Kórélettan 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 70 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-KN1-T
 • 5 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-OBK-T teljesített , OOA-EL2-T teljesített , OOP-PA1-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 250 fő

Tematika

Híd az alapozó modul funkcionális tárgyai és a klinikum között. A többi preklinikai tárgyhoz is kapcsolódva, a kórélettan 1. a kardiovaszkuláris rendszer, légzés, hematológia, vese és só/víz-pH kóros működéseinek-állapotainak etiológiájával, funkcionális paramétereinek időbeli változásával, klinikai tüneteivel, farmakológiai vagy más intervenciós lehetőségeivel foglalkozik.

Előadások

 • 1. Transzlációs medicina és a kórélettan alapfogalmai - Dr. Hegyi Péter
 • 2. Keringési elégtelenségek - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 3. A szívelégtelenség fogalma, okai - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 4. A szívelégtelenség megjelenési formái - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 5. Perifériás keringési elégtelenségek. Collapsus - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 6. Keringési shock formái, kórélettanuk, haemodynamikai jellemzőik - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 7. A keringési shock szervi manifesztációi - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 8. Hypertensio fogalma, formái - Dr. Garai János
 • 9. Hypertensio okai, következményei - Dr. Garai János
 • 10. Szöveti ischaemia, reperfusio - Dr. Garai János
 • 11. A coronaria keringés kórélettana - Dr. Garai János
 • 12. Az acut myocardialis infarctus kórélettana - Dr. Garai János
 • 13. A kisvérköri keringés kórélettana - Dr. Garai János
 • 14. Az agyi keringés jellemzői - Dr. Garai János
 • 15. Az agyi keringés kórélettana - Dr. Garai János
 • 16. A légzés szabályozásának rendellenességei - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 17. Légzésmechanika kórélettana - Dr. Balaskó Márta
 • 18. A légzési munka és eltérései - Dr. Balaskó Márta
 • 19. Ventilatio és rendellenességei - Dr. Balaskó Márta
 • 20. Diffúziós zavarok - Dr. Balaskó Márta
 • 21. Pulmonális perfúzió, V/Q aránytalanság - Dr. Balaskó Márta
 • 22. Az oxigén-szállítás rendellenességei - Dr. Balaskó Márta
 • 23. Hypoxiák, légzési elégtelenségek - Dr. Balaskó Márta
 • 24. Dyspnoe mechanizmusai - Dr. Balaskó Márta
 • 25. Vérképzőrendszer. Az anaemiák általános jellemzői - Dr. Balaskó Márta
 • 26. Hiányanaemiák - Dr. Balaskó Márta
 • 27. Haemolyticus anaemiák - Dr. Balaskó Márta
 • 28. Polycythaemia, polydlobulia - Dr. Balaskó Márta
 • 29. Leukocyta rendellenességek - Dr. Balaskó Márta
 • 30. A haemostasis zavarai - Dr. Balaskó Márta
 • 31. Thrombosisok, DIC - Dr. Balaskó Márta
 • 32. Glomeruláris funkciók és zavaraik - Dr. Garami András
 • 33. Tubuláris funkciók és zavaraik - Dr. Garami András
 • 34. A vizelet összetételének zavarai - Dr. Garami András
 • 35. Krónikus veseelégtelenség, ESRF - Dr. Garami András
 • 36. A kiválasztóműködés elégtelensége, uraemia - Dr. Garami András
 • 37. Uraemiás anyagcserezavar, szervi működések zavarai uraemiában. Uraemiás coma. - Dr. Garami András
 • 38. Akut veseelégtelenségek - Dr. Garami András
 • 39. Perifériás neuropathiák. A fájdalom kórélettana. - Dr. Garami András
 • 40. Szöveti sérülés, válaszreakciók. - Dr. Garai János
 • 41. A gyulladás kórélettana, nyirokkeringés. - Dr. Garai János
 • 42. Trauma, sepsis kórélettana - Dr. Garai János

Gyakorlatok

 • 1. A kórélettan alapfogalmai
 • 2. Az EKG regisztrálás módszere, EKG-analysis I.
 • 3. Az EKG regisztrálás módszere, EKG-analysis II.
 • 4. A kóros EKG kórélettani alapjai, az elemzés módszerei
 • 5. A tengelyállás, ritmus és frekvencia zavarai I.
 • 6. A tengelyállás, ritmus és frekvencia zavarai II.
 • 7. Hypertrophiák, komplex EKG rendellenességek
 • 8. A myocardialis oxigénellátás zavarai I.
 • 9. A myocardialis oxigénellátás zavarai II.
 • 10. Ingerképzési zavarok I.
 • 11. Ingerképzési zavarok II.
 • 12. Ingervezetési zavarok I.
 • 13. Ingervezetési zavarok II.
 • 14. Ioneltérések EKG jelei
 • 15. Légzésfunkciós tesztek
 • 16. Légzésfunkciós tesztek értékelése
 • 17. A pH egyensúly paraméterei
 • 18. A pH egyensúly paraméterei
 • 19. Metabolicus/respiratoricus acidosis/alkalosis I.
 • 20. Metabolicus/respiratoricus acidosis/alkalosis II.
 • 21. Komplex pH-zavarok
 • 22. A só/víz-háztartás kórélettana I.
 • 23. A só/víz-háztartás kórélettana II.
 • 24. A volumenreguláció zavarai
 • 25. Az ozmoreguláció zavarai
 • 26. A cardiovascularis rendszer zavarával kapcsolatos kórélettani esetelemzés
 • 27. A légzőrendszer zavarával kapcsolatos kórélettani esetelemzés
 • 28. A veseműködés zavaraival kapcsolatos kórélettani esetelemzés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest, 2018.

Saját oktatási anyag

Koller Á.: Kórélettan 606 minimum-kérdés, PTE ÁOK jegyzet, 2010.
Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest, 2013.
Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, PTE ÁOK jegyzet, 2006.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

S. Silbernagl, F. Lang: Color Atlas of Pathophysiology, Thieme Stuttgart - New York, 2000.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter második felében kötelező, multiple choice Félévközi Tesztre kerül sor. Hiányzás vagy 34% alatti eredmény esetén a kollokviumon 4 kérdést kell megválaszolni (3 helyett). Pótlásra, javításra nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportos foglalkozásról történő hiányzás azonos héten más csoportnál pótolható.

Vizsgakérdések

1. Cardiovascularis adaptáció izommunkához egészséges és károsodott szívű emberben.
2. A perctérfogat megoszlása, kóros eltérései és ezek következményei fiatalban és idősben.
3. Szívelégtelenség okai, formái.
4. A krónikus szívelégtelenség (bal- és jobb-szívfél) előrefelé mutató jelei.
5. A krónikus szívelégtelenség (bal- és jobb-szívfél) hátrafelé mutató jelei.
6. Magas perctérfogattal járó szívelégtelenség.
7. Vasovagalis syncope. Collapsus.
8. A keringési shock fogalma, osztályozása. A kialakulás kórélettana, fázisai és a mikrocirkuláció jellegzetességei.
9. Hypovolaemiás shock okai, haemodynamikája.
10. Cardiogen shock okai, haemodynamikai jellemzői.
11. Megoszlási shock okai, haemodynamikai jellemzői.
12. A shock szervi manifesztációi.
13. Szöveti hypoxia, ischaemia, reperfusio és szöveti anyagcsere
14. Coronaria keringés és elégtelensége. Kockázati tényezők.
15. Acut myocardialis infarctus pathomechanizmusa és következményei.
16. Agyi hypoxia, ischaemia, stroke.
17. Kisvérköri keringés jellegzetességei. Kisvérköri hypertonia.
18. Hypertonia betegség fogalma, osztályozása, általános kórélettana. Az életkor és a vérnyomás.
19. A vese szerepe hypertonia kialakulásában. Hypertonia hatása a vesére.
20. Hypertonia és a mellékvese.
21. Essentialis hypertonia betegség etiológiai tényezői és jellemzői.
22. A hypertonia betegség következményei.
23. Orthostaticus hypotensióval járó állapotok fiatalban és idősben.
24. Aktív heterotop ingerképzési zavarok.
25. A passzív heterotopia okai, formái, következményei.
26. A supraventricularis és atrioventricularis ingervezetés blokkjai.
27. Intraventricularis vezetési zavarok formái és jelentősége.
28. Pre-excitációs syndromák.
29. Paroxysmalis tachycardiák.
30. A szív krónikus és akut terhelésének EKG-jelei (hypertrophia, strain).
31. Primer és szekunder repolarizációs zavarok az EKG-ban.
32. Acut myocardialis infarctus EKG-jellegzetességei.
33. Pitvar- és kamra-lebegés, pitvar- és kamra-fibrilláció.
34. A légzésfunkciós próbák értékelése. Kóros légzésmechanika: jellegzetességei és paraméterei.
35. A légzés szabályozásának zavarai. Időskori változások. Alvási apnoe syndroma.
36. A légzés munkája. A rugalmas ellenállás eltérései, restrictiv légzészavarok.
37. Alveolaris hipoventiláció okai és következményei.
38. Akut és krónikus alveolaris hiperventiláció.
39. Eloszlási zavarok a tüdőben (V/Q): okok, következmények.
40. Az alveolo-capillaris diffusio zavarai. Hepatopulmonalis syndroma.
41. Hypoxiák formái, mechanizmusa, kompenzálási lehetőségek - cyanosis. CO-mérgezés, met-Hb.
42. A légúti ellenállás eltérései és ezek következményei. A chronicus obstructiv tüdőbetegség (COPD) okai, következményei. Emphysema.
43. Teljes és részleges légzési elégtelenség.
44. Dyspnoe.
45. Az anaemiák formái, általános kórélettana és következményei.
46. Aplasticus anaemia és betegségekhez társuló komplex etiológiájú anaemiák.
47. Hiányanaemiák.
48. Haemolyticus anaemiák.
49. Polycythaemiák, polyglobuliák.
50. Thrombocyta és vascularis eredetű vérzékenységek.
51. Congenitalis és szerzett coagulopathiák.
52. Thrombosisok: okok, következmények.
53. Disseminalt intravascularis coagulatio (DIC).
54. Granulocyták szerepe gyulladásos folyamatokban.
55. A glomerularis filtratio pathophysiologiája.
56. Tubularis funkciók kóros változásai.
57. Proteinuriák.
58. Hyposthenuria, asthenuria, osmoticus diuresis.
59. Chronicus veseelégtelenség okai, kórélettani jellemzői, progressziója.
60. Uraemiás anyagcserezavar, szervi működések zavarai uraemiában. ESRF
61. Uraemiás coma.
62. Acut veseelégtelenségek előfordulása, általános jellemzői. Prerenalis azotaemia. Post-renalis veseelégtelenség.
63. Acut tubularis nephropathiák.
64. Acut diffus glomerulonephritis.
65. A pH-zavarok kompenzálása (plazma és intracellularis pufferek, légzés, vese) és zavarai.
66. Metabolicus acidosisok okai, kompenzálása és következményei.
67. Metabolicus alkalosisok okai, kompenzálása és következményei.
68. Respiratoricus acidosis és alkalosis: okok, kompenzálás, következmények.
69. A kálium-anyagcsere zavarai. Hypokalaemia és hyperkalaemia.
70. Az extracelluláris tér csökkenésével járó állapotok és következményeik.
71. Az extracelluláris tér növekedésével járó állapotok okai, mechanizmusai és következményei.
72. Hyperosmolaritas, hypertonicitas. Formák, okok, következmények.
73. Hypotonicitas: pathogenesis és következmények.
74. Szöveti sérülés, gyulladás. A nyirokkeringés kórélettana
75. Trauma, sepsis fogalma, okai

A szóbeli vizsgán esetenként a Kórélettan 606 füzetből összeállított kérdések is szerepelhetnek: 5 kérdésből legalább 4 helyes válasz a vizsga folytatásának feltétele. A szóbeli vizsga tételei 3 kérdésből állnak, amihez egy EKG-görbe elemzése társul.

Vizsgáztatók

 • Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • Dr. Balaskó Márta
 • Dr. Garai János
 • Dr. Garami András
 • Dr. Hegyi Eszter
 • Dr. Székely Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • Dr. Balaskó Márta
 • Dr. Berke Gergő
 • Dr. Dávid Ádám László
 • Dr. Filipánits Kristóf József
 • Dr. Garai János
 • Dr. Garami András
 • Dr. Hegyi Eszter
 • Dr. Pólai Fanni
 • Dr. Sipos Andrea
 • Dr. Tóth Luca