A serdülőkor kórélettani aspektusai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-SER-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-KN1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A kurzus célja a serdülőkor során bekövetkező nagyarányú, a különböző szervrendszerek sokrétű adaptációját szükségessé tevő élettani változások tárgyalása mellett, a serdülőkorra jellemző kórélettani folyamatoknak, a gyermekkori krónikus betegségek serdülőkori változásainak, illetve a speciálisan ekkor jelentkező kórképeknek preklinikai szinten történő ismertetése.
A kurzus témái között megbeszélésre kerülnek az életmód, a fizikai aktivitás, a táplálkozási szokások, a dohányzás, az alkohol, ill. a drogok hatása a serdülők fejlődésére, speciális, az adolescenciában jelentkező endokrin kórképek, ill. egyes fontos pszichés zavarok.

Előadások

 • 1. A serdülőkor élettani változásai. Az életmód szerepe az optimális fejlődésben. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 2. Táplálkozási hiányállapotok, a testösszetétel kóros változásai. Serdülőkori anaemiák. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 3. A túltáplálás kórélettani jelentősége, adolescens elhízás, metabolicus X syndroma. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 4. Kóros glucose tolerancia, diabetes mellitus az adolescencia idején. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 5. A dohányzás káros hatása serdülőkben. - Dr. Balaskó Márta
 • 6. Alkohol és drogfogyasztás. - Dr. Balaskó Márta
 • 7. Táplálkozási zavarok. Anorexia nervosa. - Dr. Garai János
 • 8. Bulimia nervosa, binge eating. - Dr. Garai János
 • 9. Endokrin rendellenességek az adolescenciában I. - Dr. Garai János
 • 10. Endokrin rendellenességek az adolescenciában II. - Dr. Garai János
 • 11. A növekedés zavarai. - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 12. A csontrendszer kóros elváltozásai serdülőkorban, gerincfejlődési rendellenességek. - Burzánné Dr. Pétervári Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Székely Miklós (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest 2018
Az előadások anyaga a TEAMS-csoportba feltöltésre kerül.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A tesztírás az előadások anyagából. Jegy-megállapítás a teszt alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Esszé a pótolni kívánt előadás témájából.

Vizsgakérdések

A serdülőkor élettani változásai. Az életmód szerepe az optimális fejlődésben.
Táplálkozási hiányállapotok, a testösszetétel kóros változásai. Serdülőkori anaemiák.
A túltáplálás kórélettani jelentősége, adolescens elhízás, metabolicus X syndroma.
Kóros glucose tolerancia, diabetes mellitus az adolescencia idején.
A dohányzás káros hatása serdülőkben.
Alkohol és drogfogyasztás.
Táplálkozási zavarok. Anorexia nervosa.
Bulimia nervosa, binge eating.
A növekedés zavarai.
A csontrendszer kóros elváltozásai serdülőkorban, gerincfejlődési rendellenességek.
Endokrin rendellenességek az adolescenciában

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói