A gerontológia alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-GER-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A lakosság idősödik. A speciális élettani, pszichoszociális vonatkozások és korfüggő problémák, valamint az idős-ellátás módjainak ismerete szükséges a későbbi adekvát beteg-ellátáshoz.

Előadások

 • 1. A gerontológia/geriátria alapfogalmai. Demográfia. Biológiai/kronológiai kor. Fiziológiás öregedés. - Dr. Székely Miklós
 • 2. Időskori polimorbiditás. Adaptációs készség, vulnerabilitás. - Dr. Székely Miklós
 • 3. Biológiai öregedés-elméletek I. - Dr. Balaskó Márta
 • 4. Biológiai öregedés-elméletek II. - Dr. Balaskó Márta
 • 5. A cardiorespiratoricus rendszer időskori eltérései I. - Dr. Balaskó Márta
 • 6. A cardiorespiratoricus rendszer időskori eltérései II. - Dr. Balaskó Márta
 • 7. Endocrin eltérések időskorban - Dr. Garai János
 • 8. Diabetes mellitus időskorban - Dr. Garai János
 • 9. Gastrointestinalis eltérések idősekben I. - Dr. Bajor Judit
 • 10. Gastrointestinalis eltérések idősekben II. - Dr. Bajor Judit
 • 11. Energetikai változások a korral I. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 12. Energetikai változások a korral II. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 13. Mozgásszervi zavarok idősekben - Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • 14. Öregedés és immunfolyamatok - Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • 15. Vese-funkciók idősekben - Dr. Székely Miklós
 • 16. Víz- és elektrolit-háztartás időskorban - Dr. Székely Miklós
 • 17. Az időseket ellátó team problémái - Dr. Heim Szilvia Mária
 • 18. Krónikus gondozás, ápolási problémák, rehabilitáció - Dr. Heim Szilvia Mária
 • 19. Időskori idegrendszeri elváltozások - Dr. Takács Katalin Gyöngyi
 • 20. Polipragmázia - Dr. Takács Katalin Gyöngyi
 • 21. Geriátriai syndromák I. - Dr. Takács Katalin Gyöngyi
 • 22. Geriátriai syndromák II. - Dr. Takács Katalin Gyöngyi
 • 23. Tesztvizsga - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 24. Tesztvizsga - Burzánné Dr. Pétervári Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga a TEAMS-csoportba feltöltésre kerül.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

MSD Geriátriai Kézikönyv, Melania Kiadó, Budapest 1997
Székács Béla (szerk.): Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis Kiadó, Budapest 2005
Imre Sándor (szerk.): A klinikai gerontológia alapjai, Medicina, Budapest 2007
Hazafi Klára, Székely Miklós: Gerontológia - Geriátria, PTE jegyzet, Pécs 2007

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli beszámoló (teszt) a kurzus témáiból.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A pótlandó óra anyagából esszé írása.

Vizsgakérdések

A gerontológia/geriátria alapfogalmai. Demográfia
Biológiai/kronológiai kor. Fiziológiás öregedés
Biológiai öregedés-elméletek
Időskori polimorbiditás, akut/krónikus betegségek. Diagnosztikus és terápiás problémák
Homeosztatikus működések és életkor. Adaptációs készség, vulnerabilitás.
A cardiorespiratoricus rendszer időskori eltérései
Energetikai változások a korral
Gastrointestinalis eltérések idősekben
Endocrin eltérések időskorban
Diabetes mellitus időskorban
Vese-funkciók idősekben
Víz- és elektrolit-háztartás időskorban
Geriátriai syndromák
Mozgásszervi zavarok idősekben
Öregedés és immunfolyamatok
Időskori idegrendszeri elváltozások
Polipragmázia
Az időseket ellátó team problémái
Krónikus gondozás, ápolási problémák
Idősek gondozása és házi hospice ellátás
Rehabilitáció

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói