Kórélettani esettanulmányok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KOE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-KN2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Különféle témákban tanulságos esetelemzések kórélettani szempontból ("kórélettani tanmesék"), a kórélettani háttér és összefüggések analizálása interaktív módon.

Előadások

 • 1. Esettanulmányok: anémiák, polycythaemiák. - Dr. Garami András
 • 2. Esettanulmányok: véralvadási zavarok - Dr. Garami András
 • 3. Esettanulmányok: cardiopulmonális zavarok I. - Dr. Balaskó Márta
 • 4. Esettanulmányok: cardiopulmonális zavarok II. - Dr. Balaskó Márta
 • 5. Esettanulmányok: gastrointestinalis rendellenességek - Dr. Hegyi Eszter
 • 6. A pancreas és a máj rendellenességei: esettanulmányok - Dr. Hegyi Eszter
 • 7. Esettanulmányok: pH zavarok I. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 8. Esettanulmányok: pH zavarok II. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 9. Esettanulmányok: vesebetegségek I. - Dr. Mikó Alexandra
 • 10. Esettanulmányok: vesebetegségek II. - Dr. Mikó Alexandra
 • 11. Esettanulmányok: endocrin zavarok I. - Dr. Garai János
 • 12. Esettanulmányok: endocrin zavarok II. - Dr. Garai János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Minta esettanulmányok feltöltésre kerülnek a TEAMS-be.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

EC Toy, JT Patlan, F Faustinella, SE Cruse (eds.): Case Files Internal Medicine, Lange Medical Book, McGrawHill New York 2007
EC Toy, BC Simon, KY Takenaka, B Baker, TH Liu (eds.): Case Files Emergency Medicine, Lange Medical Book, McGrawHill New York 2005
EC Toy, RJ Yetman, RG Girardet, MD Hormann, SL Lahoti, MC McNeese, MJ Sanders (eds.): Case Files Pediatrics, Lange Medical Book, McGrawHill New York 2010

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs. A kurzus értékelése klinikai esettanulmányok kórélettani elemzése vagy az írásbeli teszt alapján történik a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói