Oktatás

A kórélettan tantárgy élettani, biokémiai, immunológiai ismeretekre támaszkodva foglalkozik az egyes szervek, szervrendszerek diszfunkcióival, illetve teljes funkcionális elégtelenségével, az ezekhez kapcsolódó kompenzációs lépésekkel, adaptációs lehetőségekkel, szabályozási rendellenességekkel. Vizsgálja továbbá különféle eredetű kóros elváltozások során az egyes szervrendszerek között létrejövő, ill. az egész szervezetet érintő kölcsönhatásokat, egyúttal feltárva prevenciós és terápiás lehetőségeket. A diszfunkciók időskori halmozódása a gerontológiai szempontok hangsúlyozását is indokolja.

Az oktatásban korszerű magyar, angol és német nyelvű tankönyvekre, illetve a legújabb szakirodalomra támaszkodva nyújtunk - szándékaink szerint - modern és a klinikumban is jól használható ismereteket a leendő orvosoknak, gyógyszerészeknek és fogorvosoknak. A Székely Miklós professzor által szerkesztett új tankönyv, a szemináriumok során bemutatott demonstrációk (EKG, spirometria, ergometria, stb.), illetve a gyakorlatvezetők irányítása mellett megbeszélt esettanulmányok is ezt a célt szolgálják. Számos kreditpontos elektív és fakultatív kurzus segíti kórélettani ismeretek elsajátítását és klinikai hasznosítását.

A transzlációs medicina oktatása jelenleg elektív kurzus formájában folyik az Intézet szervezésében.