás - Dr. Kovács Tibor József
 • 6. Pulmonalis embolia - Szepesné Dr. Mühl Diána Gabriella
 • 7. Légzési elégtelenség - Dr. Ruzsics István
 • 8. Hypertoniától a végstádiumú veséig - Dr. Kovács Tibor József
 • 9. Alvási apnoe syndroma - Dr. Faludi Béla
 • 10. Elektrolit- és pH-zavarok az intenzív ellátásban - Dr. Bogár Lajos
 • 11. Proteinuria és jelentősége - Dr. Kovács Tibor József
 • 12. Táplálkozástudomány a klinikumban, teszt vizsga - Dr. Garaminé Pákai Eszter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Székely Miklós: Kórélettani Alapok, 2018.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Teszt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tesztvizsga miatt ez szükségtelen.

Vizsgakérdések

Megegyezik az előadások címeinek listájával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói