Klinikai kórélettan 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KK2-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-KN2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A kórélettani ismeretek alkalmazása a mindennapos klinikai gyakorlatban. Gastroenterológiai, energetikai, intermedier anyagcsere, ill. endokrinológiai működésekkel kapcsolatos klinikai változások kórélettani hátterének elemzése.

Előadások

 • 1. A hőszabályozás klinikuma - Dr. Garami András
 • 2. Reflux betegség - Dr. Vincze Áron Endre
 • 3. Hepatotoxinok hatásai - Dr. Pár Alajos
 • 4. A colon funkciók rendellenességei - Dr. Czimmer József
 • 5. Malnutríció, klinikai táplálás - Dr. Garai János
 • 6. A test-összetétel rendellenességei, elhízás - Dr. Erhardt Éva
 • 7. Az urát-szint emelkedésével járó állapotok - Dr. Garaminé Pákai Eszter
 • 8. Lipid-anyagcsere zavarok a klinikumban - Dr. Bajnok László Zoltán
 • 9. Akut has a gyerekgyógyászatban - Dr. Józsa Gergő
 • 10. A diabetes késői következményei, terápiás alapelvei - Dr. Laczy Boglárka
 • 11. Jód-anyagcsere, pajzsmirigyműködés - Dr. Mezősi Emese
 • 12. Diabetes insipidus, SIADH, natriuretikus peptidek, tesztvizsga - Dr. Mezősi Emese

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Székely Miklós: Kórélettani Alapok, 2018.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Teszt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tesztvizsga miatt ez szükségtelen

Vizsgakérdések

Megegyezik az előadások címeinek listájával

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói