Kórélettan 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 70 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-KN2-T
 • 5 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-KN1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 250 fő

Tematika

A Kórélettan 2. a gastrointestinalis rendszer, energetika, intermediaer anyagcsere és az endocrin rendszerek kóros működéseinek-állapotainak etiológiájával, funkcionális paramétereinek időbeli változásával, klinikai tüneteivel, farmakológiai és más intervenciós lehetőségeivel foglalkozik.

Előadások

 • 1. A gerontológia alapjai - Dr. Balaskó Márta
 • 2. A nyelés és az oesophagus diszfunkciói - Dr. Hegyi Eszter
 • 3. Gyomortelődés és -ürülés zavarok. Hányás - Dr. Hegyi Eszter
 • 4. Ulcus betegség - Dr. Hegyi Eszter
 • 5. Motilitási zavarok. Ileus - Dr. Hegyi Eszter
 • 6. Maldigestio, malabsorptio. Hasmenések - Dr. Hegyi Eszter
 • 7. Pancreatitisek (akut, krónikus) - Dr. Hegyi Eszter
 • 8. A máj anyagcsere- és detoxikáló funkciói. Icterusok - Dr. Hegyi Eszter
 • 9. Portalis hypertensio, ascites, cirrhosis - Dr. Hegyi Eszter
 • 10. Coma hepaticum - Dr. Hegyi Eszter
 • 11. Az energiaforgalom tényezői, változásai. Testtömeg - Dr. Balaskó Márta
 • 12. Teljes éhezés - Dr. Balaskó Márta
 • 13. Részleges éhezések - Dr. Balaskó Márta
 • 14. Energetikai elégtelenségek, sarcopenia. A test-összetétel változásai - Dr. Balaskó Márta
 • 15. Túltáplálás, elhízások - Dr. Balaskó Márta
 • 16. Keringési/légzési adaptáció munkához I. - Dr. Balaskó Márta
 • 17. Keringési/légzési adaptáció munkához II. - Dr. Balaskó Márta
 • 18. Keringési/légzési adaptáció munkához III. - Dr. Balaskó Márta
 • 19. A hideg elleni védekezés zavarai - Dr. Garami András
 • 20. A meleg elleni védekezés zavarai. - Dr. Garami András
 • 21. Láz és betegség-magatartás. - Dr. Garami András
 • 22. A szénhidrát-anyagcsere és az inzulinhatás kórélettana - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 23. Diabetes mellitus (DM) syndroma és formái - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 24. 1-típusú DM: etiológia, pathogenesis, pathomechanizmus - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 25. 2-típusú DM: etiológia, pathogenesis, pathomechanizmus - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 26. A DM akut komplikációi, diabeteses coma - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 27. Késői diabeteses szövődmények - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 28. Hypoglykaemiák - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 29. Fehérje/aminosav/nucleinsav-anyagcsere rendellenességek - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 30. Az alkohol hatás kórélettana. Májmérgek. Cirrhosis. - Dr. Balaskó Márta
 • 31. A lipid-anyagcsere rendellenességei - Dr. Garai János
 • 32. Dyslipidaemiák - Dr. Garai János
 • 33. Atherosclerosis - Dr. Garai János
 • 34. A hypothalamo-hypophysealis rendszer zavarai - Dr. Garai János
 • 35. Hyperprolactinaemia. A növekedés zavarai - Dr. Garai János
 • 36. Pajzsmirigy hiperfunkciók - Dr. Garai János
 • 37. Pajzsmirigy hipofunkciók - Dr. Garai János
 • 38. Mellékvese-velő zavarok. Komplex endocrinopathiák - Dr. Garai János
 • 39. Mellékvese-kéreg hipofunkciók - Dr. Garai János
 • 40. Mellékvese-kéreg hiperfunkciók. Glucocorticoid therapia - Dr. Garai János
 • 41. Gonádhormon rendellenességek. Adrenogenitalis syndroma - Dr. Garai János
 • 42. Parathyreoidea, Ca, csont rendellenességek - Dr. Garai János

Gyakorlatok

 • 1. A só/víz egyensúly korfüggő vonatkozásai.
 • 1. A sav/bázis egyensúly korfüggő vonatkozásai.
 • 2. Ajánlások a humán táplálkozásban.A sav/bázis egyensúly korfüggő vonatkozásai.
 • 2. A táplálékok makro-és mikro-összetevői
 • 3. Vitaminok: zsíroldékony vitaminok
 • 3. Vitaminok: vízoldékony vitaminok.
 • 4. Esetelemzések (szívelégtelenség, cardialis decompensatio)
 • 4. Esetelemzések (septicus shock, traumás shock)
 • 5. Esetelemzések (pulmonalis embolia)
 • 6. Esetelemzések (pericarditis, anaemia)
 • 7. Spiroergometria I.
 • 8. Spiroergometria II.
 • 9. Fizikai aktivitás, inaktivitás. Életmódi/életkori tényezők.
 • 10. Immobilizációs syndroma
 • 11. Tudatzavarok, coma
 • 12. Acut eszméletvesztések
 • 13. Esetelemzések (etilénglikol-, gomba-mérgezéskórélettana)
 • 14. Esetelemzések (coma 1DM-ben)
 • 15. Esetelemzések (coma 2DM-ben)
 • 16. Esetelemzések (késői DM következmények, terápiás aspektusok)
 • 17. Esetelemzések (hypoglykaemiás coma)
 • 18. Esetelemzések (hőguta)
 • 19. Esetelemzések (acut stressz-fekély)
 • 20. Esetelemzések (pathologiás változások terhességben)
 • 21. Esetelemzések (cirrhosis)
 • 22. Esetelemzések (pancreatitis)
 • 23. Esetelemzések (az osteoporosis és komplikációi)
 • 24. Esetelemzések (időskori hyperthyreosis)

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest, 2018

Saját oktatási anyag

Koller Á.: Kórélettan 606 minimum-kérdés, PTE ÁOK jegyzet, 2010.

Jegyzet

Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, PTE ÁOK jegyzet, 2006.

Ajánlott irodalom

S. Silbernagl, F. Lang: Color Atlas of Pathophysiology, Thieme Stuttgart - New York, 2000.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter második felében kötelező, multiple choice Félévközi Tesztre kerül sor. Hiányzás vagy 34% alatti eredmény esetén a kollokviumon 4 kérdést kell megválaszolni (3 helyett). Pótlásra, javításra nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportos foglalkozásról történő hiányzás azonos héten másik csoportnál pótolható.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések:
A Kórélettan-1 kérdései (75 db kérdés) mellett még az alábbiak:

1. A rágás, nyelés és az oesophagus-működés zavarai. Gastro-oesophagealis reflux betegség.
2. A gyomor telődésének és ürülésének zavarai.
3. Hányás (akut, krónikus).
4. Peptikus fekély. Időskori stressz-fekély.
5. Specifikus malabsorptiós syndromák (a zavar szintje, vagy szubsztrát szerint).
6. Komplex malabsorptiós syndromák.
7. Diarrhoea: okok, kórélettani formák, következmények.
8. Ileusok.
9. Székrekedés, subileus, diverticulosis. GIT motilitási rendellenességek.
10. Acut pancreatitis kórélettana és következményei.
11. A chronicus pancreatitis kórélettana.
12. Az intermediaer anyagcsere zavarai általános májkárosodásban.
13. Icterusok.
14. Cirrhosis: okok, mechanizmus, következmények.
15. Portalis hypertensio.
16. Ascites és hepatorenalis syndroma.
17. Coma hepaticum.
18. Az alkoholhatás kórélettana.
19. Fizikai aktivitás, inaktivitás, immobilizációs syndroma. Életmódi és életkori tényezők.
20. Vízoldékony vitaminok.
21. Zsíroldékony vitaminok.
22. Teljes éhezés előfordulása, folyamata.
23. Részleges éhezés, akcelerált energetikai elégtelenségek. Anorexia nervosa. Éhezők újratáplálása.
24. Fehérjehiány. Protein-caloria malnutritio. Időskori sarcopenia. Túlzott fehérjebevitel következményei.
25. Az elhízás kritériumai, osztályozása, epidemiológiája.
26. Az elhízás etiológiája és pathogenesise.
27. Az elhízás következményei. Terápiás lehetőségek.
28. Metabolicus syndroma.
29. Hideghatással szembeni védekezés és zavarai.
30. Meleghatással szembeni védekezés és zavarai.
31. Hőguta és malignus hyperthermia. Életkori aspektusok.
32. Láz és betegség-magatartás. A láz biológiai értéke.
33. Hyperglykaemia és glucose-tolerancia tesztek. A diabetes mellitus diagnosisa.
34. A diabetes mellitus syndromák alapvető jellegzetességei és formái.
35. A DM syndroma általános pathobiochemiája.
36. Az 1DM etiológiája és pathogenesise.
37. A 2DM etiológiája és pathogenesise.
38. Diabeteses ketoacidosis (DKA) és ketoacidoticus coma.
39. Diabeteses hyperglykaemiás hyperosmolaris syndroma (HHS) és coma.
40. A DM syndroma késői szövődményei: Diabeteses micro- és macro-vascularis rendellenességek.
41. Hypoglykaemiák.
42. Az aminosav-anyagcsere zavarai.
43. Köszvény.
44. Az LDL-anyagcsere pathobiochemiája. Primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák.
45. Az atherosclerosis celluláris és molekuláris kórélettana.
46. A hypothalamus-hypophysis rendszer zavarai. HEL-elégtelenség.
47. Hyperprolactinaemiák.
48. A növekedés kórélettana.
49. A pajzsmirigy hiperfunkciói. Időskori jellemzők.
50. A pajzsmirigy hipofunkciói. Időskori jellemzők.
51. Golyva.
52. A mellékvesevelő és a sympathicus funkció zavarai. Phaeochromocytoma.
53. Adrenogenitalis syndroma.
54. Mellékvesekéreg-elégtelenség.
55. Primaer hyperaldosteronismus és más mineralocorticoid-túlsúllyal járó állapotok.
56. Secundaer hyperaldosteronismusok.
57. Glucocorticoid hiperfunkciós állapotok.
58. A glucocorticoid-kezelés kórélettani aspektusai.
59. A mellékpajzsmirigy rendellenességei.
60. Hypocalcaemia, hypercalcaemia.
61. A csontátépülés mechanizmusai és zavarai. Osteoporosis, osteomalacia.
62. Tudatzavarok, coma, acut eszméletvesztések.
63. A cardiorespiratoricus rendszer teljesítőképességének vizsgálata (spiroergometria). Anerob küszöb és maximális oxigénfogyasztás izommunkában.

A szóbeli vizsgán esetenként a Kórélettan 606 füzetből összeállított kérdések is szerepelhetnek: 5 kérdésből legalább 4 helyes válasz a vizsga folytatásának feltétele. A szóbeli vizsga tételei 3 kérdésből állnak, amihez egy EKG-görbe elemzése és egy (a szemináriumokról ismert típusú) esettanulmány elemzése is társul.

Vizsgáztatók

 • Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • Dr. Balaskó Márta
 • Dr. Garai János
 • Dr. Garami András
 • Dr. Hegyi Eszter
 • Dr. Székely Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • Dr. Balaskó Márta
 • Dr. Berke Gergő
 • Dr. Dávid Ádám László
 • Dr. Filipánits Kristóf József
 • Dr. Garai János
 • Dr. Garami András
 • Dr. Hegyi Eszter
 • Dr. Pólai Fanni
 • Dr. Sipos Andrea
 • Dr. Tóth Luca